Woordenlijst

Asset Turnover

Een maatstaf voor hoe goed activa worden gebruikt om de inkomsten te produceren.