Top-5 Aandelen Wereldwijd Hoogste Carbon Risk: Edmond de Rothschild aan kop

Steeds meer beleggers nemen duurzaamheidsoverwegingen mee in hun beleggingsbeslissingen. Onderdeel daarvan is de carbon footprint, oftewel de CO2-impact, van bedrijven in hun portefeuille. Naarmate meer beleggers vervuilende bedrijven mijden, zal dat vroeg of laat leiden tot een onderwaardering van deze aandelen. Dat biedt kansen voor waarde of contraire beleggers, ook al leidt dat tot een hogere carbon risk score, een maatstaf die Morningstar heeft ontwikkeld om CO2-impact te meten. Deze week de vijf wereldwijde large-cap aandelenfondsen met het hoogste carbon risico.

Ronald van Genderen 20 mei, 2019 | 8:31

Steeds meer beleggers, zowel particulier als institutioneel, nemen duurzaamheidsoverwegingen mee in hun beleggingsbeslissingen. Onderdeel daarvan is de carbon footprint, oftewel de CO2-impact, van bedrijven in hun portefeuille. Vanuit financieel perspectief is het echter wellicht belangrijker om te kijken naar het risico dat beleggers lopen met de transitie van de economie naar een economie met een steeds lagere CO2-emissie.

Om beleggers te helpen bij het inschatten en kwantificeren van het risico dat de bedrijven in de portefeuille van een beleggingsfonds lopen ten aanzien van de transitie naar een low-carbon economie, heeft Morningstar in 2018 de Carbon Risk Score ontwikkeld.
De Morningstar Carbon Risk Score wordt berekend met behulp van Sustainalytics, de datapartner die ook de data achter de Morningstar Sustainability Rating levert. De data van Sustainalytics gaan veel verder dan traditionele meetmethoden die zich vooral baseren op emissiecijfers.

Transitierisico
De kern van Sustainalytics’ methode is het vaststellen van het risico dat een bedrijf loopt bij de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energie. Daartoe categoriseert Sustainalytics de CO2-uitstoot die vrijkomt in het hele bedrijfsproces, en tevens wordt geanalyseerd hoe het bedrijfsmanagement daar mee omgaat, dus hoe het in de toekomst zou kunnen veranderen. Dat betekent een dynamischere aanpak dan puur de uitstoot meten. Het gaat er ook om wat een bedrijf doet om die uitstoot aan te pakken en in hoeverre dit resulteert in (het verlagen van de) financiële risico’s.

Het uiteindelijke cijfer van de Carbon Risk Score is de asset-gewogen optelsom van de individuele CO2 risico scores van de portefeuilleposities, gemiddeld genomen over een periode van 12 maanden. Daarbij wordt een score beneden de 10 als een laag risico beschouwd. Fondsen die een score van lager dan 10 halen, krijgen het predikaat ‘Low Carbon’ toebedeeld.

Portefeuille aanpassen
Hoewel veel beleggers zich bewust zijn van klimaatverandering en de invloed van CO2-uitstoot daarop, is nog zeker niet iedere belegger om; lang niet iedereen is begonnen met het reduceren van de carbon footprint van zijn portefeuille. Soms pakt het zodanig uit dat de noodzakelijke portefeuille-aanpassingen een te venijnige kuitenbijter blijken te zijn, immers het uitsluiten van bedrijven uit de olie- of mijnbouwindustrie heeft ook gevolgen voor de risico-rendementskarakteristieken van een portefeuille.

Andere beleggers kiezen er juist bewust voor om wel in dergelijke bedrijven te beleggen. Het gaat daarbij met name om zogenaamde waarde of contraire beleggers. Immers, als steeds meer beleggers vervuilende bedrijven mijden, zal dat vroeg of laat leiden tot een onderwaardering van de aandelen. Vanuit financieel oogpunt biedt dat weer beleggingskansen.

De Top-5
In de top-5 van deze week de vijf wereldwijde large-cap aandelenfondsen met de hoogste Morningstar Carbon Risk Score (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

Edmond de Rothschild Fund - Global Value op 1
Op de eerste plek, oftewel met de hoogste Carbon Risk Score, staat Edmond de Rothschild Fund - Global Value. Dit fonds, dat wordt beheerd door het duo Christophe Foliot en Valérie Guelfi, is een uitgesproken waardestrategie. De hoge Carbon Risk Score is met name te danken aan de significante overweging voor de energie sector, aangezien het fonds niet belegt in nutsbedrijven, terwijl de sector grondstoffen een neutrale weging kent.

Echter, de energie sector heeft een weging van ruim 22%, waarmee het de op een na belangrijkste sector in de portefeuille is, na de sector financiële waarden. Binnen de sector kiest de beheerder voor menig Amerikaans oliebedrijf waaronder Chevron, Apache, Anadarko en Marathon Oil. Maar ook Morgan Kinder, dat actief is op het gebied van oliepijpleidingen, en het Europese Eni zijn in de portefeuille opgenomen. Hoewel de strategie altijd al een overweging heeft gehad in de energie sector, heeft de beheerder sinds 2016, toen de sectorweging nog op 12% stond, de afgelopen jaren gestaag aan zijn overweging toegevoegd.

Vanguard Global Value Factor UCITS ETF op 2
De Vanguard Global Value Factor UCITS ETF noteert op een tweede plaats. Hoewel het hier een ETF betreft, gaat het onderliggend wel om een actieve strategie. De strategie belegt voornamelijk in aandelen die deel uitmaken van de FTSE Developed All Cap Index en de Russell 3000 Index. De aandelen in de portefeuille worden geselecteerd door gebruik te maken van een kwantitatief model.

De toegepaste regels van het model trachten aandelen te selecteren die worden gekenmerkt door lagere koersen in verhouding tot hun fundamentele waardemaatstaven (zoals hun koers-boekwaardeverhouding of hun koers-winstverhouding, de geschatte toekomstige winst en de operationele cashflow). De portefeuille, die bestaat uit bijna 1.300 posities, kent daarbij bijna vanzelfsprekend een overweging naar de sectoren grondstoffen en energie, maar ook naar de sector cyclische consumenten goederen waar binnen onder andere autofabrikanten en hun toeleveranciers vallen.

Think Morningstar High Dividend ETF op 5
Op de vijfde plek staat Think Morningstar High Dividend ETF. Deze ETF volgt zo nauwkeurig mogelijk de Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index. De Index houdt 100 posities aan in bedrijven die zijn geselecteerd op basis van dividendrendement. Over de afgelopen 10 jaar bedroeg het dividendrendement op deze index circa 4,5%.

De focus op een hoog dividend leidt tot een waarde karakter van de portefeuille. En tot overwegingen in CO2 intensieve sectoren grondstoffen en energie. Binnen de eerst genoemde sector zijn de grootste posities weggelegd voor mijnbouwbedrijven BHP en Rio Tinto. Onder de energienamen treffen we onder andere de grote oil majors Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP en Total.

Top-5 Aandelen Wereldwijd Hoogste Carbon Risk

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux