Leren van de Ultimate Stock-Pickers: 10 dividendaandelen

Een zoektocht naar aandelen die beter renderen dan de benchmark, afkomstig zijn uit stabiele sectoren en van ondernemingen met een stabiele kasstroom. De farmaceutische sector domineert.

Maarten van der Pas 30 januari, 2013 | 14:58
Facebook Twitter LinkedIn

De voorwaarden: aandelen die beter renderen dan de benchmark, maar afkomstig zijn uit stabiele sectoren waarbij de toekomstige kasstroom van de ondernemingen met minder onzekerheden omgeven is. Voor een antwoord op de vraag welke aandelen in aanmerking komen om aan deze eisen te voldoen worden de portefeuilles van de Ultimate Stock-Pickers erbij gehaald. Dat zijn -Amerikaanse- fondsmanagers die hun sporen hebben verdiend en die Morningstar bewondert om hun visie en rendementen. De bekendste onder hen is Warren Buffett. We kijken naar de portefeuilles van deze superbeleggers om aantrekkelijke beleggingsideeën op te doen.

Gezien de volatiele marktomstandigheden gaat de aandacht in het bijzonder uit naar dividendaandelen. Dividend geeft rust en koerswinst is een mooie aanvulling op het rendement.

Kwaliteitsaandelen
Van de 22 Ultimate Stock-Pickers zijn er maar vier die zich uitsluitend op dividendbeleggen concentreren (Amana Trust Income, Columbia Dividend Income, Oakmark Equity & Income en Parnassus Equity Income; deze fondsen zijn in Nederland niet verkrijgbaar). Echter, deze vier fondsen als inspiratiebron voor dividendaandelen gebruiken is te eenzijdig, want in de portefeuilles van de andere managers zijn ook dividendaandelen opgenomen. We krijgen een veel beter idee van de dividenduitkerende aandelen die de topfondsbeheerders verkiezen als we alle participaties in alle portefeuilles grondig onder de loep nemen.

Om bij de kwaliteitsaandelen uit te komen die met een grotere mate van overtuiging door de Ultimate Stock-Pickers worden aangehouden en die voldoen aan de eerdergenoemde voorwaarden hanteren we enkele selectiecriteria. De portefeuilles van de ultieme aandelenbeleggers worden gefilterd op aandelen die door minstens vijf managers worden aangehouden, waarvan het rendement hoger is dan de S&P 500 index (omdat het voornamelijk Amerikaanse of in Amerika genoteerde ondernemingen betreft), die afkomstig zijn van ondernemingen waaraan Morningstar’s aandelenanalisten een ‘grote’ of ‘kleine’ voorsprong op concurrenten toekent (‘wide’ of ‘narrow moat’) en waarbij de analisten de onzekerheid omtrent hun schatting van de toekomstige kasstroom kwalificeren met ‘laag’ of ‘medium’ (‘low’ of ‘medium uncertainty').

Een voorsprong op concurrenten is een signaal dat een onderneming -beter- in staat is om de de benodigde kasstroom te genereren. En door alleen die bedrijven in aanmerking te nemen met een beperkte onzekerheid wordt de focus gelegd op ondernemingen met een stabiele kasstroom. Want uit de kasstroom wordt uiteindelijke het dividend betaald.

De berekeningen van de dividendopbrengst zijn overigens gebaseerd op gewone dividenden die over het laatste jaar zijn gedeclareerd en niet op eventuele bijzondere (of aanvullende) dividenden die in deze periode zijn betaald.


De top 10-dividendaandelen van de topbeheerders wordt gedomineerd door aandelen uit de sector gezondheidszorg: zes van de tien ondernemingen in de tabel zijn geneesmiddelenfabrikanten. Omdat ze relatief stabiele vrije kasstromen genereren, die doorgaans minder worden beïnvloed door economische cycli dan andere dividenduitkerende aandelen met uitzondering van nutsbedrijven, zijn deze ondernemingen voor de stock-pickers iets aantrekkelijker.

