Best asset class ever!

De vooruitzichten voor zowel aandelen als obligaties uit opkomende landen blijft goed, was de conclusie op het Funds Event. De outlook voor 2013: "More of the same."

San Lie 24 januari, 2013 | 11:37

Ondanks de hevige sneeuwval in de Ardennen, lukte het mij toch maandagavond Luxemburg te bereiken. Daar vond een dag later het jaarlijkse Funds Event plaats. Naast het feit dergelijke bijeenkomsten een goede gelegenheid zijn om veel mensen uit de internationale beleggingsfondsenwereld even te spreken, waren er interessante sprekers en mocht ik zelf twee panels leiden.

Het eerste panel ging over de economische vooruitzichten voor 2013. Etienne de Callatay, chief economist van Bank Degroof, trapte af met onderstaande punten, die eigenlijk perfect weergeven hoe veel economen momenteel naar de wereld kijken:

1. Outlook for the world: “So, so”
2. The US: “So far, so good”
3. Europe: “So far, so bad”
4. The way out: “So slow”
5. Outlook for 2013: “More of the same”

Wat ook duidelijk werd in het daarop volgende panelgesprek is, dat er niet één oplossing is voor alle problemen waar vooral de Europese economieën mee worstelen. Veel maatregelen zijn reeds genomen, maar vooral binnen de financiële sector. De terechte vraag die één van de panelleden stelde was in hoeverre dit uiteindelijk gunstig uitwerkt voor de reeële economie, waar u en ik dus ook iets aan hebben.

Alex Homan van Fidelity had een sterk verhaal over de vraag waarom actief beheer in opkomende markten nog steeds opgeld doet ten opzichte van veel passieve instrumenten. Hij ontleedde de meest gangbare indices van die markten (die dus gebruikt worden als proxy voor trackers), waarbij duidelijk zichtbaar werd dat de aandelenmarkten van sommige landen zeer sterk gedomineerd worden door een beperkt aantal aandelen. Wat betekent dat als je deze aandelen minder zwaar in je portefeuille wilt hebben, actief beheer in feite de enige keuze is (neem als voorbeeld Brazilië waarin bedrijven als Petrobras en Vale zeer sterk vertegenwoordigd zijn in de index).

DWS had een interessant verhaal over Emerging Market obligaties. In dit geval ging het specifiek over de in die landen uitgegeven bedrijfsobligaties (corporate credits). De uitgifte van dit soort obligaties (ruim USD 300 miljard) is in 2012 aanzienlijk groter geweest dan de USD 91 miljard die in staatspapier is uitgegeven. Desondanks was slechts een zeer klein deel van het aanwezige publiek in deze sub-asset klasse belegd.

Dit sloot aan bij het laatste panel dat met name ging over de impact van de marktverstorende elementen (zoals het laag houden van de rentes in de VS en Europa door de interventie van de centrale banken). Hier waren de panelleden het er weliswaar over eens dat de zogenaamde “search naar yield” mede de oorzaak was geweest van oplopende koersen (en daarmee dalende effectieve rendementen) van onder andere obligaties uit de opkomende landen. Maar tegelijkertijd werd gewezen op de gezonde fundamentals van veel van dat soort landen.

Kortom, de vooruitzichten voor zowel aandelen als ook obligaties uit die landen blijft vooralsnog goed. Waarop één van de panelleden zei: “Emerging markets are the best asset class ever”. En met dat opgewekte gevoel begon ik mijn terugreis door de mooi besneeuwde Ardennen.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur San Lie

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux