Met ETFs inspelen op ondergewaardeerde techsector

Apple en veel andere large-caps uit de technologiesector zijn aantrekkelijk gewaardeerd. Een ETF in technologie-aandelen is een geschikte manier om hiervan te profiteren.

Robert Goldsborough, ETF Analyst 28 januari, 2013 | 11:03

 

De aandelenkoersen van enkele grote Amerikaanse technologiebedrijven hebben de afgelopen maanden rake klappen gekregen. Oorzaak is een context van wereldwijde macro-economische malaise, onzekere vooruitzichten voor sommige spelers en een bijzonder negatief marktsentiment ten aanzien van bepaalde segmenten van de technologiesector.

Voor beleggers vormen deze koersdalingen een koopkans, aangezien de technologiesector in zijn geheel genomen volgens de aandelenanalisten van Morningstar momenteel ondergewaardeerd is. Volgens onze analisten betekenen de recente uitverkopen dat de koersen van verschillende technologiereuzen zoals Intel, Microsoft en Apple nu rekening houden met een langdurige aanhoudende daling van hun activiteiten. En hoewel de pc-markt, waar Intel en Microsoft belangrijke spelers zijn, misschien moeilijkheden kent en daalt, dienen beleggers te beseffen dat Intel en Microsoft ook aan tal van andere segmenten van de technologiesector zijn blootgesteld, die wel gekenmerkt worden door groei.

Algemener gesteld: als een langetermijnbelegger de momenteel tanende waarderingen van technologie-aandelen een normale zaak vindt, dan is hij er wellicht van overtuigd dat Microsoft noch Apple in staat zal zijn om te profiteren van de toenemende wereldwijde vraag naar smartphones en tablets.
Voor beleggers die bereid zijn om tegen het huidige marktsentiment in te gaan, is een ETF een geschikte manier om te beleggen in het universum van Amerikaanse technologielarge-caps. Een dergelijke mandje van ondernemingen biedt tenminste enige diversiteit in verhouding tot beleggingen in afzonderlijke aandelen en beperkt bijgevolg het risico.

Een ideaal technologie-ETF is Technology Select Sector SPDR Fund (XLK), een naar marktkapitalisatie gewogen mandje van 78 technologiebedrijven met grote en middelgrote kapitalisaties die in de VS worden verhandeld. Op dit moment is XLK relatief ondergewaardeerd en is het een van de goedkopere sectoraandelen-ETFs. XLK wordt momenteel verhandeld aan 89 procent van de reële waarde, wat redelijk interessant is in vergelijking met de brede markt als geheel. Zo wordt het ETF SPDR S&P 500 (SPY), dat de brede markt weerspiegelt, momenteel bijvoorbeeld verhandeld tegen 95 procent van de reële waarde.

Geschiktheid
Technology Select Sector SPDR Fund biedt beleggers een brede blootstelling aan de technologiesector. Als een sectorspecifiek ETF moet XLK worden beschouwd als een tactische belegging die alleen geschikt is als satellietpositie in een gediversifieerde portefeuille. XLK belegt in large-caps en is dus niet geschikt voor beleggers die belangstelling hebben voor de speculatievere small- en mid-caps in de technologiesector.

Dit fonds is erg topzwaar: de 10 grootste participaties zijn samen goed voor meer dan 63 procent van de portefeuille. En de portefeuille van XLK bevat namen van bijzonder hoge kwaliteit: ondernemingen met een grote of kleine voorsprong op concurrenten (wide of small moat) vertegenwoordigen respectievelijk zo'n 48,5 en 44 procent van de activa. Met andere woorden: volgens de aandelenanalisten van Morningstar heeft meer dan 92 procent van de bedrijven waarin XLK belegt een duurzaam concurrentievoordeel.

Bij de activaspreiding is het belangrijk om op te merken dat de posities van XLK met bijna 19 procent overeenstemmen met de S&P 500. Ondanks de schijnbaar geringe overlapping heeft XLK over de laatste vijf jaar een correlatie van 93 procent met de S&P 500 vertoond. We gaan nog een stapje verder en zouden dit fonds niet aanbevelen aan beleggers die het populaire PowerShares QQQ (QQQ) bezitten, ook wel de Cubes genoemd. De twee ETFs vertonen over de afgelopen vijf jaar een correlatie van 98 procent.

Fundamentele analyse
Technologiebedrijven blijven profiteren van langetermijnontwikkelingen zoals cloud computing, mobiliteit (draadloze apparatuur) en consumerization (de toenemende tendens dat nieuwe informatietechnologie eerst in de consumentenmarkt opkomt en zich dan verspreidt naar de zakelijke markt en overheden). De IT-uitgaven hebben doorgaans goed standgehouden en Morningstar verwacht dat spelers die aan de genoemde trends mee kunnen doen goed zullen blijven presteren, ook als de vraag verzwakt. Op dit moment heeft de technologiesector het moeilijk door de zwakkere algemene wereldwijde macro-economische context en het negatieve marktsentiment over de pc-keten.

Toch profiteren enkele van de grootste spelers van het pc-segment ook van de sterke groei in andere tech-gebieden die niets met pc's te maken hebben, zoals tablets en smartphones. Mastodonten van de sector zoals Intel en Microsoft beschikken in de pc-keten over een sterk prijszettingsvermogen en zullen een aanzienlijke beschikbare cashflow genereren, ook al blijft de pc-markt krimpen.

Apple vertegenwoordigt 16 procent van de activa van Technology Select Sector SPDR Fund, een positie die een blik van naderbij zeker rechtvaardigt. Het aandeel verloor tussen 19 september 2012 en 8 januari 2013 bijna een kwart van zijn waarde toen beleggers het benauwd kregen. Waarom? Zoals Morningstar's associate director of fund analysis Dan Culloton onlangs opmerkte, is alles mogelijk: van bezorgdheid over de toegenomen concurrentie voor tablets en mobiele telefoons, tot inspanningen om kapitaalwinsten te genereren vóór de hogere belastingtarieven van kracht worden, of zelfs mean reversion: de tendens dat koersen na verloop van tijd weer naar hun gemiddelde evolueren.

Morningstar’s aandelenanalisten behoren echter tot de categorie die gelooft dat Apple's aandelenkoers buitensporig is afgestraft en dat de huidige waardering van het bedrijf de weerspiegeling vormt van wel erg pessimistische verwachtingen over de vraag naar iPhones in het begin van 2013, vooral in opkomende markten. Het is de visie van onze analisten dat, zelfs als de kans op een spectaculair eerste kwartaal van 2013 niet bestaat, enkele van de vaak gerapporteerde problemen in de keten misschien niet bijzonder veel te maken hebben met verkopen aan eindklanten. En gezien de potentieel boven verwachtte groei de iPad-omzet en andere mogelijke nieuwe innovaties die verband houden met Apple TV, ziet het huidige risico/opbrengst-profiel van Apple er voor beleggers veelbelovend uit.

Grote technologie-ondernemingen mogen ook verwachten dat ze zullen profiteren van de aanhoudend sterke groei van de vraag naar smartphones, zowel in de ontwikkelde economieën als in opkomende markten, gestimuleerd door betere producten en betere mobiele internettoepassingen, evenals een continue verschuiving naar cloud computing en virtualization (dat een computer draait op meerdere besturingssystemen tegelijk).

Wat voorspellen deze verschuivingen voor bestaande spelers? Voor de toepassingen van Oracle is cloud computing zeker een reële bedreiging, hoewel het bedrijf werkt aan cloudversies van zijn bestaande producten en het er dankzij een aanpassing van zijn klantencontracten prima in slaagt om klanten te laten overschakelen van traditionele toepassingen naar cloudoplossingen. Microsoft tracht in de cloud te concurreren met zijn Office 365, waarvan het bedrijf hoopt dat het zal aanslaan bij klanten die al vertrouwd zijn met de Windows-producten.

Cloudcomputing lijkt een minder groot risico voor IBM (ofschoon nog steeds een risico), aangezien het bedrijf nog steeds over een solide positie in bedrijfssoftware, -diensten en -hardware beschikt. IBM houdt ook uitstekend stand in de concurrentiestrijd met Oracle en Microsoft op het vlak van databases en de ondernemingen heeft wijselijk het segment van de basishardware achter zich gelaten. Al met al vindt Morningstar de sterke relaties van IBM met zijn klanten erg positief en zien wij deze als een schild dat de concurrentiepositie van de onderneming beschermt.

In onze ogen heeft een overweldigende meerderheid van de bedrijven die in dit ETF zijn opgenomen blijk gegeven van veerkracht en zouden ze nog steeds flexibel genoeg moeten zijn om succes te boeken in een context van snelle innovaties, korte productcycli en onvoorspelbare consumenten- en bedrijfsuitgaven - factoren die ten grondslag liggen aan de volatiliteit in de technologiesector.

Samenstelling van de portefeuille
Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) is één van negen Select Sector SPDRs. Het volgt de technologiesector van de S&P 500-index en omvat 78 bedrijven. De posities van XLK zijn gebaseerd op een aangepaste wegingsmethode op basis van marktkapitalisatie en de 10 grootste posities zijn goed voor een zeer significante 63,5 procent van de totale portefeuille.

De vijf grootste posities zijn Apple (goed voor bijna 16 procent van de totale portefeuille), Microsoft (7 procent), IBM (7 procent), Google (7 procent) en AT&T (6,5 procent). De subsectoren met de grootste wegingen zijn computers en randapparatuur (25 procent), IT-diensten (17 procent), software (15,5 procent) en telecomdiensten (13 procent). De gemiddelde marktkapitalisatie van de posities van XLK bedraagt bijna USD 95 miljard.

Kosten
De kostenratio van dit ETF is 0,18 procent, wat weinig is in verhouding tot vergelijkbare technologiefondsen.

Alternatieven
Beleggers die streven naar een blootstelling aan de technologiesector kunnen Vanguard Information Technology ETF (VGT) en iShares Dow Jones US Technology (IYW) overwegen met een kostenratio van respectievelijk 0,14 en 0,47 procent. Deze fondsen beschikken over een bijna perfecte correlatie met XLK, maar vertonen kleine portefeuilleverschillen.

Naast IT-bedrijven heeft het Vanguard ETF een positie van 10,5 procent in IT-dienstenondernemingen als Visa en Accenture. Het Tech SPDR heeft een positie van 12 procent in telecomdienstenbedrijven zoals AT&T. Het iShares-fonds heeft geen posities in bedrijven uit de sector van de telecomdiensten of de IT-diensten en kan daarom worden beschouwd als het zuivere brede technologie-ETF.

Het technologiezware PowerShares QQQ (kostenratio van 0,20 procent) is ook een geschikt alternatief, omdat het dankzij zijn blootstelling aan de technologiesector van 63 procent een vrijwel perfecte (98 procent) positieve correlatie heeft met XLK.
Voor wie op zoek is naar een zwaardere weging van mid-caps en small-caps uit de technologiesector met mogelijk mooiere groeivooruitzichten, suggereren we Guggenheim S&P 500 Equal Weight Technology (RYT), dat een kostenratio heeft van 0,50 procent en erg weinig wordt verhandeld. Beleggers kunnen ook PowerShares S&P SmallCap Information Technology Portfolio (PSCT) overwegen, met een jaarlijkse kostenratio van 0,29 procent.

De bovengenoemde fondsen beleggen alleen in bedrijven die in de VS gevestigd zijn, maar het is belangrijk om op te merken dat er ook belangrijke in het buitenland gevestigde wereldwijde technologiespelers zijn, zoals Samsung Electronics, Nokia, Taiwan Semiconductor en Canon. Fondsen met een blootstelling aan niet-Amerikaanse bedrijven zijn iShares S&P Global Technology (IXN) en SPDR S&P International Technology Sector (IPK). De kostenratio's voor deze fondsen bedragen respectievelijk 0,48 en 0,50 procent.


Meer weten over de -uitgebreide- visie van Morningstar op de technologiesector? Lees dan de driedelige techoutlook:

Morningstar’s vooruitzicht voor de technologiesector: telecom
Wat zijn de ontwikkelingen op de telecommarkt in Europa, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika? Welke telco's zijn de movers and schakeIntelrs? Morningstar belt de wereld over.

Morningstar’s vooruitzichten voor de technologiesector: halfgeleiders, internet, soft- en hardware
Wat zijn de ontwikkelingen bij de fabrikanten van halfgeleiders, de internetsector, software-ontwikkelaars en producten van hardware. Morningstar duikt verder in de techsector.

Morningstar’s vooruitzichten voor de technologiesector: 5 topaandelen
Tot slot van deze driedelige techoutlook 5 aandelen die beleggers op hun radar moeten hebben: Apple, Intel, Oracle, Applied Materials en Check Point. 

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Robert Goldsborough, ETF Analyst