Ofschoon het winstgevende vermogen van de geneesmiddelenproducenten een zeker risico inhoudt, omdat er op korte termijn veel patenten aflopen, is het volgens de analisten van Morningstar onwaarschijnlijk dat de ondernemingen in de tabel zullen overgaan tot dividendverlagingen (hoewel dat niet uitsluit dat de farmaceuten de groei van hun dividend uitstellen om een aanzienlijke 'patent cliff' te kunnen overbruggen).

Extra aantrekkelijk zijn ondernemingen met 4 of 5 sterren. Morningstar waardeert aandelen op een schaal van 1 tot 5 sterren, waarbij 1 ster staat voor maximaal overgewaardeerd en 5 sterren voor maximaal ondergewaardeerd. Intel, Novartis en Sysco bieden naast een mooi dividendrendement ook nog koerspotentie. ConocoPhillips en Eli Lilly zijn daarentegen overgewaardeerd.

Deze selectie uit de portefeuilles van de Ultimate Stock-Pickers levert dividendaandelen die het overwegen waard zijn. De analisten van Morningstar geven een nadere toelichting bij elke onderneming: hoe ze momenteel over het bedrijf denken en wat volgens hen op korte tot middellange termijn de dividendvooruitzichten zijn.

GlaxoSmithKline
Hoewel sommige geneesmiddelen van GlaxoSmithKline mogelijk geconfronteerd worden met generieke concurrentie - vooral het astmamedicijn Advair dat het grootste deel van de omzet voor zijn rekening neemt - meent Morningstar-analist Damien Conover dat de onderneming veel beter gepositioneerd is dan veel van zijn concurrenten. In zijn ogen streeft het management van GSK ook in andere domeinen naar groei en bieden initiatieven op terreinen als opkomende markten, particuliere gezondheidszorg en vaccins de potentie van een solide groei op lange termijn, zonder de typische 'sales cliff' die gepaard gaat met het aflopen van patenten bij traditionele geneesmiddelen.

Conover verwacht vanwege de relatief forse schuldpositie van GSK in de toekomst geen grote acquisties. Wel kan de onderneming volgens hem verschillende kleinere overnames doen die nauw aansluiten bij zijn eigen activiteiten om de blootstelling aan de opkomende markten op te voeren. Ook vindt hij dat de productpijplijn van de farmaceut is verbeterd. GSK beschikt over een solide aanbod van geneesmiddelen in het eindstadium van productie en goedkeuring en van verschillende geneesmiddelen die gericht zijn op orphan indication (deze medicijnen zijn speciaal ontwikkeld voor de behandeling van zeldzame ziektes en er is in Europa en de Verenigde Staten gemakkelijker goedkeuring voor te krijgen; deze geneesmiddelen bieden een sterk prijszettingsvermogen omdat ze uniek zijn).

Hoewel generieke alternatieven een reële bedreiging vormen voor GSK’s astmamedicijn Advair, kunnen de moeilijke productie en de complexe factoren rond generieke astmamedicatie de concurrentiedreiging uitstellen en beperken. Conover is ook van oordeel dat het bedrijf, omdat het zo sterk is in al zijn activiteiten, in de komende jaren wellicht ook een lichte dividendgroei laat zien.


ConocoPhillips

In een markt waar olie- en gasbronnen steeds schaarser worden heeft ConocoPhillips de afgelopen tien jaar aanzienlijke overnames gedaan om zijn reserves uit te breiden en de productie te verhogen. Maar door de daaropvolgende daling van de grondstofprijzen leken die overnames slecht getimed, aldus Morningstar-analist Allen Good. Hij merkt op dat het management van ConocoPhillips vorig jaar een nieuwe koers inzette door activa te verkopen en de investeringen terug te schroeven en in mei 2012 werd de finale stap gezet tot een spin-off van de downstreamactiviteiten in de aparte onderneming: Phillips 66(PSX).

Maar het bestaan als onafhankelijk exploratie- en productiebedrijf (E&P) is moeilijk gebleken en het werd geconfronteerd met het dilemma waaraan de meeste E&P-ondernemingen het hoofd moeten bieden wanneer de grondstoffenprijzen dalen, zoals dit jaar. Als gevolg van de daling van de olie- en gasprijzen zal ConocoPhillips volgens Good in 2012 en misschien ook 2013 wellicht meer uitgeven dan zijn kasstromen uit bedrijfsactiviteiten kunnen opvangen. Wel merkt hij op dat het bedrijf dankzij zijn aanzienlijke kaspositie op dit moment niet hoeft te snoeien in zijn geplande investeringen.

Good wijst eveneens op het feit dat ConocoPhillips aandelenterugkopen heeft opgeofferd die anders zouden zijn gefinancierd met de verkoop van activa, om zijn investeringsuitgaven op te vangen en het dividend op korte termijn verzekerd is. Anderzijds, als de grondstoffenprijzen het komende jaar niet standhouden en de activa niet worden verkocht, meent hij dat de olie- en gasproducent wellicht genoodzaakt is om in zijn uitgaven te snoeien en af te zien van productiegroei, daar het dividend topprioriteit blijft.


Intel
Intel is de grootste halfgeleiderproducent ter wereld en beheerst de markt voor pc-microprocessoren, stelt Morningstar-analist Andy Ng vast. Intels grootste troef is volgens hem de technologische kennis voor de productie van halfgeleiders. Als een bedrijf dat veruit de belangrijkste drijvende kracht achter de wet van Moore is (die  stelt dat het aantal transistors in een geïntegreerde schakeling door de technologische vooruitgang elke twee jaar verdubbelt), beschikt Intel over de capaciteiten om beter presterende processoren te bouwen tegen lagere kosten per eenheid dan zijn kleinere rivaal Advanced Micro Devices.

Omdat tablets werken op door ARM ontworpen chips is er door de toenemende populariteit van deze apparaten bezorgdheid ontstaan over Intel. De chipgigant ondervindt moeilijkheden om de markt voor chips voor mobiele toestellen te betreden. Toch verwacht Ng dat Intels Atom-processoren de komende jaren veel competitiever zullen worden. De massale aanschaf van tablets zal volgens hem sowieso gunstig zijn voor Intel, omdat de 'cloud' daarvoor in aanzienlijke mate zal moeten worden uitgebouwd, waardoor de verkoop van Intel's serverchips zal toenemen.

Ng merkt ook op dat de aanzienlijke kaspositie van Intel naar zijn mening gerechtvaardigd is door de uiterst cyclische aard van de halfgeleiderssector. Ook biedt die de onderneming de nodige middelen en flexibiliteit om fors te investeren in onderzoek naar en ontwikkeling van de meest geavanceerde processen voor de productie van chips. Intel kan daarbij zijn dividend handhaven en aandelenterugkopen blijven nastreven.

Naar analyse aandeel Intel >


Eli Lilly
Eli Lilly wordt weldra geconfronteerd met een van de ergste 'patent cliffs' in de farmaceutische sector, aldus Morningstar-analist Damien Conover. Meer dan 40 procent van de huidige salesmix van de farmaceut krijgt de komende jaren concurrentie van generieke alternatieven. De omzetgroei van Eli Lilly kan volgens Conover de komende tien jaar vrijwel stabiel blijven, aangezien de solide pijplijn van nieuwe geneesmiddelen die zich in een eindstadium bevinden de patentverliezen helpt te compenseren. Toch zal de volgende generatie medicijnen minder winstgevend zijn, wat leidt tot een lichte daling van de marges en het winstvermogen.

Conover stelt dan ook dat beleggers in Eli Lilly op korte tot middellange termijn misschien geen dividendverlagingen hoeven incasseren, maar ook geen aanzienlijke dividendverhogingen moeten verwachten. Als de producten in de ontwikkelingspijplijn solide klinische resultaten rapporteren, bestaat er voor Eli Lilly evenwel een aanzienlijk opwaarts potentieel. Zo kunnen met name positieve fase III-resultaten voor solanezumab een game changer zijn, niet alleen voor de behandeling van Alzheimer maar ook voor de vooruitzichten van Eli Lilly.

Het bedrijf serieuze pogingen ondernomen om zijn winstpositie te verbeteren, waardoor het de komende jaren zo'n USD 4 miljard aan jaarlijkse kasstromen uit bedrijfsactiviteiten zou moeten kunnen genereren. Zo zou Eli Lilly over meer dan genoeg financiering moeten beschikken voor zijn jaarlijkse dividend- en investeringsuitgaven van respectievelijk USD 2 miljard en USD 1 miljard.


Novartis
Novartis staat klaar om de wind vol in de zeilen te krijgen van de ontwikkelingen die de farmaceutische sector de komende tien jaar zullen bepalen, stelt Morningstar-analist Damien Conover. Hij merkt op dat de strategie van het bedrijf om zijn geneesmiddelenpijplijn te richten op medische behoeften waaraan nog niet is voldaan, verschillende geneesmiddelen met een sterk prijszettingsvermogen zou moeten opleveren. De pijplijn van Novartis is volgens hem de beste van de sector.

Conover verwacht dat Sandoz, de generieke divisie van de farmaceut, zal profiteren van zowel aflopende patenten voor grote blockbustergeneesmiddelen als van de potentie van generieke biologica. Hij denkt dat de solide blootstelling van Novartis aan de snel groeiende opkomende markten de groei zouden moeten helpen stuwen. Wel merkt Conover op, dat productieproblemen in de consumentendivisie van Novartis en de steeds heviger concurrentie in de generieke sector wellicht druk zullen uitoefenen op de vooruitzichten op korte termijn.

Wat de kapitaalstructuur van de onderneming betreft, vindt Conover dat Novartis een enigszins hoog schuldniveau heeft. Zo ging Novartis bijna USD 20 miljard schuld aan om de Alcon-transactie te voltooien. Maar deze aanzienlijke hefboompositie lijkt in vergelijking met de meeste andere bedrijven nog erg beheersbaar. In de komende jaren verwacht de analist dat de onderneming zijn solide kasstromen zal benutten om zijn schulden snel af te lossen. Volgens Conover zal Novartis uiterlijk in 2013 agressief aandelen gaan terugkopen, zijn dividend veel sneller verhogen en stilaan gaan uitkijken naar overnames van middelgrote omvang.

Naar analyse aandeel Novartis >


Merck & Co
Onder de geneesmiddelenproducenten is het aflopen van patenten een terugkerend thema. Merck is wat dit betreft geen uitzondering. Volgens Morningstar-analist Damien Conover is de farmaceut ondanks het patentverlies voor Singulair (astma) in 2012 voor de komende vijf jaar toch relatief goed gepositioneerd voor een gestage groei. Deels dankzij de overname van Schering-Plough zal Merck zijn 'patent cliff' volgens de analist overleven met een sterk assortiment nieuwe producten waaronder Victrelis (hepatitis C), Bridion (anesthesie), Saphris (schizofrenie), Simponi (immuunziekten) en Dulera (astma).

Conover merkt op, dat de onlangs op de markt gebrachte geneesmiddelen Januvia (diabetes) en Isentress (HIV) zich al tot blockbusters hebben ontpopt en gestage winsten zouden moeten blijven boeken. Wel is er volgens hem één uitdaging waaraan de pijplijn van Merck het hoofd moet bieden, namelijk dat de meeste van deze nieuwe geneesmiddelen op markten komen die al ruim voorzien zijn van goede generieke geneesmiddelen.

De analist denkt dan ook, dat Merck's inspanningen om op kosten te besparen essentieel zullen zijn om de vrije kasstromen solide te houden, waarbij de meest recente besparingsronde uiterlijk in 2015 jaarlijks meer dan USD 4 miljard aan kosten zal elimineren.

Conover, die ervan uitgaat dat Merck's vrije kasstromen uit bedrijfsactiviteiten in de komende vier jaar gemiddeld zo'n USD 12 miljard per jaar zullen bedragen, verwacht niet dat de onderneming moeilijkheden zal ondervinden om zijn jaarlijkse dividend van circa USD 5 miljard te financieren. Ook voor de jaarlijkse investeringsuitgaven van USD 2 miljard is er voldoende ruimte.

Philip Morris International
Philip Morris International is een kasstroomgenererende machine, concludeert Morningstar-analist Thomas Mullarkey. Ongeëvenaarde operationele marges en rendementen op het geïnvesteerde kapitaal die de tabakssector hun gelijke niet kennen bezorgen de onderneming een grote voorsprong op concurrenten (wide moat). Die wordt volgens de analist nog versterkt door een schare aan sterke merken, een wereldwijd productie- en distributiesysteem en een verslavend product.

Hoewel Philip Morris, dat in 180 landen een concurrentiestrijd levert, in een aantal volwassen markten de vraag naar zijn tabaksproducten ziet dalen, blijft Azië een belangrijke groeimotor. Mullarkey merkt evenwel op dat Philip Morris de vooruitzichten voor zijn winst per aandeel dit jaar moest terugschroeven vanwege de sterkere US-dollar, maar hij verwacht solide langetermijnvooruitzichten voor de onderneming. Ook merkt hij op dat het internationale tabaksbedrijf sinds de scheiding van Altria in maart 2008 zijn hefboompositie op verantwoorde wijze heeft verhoogd terwijl het tegelijkertijd meer dan USD 35 miljard terugbezorgde aan aandeelhouders in de vorm van dividendbetalingen en terugkopen van gewone aandelen.

Mullarkey is van mening dat Philip Morris, dat een vrije kasstroom van meer dan 30 procent van de omzet genereert, in solide financiële gezondheid zou moeten blijven verkeren. De onderneming zal niet alleen in staat zijn om zijn schuldverplichtingen na te komen op de vervaldatum, maar ook om cash terug te bezorgen aan aandeelhouders via dividend en de inkoop van aandelen.

Naar analyse aandeel Philip Morris International >


Pfizer
Door get aflopen van verschillende belangrijke patenten waaronder dat voor cholesterolverlager Lipitor vertraagt de omzetgroei van Pfizer, verwacht Morningstar-analist Damien Conover. Hij denkt dat groei van de omzet de komende jaren dan ook vlak zal blijven. De overname van Wyeth in 2009 zal Pfizer wel beschermen tegen enig specifiek patentverlies.

Conover denkt eveneens dat verschillende ondergewaardeerde factoren, zoals de expansie naar opkomende markten en agressieve kostenbesparingen kunnen bijdragen aan het potentieel van Pfizer op lange termijn. Nu de vraag naar geneesmiddelen in opkomende markten steeds sneller toeneemt, zou de verkoop van Pfizers blockbustermedicijnen drastisch kunnen stijgen. Daarnaast heeft het bedrijf aanzienlijk gesnoeid in zijn kostenbasis, niet alleen als gevolg van de overname van Wyeth, maar ook door beperktere marketingondersteuning voor geneesmiddelen die niet langer door patenten worden beschermd. Ook is de efficiëntie van de R&D verbetert.

De ontwikkelingspijplijn van Pfizer ontpopt zich volgens Conover tot een van de beste van de farmaceutische sector en vormt zo het fundament voor een solide groei op lange termijn. Ook al levert het huidige kwartaaldividend van het bedrijf van USD 0,22 per aandeel een dividendrendement van 3,5 procent op, toch ziet Conover potentie voor een aanzienlijke verhoging van het dividend in de komende jaren. Hij merkt daarbij wel op dat Pfizer zijn dividend in 2009 met 50 procent verlaagde om de overname van Wyeth te kunnen financieren.

Naar analyse aandeel Pfizer >


Sysco
Ondanks de moeilijke macro-economische omgeving zijn er voor Sysco toch enkele onderliggende positieve trends, stelt Morningstar-analist Erin Lash vast, zoals een lichte matiging van de kosten van voedingsmiddelen en een bescheiden toename van de volumegroei. Dat ondersteunt haar stelling dat de uitbreiding van zijn distributienetwerk Sysco in staat stelt om de dominante speler te blijven in de belevering van food-service in Noord-Amerika. Bovendien stelt ze vast, dat het langer duurt dan het management aanvankelijk had verwacht voordat zijn inspanningen om Sysco te transformeren effect hebben. En het hobbelige economische herstel zal mogelijk druk blijven uitoefenen op de binnenlandse consumentenuitgaven.

Desondanks is Lash van oordeel, dat de bezorgdheid van de markt over het zwakke restaurantbezoek en de aanhoudende inflatie van de kosten van voedingsmiddelen overdreven is en de aandelen van Sysco onterecht onder druk zet. Ook wijst ze erop dat Sysco's permanente aandacht voor strikte kostenbeheersing de onderneming in staat heeft gesteld om rendementen te realiseren die bijna driemaal zo hoog liggen als bij de concurrentie.

Hoewel Lash verwacht dat Sysco positieve kassaldi zal blijven uitbetalen aan aandeelhouders in de vorm van dividend zijn overnames eveneens waarschijnlijk. Een overname tegen een correct prijs zou volgens haar een prudent gebruik van kapitaal vormen, aangezien circa 70 procent van de markt nog steeds zeer gefragmenteerd is. Lash meent dat Sysco zijn jaarlijks dividend de komende vijf jaar nog steeds met 5 tot 10 procent kan verhogen.

Naar analyse aandeel Sysco >

Johnson & Johnson
In tegenstelling tot de dreigende 'patent cliff' die de rest van de geneesmiddelensector in zijn greep houdt, heeft Johnson & Johnson volgens Morningstar-analist Damien Conover deze hindernis al genomen na het verlies van de patentbescherming voor het antipsychoticum Risperdal en het neurlogische geneesmiddel Topamax.

Omdat er op korte termijn alleen een aantal minder belangrijke patenten aflopen, verwacht Conover dat Johnson & Johnson met nieuwe potentiële blockbusters opnieuw een gestage langetermijngroei kan realiseren. De analist ziet in Xeralto en Telaprevir twee nieuwe geneesmiddelen die de potentie hebben om revolutionaire veranderingen teweeg te brengen in de behandeling van respectievelijk cardiovasculaire aandoeningen en hepatitis C. Positief zijn volgens hem ook de activiteiten van het bedrijf op het vlak van medische apparatuur, die nieuw leven werden ingeblazen en die profiteren van Johnson & Johnsons overname van het groeiende orthopedische bedrijf Synthes.

Nu zowel het geneesmiddelensegment als het apparatuursegment goed gepositioneerd zijn voor een gestage groei op langere termijn, meent Conover dat ook de dividendbetalingen van Johnson & Johnson in de komende vijf jaar gestaag zouden kunnen worden verhoogd naarmate de omzet van het bedrijf toeneemt. Wel kunnen enkele problemen van Johnson & Johnson op korte termijn bij vooral zijn consumentendivisie leiden tot een vertraging van de dividendgroei. De afgelopen vijf jaar was dat bijna 10 procent.

Naar analyse aandeel Johnson & Johnson >

 

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
ConocoPhillips116,08 USD0,77Rating
Eli Lilly and Co905,59 USD-3,82Rating
GSK PLC ADR39,84 USD2,42Rating
Intel Corp34,46 USD0,35Rating
Johnson & Johnson156,58 USD3,69Rating
Merck & Co Inc Cedear20.200,00 ARS0,00
Novartis AG ADR111,80 USD1,15Rating
Pfizer Inc30,03 USD1,80Rating
Philip Morris International Inc108,31 USD2,08Rating
Sysco Corp75,05 USD2,77Rating

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten