Woordenlijst

Asset Valuation

Het proces van het bepalen van de huidige waarde van een portfolio, bedrijf, investeringen, of balanspost