Top-5 Economic Moat: Morgan Stanley grootste blootstelling aan Wide Moat

Het begrip 'moat' mag een Nederlandse belegger dan niet veel zeggen, het principe achter 'moat' zal hem wel bekend zijn. De Nederlandse vertaling van 'moat' is 'slotgracht'. Zoals in de Middeleeuwen rond een kasteel een gracht werd gegraven om vijanden op afstand te houden, beschermt een 'economic moat' het rendement op geïnvesteerd kapitaal van een onderneming. Of in eenvoudiger woorden: het concurrentievoordeel van een onderneming beschermt haar winstgevendheid.

Jeffrey Schumacher, CFA 27 december, 2017 | 9:18

Superbelegger Warren Buffett schreef in een inmiddels legendarisch artikel in zakenblad Fortune in 1999 voor het eerst over moat. "The key to investing is not assessing how much an industry is going to affect society, or how much it will grow, but rather determining the competitive advantage of any given company and, above all, the durability of that advantage. The products or services that have wide, sustainable moats around them are the ones that deliver rewards to investors.” Dit idee van economic moats verwijst naar voordelen die een onderneming langdurig beschermen tegen concurrenten.

Bij zijn analyses van ondernemingen heeft Morningstar vijf belangrijke bronnen of factoren geïdentificeerd die een onderneming een concurrentievoordeel geven. Het zijn immateriële activa (patenten, overheidslicenties, merknaam), overstapkosten (gemak waarmee een klant kan overstappen naar een concurrent), netwerkeffect (groeiende binding van klanten), kostenvoordeel (goedkoper produceren) en efficiënte schaal (schaalvoordelen).

Rendement op geïnvesteerd kapitaal
Voor het beoordelen en waarderen van het concurrentievoordeel of de moat (moat rating) kijken de aandelenanalisten van Morningstar naar de bovengenoemde vijf factoren die een moat bepalen. Maar de ware test vormt het rendement op geïnvesteerd kapitaal. Morningstar kijkt of een onderneming een rendement op geïnvesteerd kapitaal boekt (ROIC, of return on invested capital) dat groter is dan de kosten van kapitaal (WACC, of weighted average cost of capital). De grootte van ROIC minus WACC is minder belangrijk dan de verwachte duur van de bovenmaatse winst.

Een onderneming moet ten minste 10 jaar een verwacht concurrentievoordeel hebben om in aanmerking te komen voor de waardering 'Narrow moat' en van ten minste 20 jaar voor een kwalificatie 'Wide moat'. Bedrijven zonder concurrentievoordeel krijgen de kwalificatie 'No moat'.

Voorkeur voor Wide moat
Beleggers kunnen direct beleggen in bedrijven die een Wide of Narrow economic moat hebben, maar er zijn ook beleggingsfondsen die een grote blootstelling hebben naar dit type bedrijven. Zo zijn er enkele wereldwijde aandelenfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Large-Cap Blend, die een grote voorkeur hebben voor bedrijven met een sterk en duurzaam concurrentievoordeel. Om tot de top-5 te komen zijn de fondsen gerangschikt op hun blootstelling aan bedrijven met een Wide economic moat.

De Top-5
Het Morgan Stanley Global Quality Fund heeft de sterkste blootstelling aan bedrijven met een Wide economic moat. Maar liefst 80 procent van de portefeuille is belegd in bedrijven die deze kwalificatie hebben. Het 10-koppige team onder leiding van William Lock creëert een geconcentreerde portefeuille die per november uit 40 aandelen bestaat waarin het team een hoge overtuiging heeft op basis van de sterke en duurzame concurrentievoordelen. Deze bedrijven worden vooral in de sectoren defensieve consumentengoederen (Unilever, BAT), technologie (Alphabet, Microsoft) en gezondheidszorg (Novartis, J&J) gevonden.

Investec Global Franchise belegt eveneens vrijwel uitsluitend in bedrijven met een economic moat. Beheerder Clyde Rossouw beheert zijn portefeuille via een quality growth aanpak, waarbij hij op basis van zijn strenge selectiecriteria komt tot een lijst van ongeveer 100 portefeuillekandidaten. De portefeuille is echter met slechts 33 aandelen per november veel geconcentreerder. Het fonds is qua sectorblootstelling iets beter gespreid dan in het verleden, toen het er niet voor terugdeinsde om 70 procent van de portefeuille in defensieve consumentengoederen te investeren.

Morgan Stanley Global Advantage staat op de derde plaats. Het fonds dat wordt beheerd door het Growth Team onder leiding van Dennis Lynch concentreert zich ook op kwaliteitsgroei bedrijven. In tegenstelling tot de eerste twee fondsen vormen defensieve consumentengoederen maar een beperkt deel van de portefeuille, momenteel nog geen 5 procent. Het team geeft de voorkeur aan bedrijven uit de sectoren cyclische consumentengoederen en IT. Amazon, Facebook en Alphabet ontbreken dan ook niet in deze portefeuille.

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

 

Mifid II komt er aan. Morningstar helpt u met het invoeren van de nieuwe regels in uw organisatie. Lees alles over Mifid II op onze speciale Mifid II pagina. Daar vindt u alles over de veranderingen, wat die voor u kunnen betekenen, en hoe u ze in uw voordeel kunt gebruiken

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux