Top-5 Alternatives: Standard Life grootste in Multistrategy

Alternatieve beleggingen zijn in de mode. De asset class trekt profijt van teruglopende rendementsverwachtingen voor traditionele beleggingen zoals aandelen en obligaties, maar ook van de wens van beleggers om te profiteren van de lage, soms negatieve correlaties van alternatives met traditionele asset classes. Die stellen beleggers in staat om hun portefeuilles verder te diversifiëren.

Jeffrey Schumacher, CFA 05 februari, 2018 | 8:54

Door hun beperkte correlatie met aandelen en obligaties kunnen alternatives de beweeglijkheid in het rendementspatroon van een traditionele portefeuille dempen en drawdowns verminderen, waardoor het risico-gecorrigeerde rendement kan verbeteren.

Veel alternatieve beleggingen hebben echter als nadeel dat ze een beperktere liquiditeit en regulering kennen en soms weinig transparant zijn. Door de soms zeer complexe strategieën die worden geïmplementeerd zijn het moeilijke beleggingsprocessen om te doorgronden voor beleggers.

Een uitkomst bieden de zogenaamde liquid alternatives. Dat zijn beleggingsfondsen die alternatieve strategieën hanteren, maar opereren binnen het UCITS-raamwerk. Hierdoor zijn ze gebonden aan strikte regels met betrekking tot leverage, concentratie en tegenpartijrisico. Er zijn ook liquiditeitsvoordelen doordat beleggers minimaal tweewekelijks in of uit moeten kunnen stappen, terwijl veel fondsen in de praktijk dagelijkse of wekelijkse liquiditeit bieden.

Grote diversiteit aan strategieën
De term alternatives is een breed begrip en omvat een grote diversiteit aan strategieën. Bij Morningstar onderscheiden we 24 verschillende categorieën waarin ongeveer 2600 beleggingsfondsen zijn geclassificeerd. De categorieën variëren van Long/Short Debt en Long/Short Equity tot Global Macro, Debt Arbitrage en Multistrategy. Niet alleen de categorieën duiden al op een grote verscheidenheid aan beleggingsfondsen, maar ook binnen de categorieën zelf is er sprake van een hoge mate van heterogeniteit.

Fondsnamen geven slechts een beperkt inzicht in wat een strategie daadwerkelijk behelst, wat het verwachte diversificatiepotentieel is of hoe volatiel een strategie zou kunnen zijn in een bepaalde marktomgeving. Beleggers moeten alternatives dus grondig analyseren wanneer ze in deze producten willen investeren.

Sterke groei
De complexiteit van de strategieën heeft beleggers er echter niet van weerhouden om in alternatives te stappen. De asset class heeft in de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, waarbij het beheerde vermogen vertienvoudigde naar 451 miljard euro per eind december 2017. Opvallend daarbij is dat de flows, op 2008 na, in ieder jaar positief zijn geweest. In 2017 stroomde er 56 miljard aan nieuw geld naar alternatives, wat de op een na hoogste instroom in het afgelopen decennium betekende. Alleen in 2015 investeerden beleggers met 87 miljard meer in deze fondsen.

De toestroom van beleggers naar alternatives is evident, maar dat betekent echter niet dat alle categorieën en fondsen evenredig profiteren. De categorie Multistrategy is met een beheerd vermogen van 185 miljard de absolute koploper, gevolgd door Long/Short Debt met 74 miljard en Equity Market Neutral met 38 miljard. De top-3 categorieën beheren dus gezamenlijk 66% van het vermogen dat zich in alternatieve strategieën bevindt. Deze grote concentratie van beheerd vermogen vinden we ook terug in de grootste categorie, Multistrategy.

SLI de grootste
Het grootste fonds in deze categorie is SLI Global Absolute Return Strategies. Dit fonds, dat een Bronze rating heeft van de fondsanalisten van Morningstar, beheert ruim 33 miljard euro. Het GARS-proces heeft een aantal interessante eigenschappen: het fonds kent veel vrijheidsgraden in het mandaat, kan beleggen in iedere asset class die toegankelijk is via liquide effecten, en heeft de flexibiliteit om via leverage extra te profiteren van ideeën met een laag risico, terwijl risicovollere posities gehedged kunnen worden.

De portefeuille geeft de grootste overtuigingen van de beheerders weer, waarbij de positieomvang in verhouding staat tot de bijdrage aan het portefeuillerisico. Een punt waar we voorzichtiger mee zijn is het beheerteam. Het fonds maakt gebruik van de expertise van een grote groep professionals in het multi-asset team, maar het team heeft te kampen gehad met het nodige personeelsverloop.

Invesco nummer twee
Het op een na grootste fonds in de Multistrategy categorie is Invesco Global Targeted Returns Fund. Dit fonds is een rechtstreekse concurrent van SLI GARS, en wordt ook beheerd door drie managers die afkomstig zijn van het multi-asset team van Standard Life. De doelstelling is om over driejarige voortschrijdende perioden een rendement van 5% boven cash te maken met de helft van de volatiliteit van de aandelenmarkt. Het fonds maakt veelvuldig gebruik van derivaten om posities te accentueren of om risico’s in te dammen. Het team dat verantwoordelijk is voor deze strategie zal naar onze mening nog verder moeten integreren in het bredere beheerdersteam van Invesco om te kunnen profiteren van alle kennis die daar aanwezig is. Het fonds heeft daarom een Neutral rating.

Newton op derde plek
Met een beheerd vermogen van 11,6 miljard euro staat het met een Silver rating gewaardeerde Newton Real Return op de derde plaats. De convictie van de analisten van Morningstar is gebaseerd op de lange ervaring van hoofdbeheerder Iain Stewart, die het fonds sinds de oprichting in april 2004 onder zijn hoede heeft. Het fonds gebruikt uitsluitend derivaten om de portefeuille tegen verliezen te beschermen. Hierdoor is het fonds behoudender dan veel categoriegenoten. Het fonds heeft zijn performance target, 1-maands GBP Libor + 4% bruto, geannualiseerd over vijf jaar met een volatiliteit die ligt tussen obligaties en aandelen, consistent behaald.

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux