Woordenlijst

Asset Mix

Percentage van de totale activa in elke categorie van activa, Activa klassen zijn aandelen, obligaties, cash en vastgoed. Andere categorieën die ook wel gedefinieerd worden als asset classes zijn grondstoffen (commodities), internationale investeringen, hedge funds en commanditaire vennootschappen