De eerste resultaten zijn bekend...

Onlangs vroegen wij u om uw mening te geven over onze website. Een kort overzicht van de voorlopige resultaten.

Morningstar Europe Editor 18 februari, 2011 | 15:59

Morningstar vroeg u enkele weken geleden om de een enquête in te vullen over de website en uw mening te geven. Wij hebben uw antwoorden bekeken en willen graag enkele punten toelichten.

Snelheid van de website

Veel gebruikers gaven aan problemen te hebben gehad met de snelheid van de website. Hoewel dit inmiddels voor het grootste deel verbeterd is, zullen wij blijven werken aan de snelheid van onze website. Eind 2010 en begin 2011 hebben wij enkele wijzigingen doorgevoerd aan onze website om de snelheid te verbeteren. Wij zullen binnenkort meer wijzigingen gaan uitvoeren om de snelheid van de website te verbeteren.

Morningstar tools

Wij vroegen uw mening naar onze portefeuille tool. De meerderheid van de gebruikers was hierover tevreden. Maar er is ook ruimte voor verbetering. Zo gaf u aan, dat de snelheid van portefeuille niet altijd optimaal is geweest. Wij hebben dit probleem inmiddels voor een groot deel verholpen, maar wij zullen proberen dit verder te verbeteren. Daarnaast zullen wij ook gaan werken om onze tools gebruiksvriendelijker te maken. Zo zijn wij momenteel bezig met het verbeteren van de zoekfunctie op onze website. Maar daarnaast gaan we ook proberen om andere functies van de website beter af te stemmen op onze gebruikers.

Mobiele website

Daarnaast wilden wij ook van u weten welk type (mobiele) telefoon u het meest gebruikt. Met deze informatie willen wij graag onze mobiele dienstverlening beter op u afstemmen. Morningstar krijgt regelmatig de vraag of wij een app of mobiele website hebben. Momenteel hebben wij een mobiele website (link) waarop u de meest recente artikelen kunt vinden. Wij werken momenteel aan de uitbreiding van deze website, zo kunt u vanaf 1 maart 2011 uw portefeuille ook op uw telefoon bekijken. Daarnaast kijken wij momenteel hoe we meer functies, die momenteel beschikbaar zijn op de website, op onze mobiele website kunnen implementeren.

ETFs

Gebruikers van onze website gaven ook aan meer informatie te willen krijgen over ETFs. Morningstar zal op korte termijn ook haar ETF Research publiceren op morningstar.nl. Binnenkort kunt u dus ook kwalitatieve ratings over ETFs raadplegen. Meer informatie hierover kunt u over enkele weken lezen op onze website. Belegt u momenteel in ETFs? Dan verzoeken wij u om onze ETF enquête (link) in te vullen.

Persoonlijke vragen

Een aantal deelnemers vroeg zich af waarom wij naar persoonlijke gegevens hebben gevraagd in de enquête. Met deze gegevens proberen wij onze website beter af te stemmen op onze gebruikers. Zo kunnen wij onder andere inzicht krijgen in welke artikelen onze lezers geïnteresseerd zijn. En krijgen wij een betere inzicht met welke tools onze gebruikers beter in staat zijn hun beleggingsbeslissingen te nemen. Het beantwoorden van deze vragen was niet verplicht en deze gegevens zullen niet aan uw overige gegevens gekoppeld worden(???).

Bedankt!

Wij willen alle deelnemers aan de enquête bedanken voor hun medewerking! Momenteel worden de gegevens verwerkt en geanalyseerd oor een onderzoeksbureau. Een verslag van de definitieve resultaten zal worden toegezonden aan gebruikers die hun e-mailadres hebben ingevuld en zal ook op aanvraag beschikbaar gesteld worden aan de deelnemers.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .