Hoger, lager: beleggingsfondsen met een op- of afwaardering in het eerste kwartaal 2017

Het eerste kwartaal van 2017 zit er weer op. De fondsanalisten van Morningstar hebben het afgelopen kwartaal wederom de nodige fondsen aan een diepgaande analyse onderworpen en voorzien van een Morningstar Analyst Rating. Lees alles over de upgrades, downgrades, under reviews en nieuw beoordeelde fondsen in het eerste kwartaal van 2017.

Jeffrey Schumacher, CFA 13 april, 2017 | 11:48

De fondsen met een Morningstar Analyst Rating worden ieder jaar opnieuw onderworpen aan een grondige analyse op de vijf pilaren waarop de rating is gebaseerd: het beheerteam, het proces, het fondshuis, rendementen en kosten. Hoewel veel van de fondsen die wij in het eerste kwartaal van 2017 beoordeelden hun rating hebben behouden, zijn er ook fondsen waarin de analisten meer convictie kregen, of juist minder overtuigd raakten.

Ook zijn er een aantal fondsen als gevolg van veranderingen in het beheerteam of het proces hun Morningstar Analyst Rating tijdelijk kwijt geraakt, waardoor ze nu Under Review staan. Omgekeerd zijn er uiteraard ook fondsen die juist weer een nieuwe beoordeling hebben gekregen nadat ze Under Review waren geplaatst.

Als laatste zijn er fondsen die voor het eerst beoordeeld werden door de Morningstar analisten. Dit artikel geeft een overzicht van de fondsen die in Nederland verkrijgbaar zijn waarvan de Morningstar Analyst Rating in het eerste kwartaal van 2017 is veranderd. Een rondje langs de velden.

Upgrades
Slechts drie upgrades waren er te noteren in het afgelopen kwartaal, en de fondsen gingen allemaal van Neutral naar Bronze. Stewart Investors Asia Pacific Fund ging naar een Bronze rating ondanks de recente veranderingen in het team. Op 1 juli 2015 splitste First State Stewart zich in twee entiteiten: First State Stewart Asia en Stewart Investors. Als gevolg hiervan verloor het fonds een aantal ervaren Azië specialisten. Ondanks dit verlies is het team van Stewart Investors voldoende toegerust om hun universum van hoge-kwaliteit aandelen te onderzoeken. Daarbij blijven ze profiteren van een aantal zeer ervaren mensen in het team. Hoofdbeheerder Angus Tulloch heeft per juli 2016 de leidende rol voor het fonds overgedragen aan Ashish Swarup. Wij hebben vertrouwen in zijn aanpak van het fonds. Tulloch zal in september van dit jaar met pensioen gaan, maar wij verwachten dat Swarup het beleggingsproces consistent zal blijven uitvoeren.

Ook bij T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity zien we na een beheerderswissel nog voldoende positieve punten om voor een upgrade naar Bronze te gaan. Per 1 januari 2017 is het beheer van dit fonds in handen van Taymour Tamaddon. De aanstelling van Teymour is in het kader van successieplanning, nadat de vorige beheerder Rob Sharps co-head Global Equities werd. Hoewel het fonds Teymour blootstelt aan facetten waarin hij nog niet kan bogen op een ruime expertise, heeft hij wel zes maanden naast de voormalige beheerder Sharps gewerkt, die het fonds 15 jaar lang onder zijn hoede had. Daarnaast blijft het sterke analistenteam beschikbaar en profiteert het fonds van lage kosten.

(klik op tabellen voor vergroting)

Downgrades
In de afgelopen drie jaar waren er elf fondsen die een lagere Morningstar Analyst Rating kregen na onze review. Drie fondsen bleven hun status als Medalist behouden, wat betekent dat de analisten van Morningstar nog steeds een positieve verwachting van het fonds hebben, maar wel minder overtuigd zijn van het prestatiepotentieel. Voor zeven fondsen verloren wij onze positieve convictie en voor één fonds zagen we voldoende aanleiding om de rating te verlagen naar Negative.

Kempen European High Dividend Fund verloor zijn gouden status en ging naar Silver. Hoewel we de onderscheidende filosofie als positief ervaren, komt deze naar onze mening minder sterk tot uitdrukking in de positionering van het fonds, wat volgens ons de mogelijkheden voor outperformance enigszins beperkt. Het fonds viert bijna zijn 10-jarige bestaan, wat het mogelijk maakt om de prestaties van Kempen European High Dividend Fund over een volledige marktcyclus te beoordelen. Kijkende naar het track record van het fonds vanaf maart 2007 tot en met december 2016, dan is het geannualiseerde rendement nagenoeg gelijk aan dat van het categoriegemiddelde. Dit maakt het track record minder overtuigend. We blijven overtuigd van de deskundigheid van het team en waarderen het dat ze ondanks de tegenwind waarmee het fonds te kampen had, vasthouden aan hun concept. We geloven echter dat een Morningstar Analyst Rating van Silver onze opinie en verwachtingen voor de toekomstige prestaties van dit fonds beter weerspiegelt. Lees hier in meer detail over de verlaging van de Morningstar Analyst Rating van Kempen European High Dividend Fund:

 

Triodos Sustainable Bond ging van Neutral naar Negative. De continue omloop in het obligatieteam van Delta Lloyd dat dit fonds namens Triodos beheert, in combinatie met door Triodos opgestelde stringente beleggingsmandaat en de gehanteerde duurzaamheidscriteria die leiden tot een sterk geconcentreerd universum drukken ons vertrouwen in het potentieel van dit fonds voor outperformance over een volledige marktcyclus. De prestaties laten daarbij te wensen over. Recent kondigde Triodos aan om het beheer van hun fondsen niet langer aan Delta Lloyd uit te besteden, maar intern te gaan uitvoeren. Lees hier meer over de stap die Triodos heeft gezet:

 

 

Under Review
In de afgelopen maanden gingen er vier fondsen Under Review. De fondsen hadden voorheen allemaal een Bronze rating. BGF Global Small Cap en BGF US Basic Value kregen deze status nadat BlackRock een omvangrijke herstructurering aankondigde binnen zijn beleggingsteams. Fondsen worden in elkaar geschoven en voor een aantal beheerders is geen plaats meer.

Ex Under Review
De afgelopen drie maanden kregen drie fondsen van Pioneer weer een Morningstar Analyst Rating, nadat ze eerder vanwege de aankondiging van de overname van Pioneer door Amundi Under Review waren gezet. Alleen voor Pioneer Strategic Income zat er nog een positieve rating in. Pioneer Euroland Equity ging van Silver naar Neutral, terwijl Pioneer Top European Players van Bronze naar Neutral ging.

De fondsen van Pioneer zagen zich allemaal geconfronteerd worden met een downgrade van de Parent score naar Negative. De Parent rating van de overnemende partij, Amundi, was al Negative. De overname is zo goed als rond, maar de integratie van Pioneer in Amundi zal meer tijd in beslag nemen. Hoewel de acquisitie een deel van de onzekerheid rond Pioneer wegneemt, zijn er ook weer andere facetten die ons behoudender maken. Zo kan het integratieproces de stabiliteit en het moraal bij beleggingsteams negatief beïnvloeden. Reductie van het personeelsbestand zal een van de onderwerpen zijn die bij de samenvoeging van de twee partijen op de agenda zal staan. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de locaties waaruit gewerkt zal worden, het samenvoegen of opheffen van fondsen en de beloningsstructuur van medewerkers. Veel onzekerheden dus, waardoor we er nog niet van overtuigd zijn dat deze overname ook voor fondsbeleggers gunstig gaat uitpakken.

Nieuwe fondsen
Ten slotte zijn er 14 fondsen die in het eerste kwartaal van 2016 voor het eerst werden beoordeeld. Dertien fondsen kregen een positief oordeel, waarvan één Gold rating, vier keer Silver en acht keer Bronze.

(klik op tabellen voor vergroting)

 

Lees ook eerdere kwartaaloverzichten met op- en afwaarderingen:

- Hoger, lager over het viede kwartaal 2016

Hoger, lager over het derde kwartaal 2016

 

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux