10 Aandelenbeleggingen met overtuiging door de Ultimate Stock-Pickers

Morningstar's Ultimate Stock-Pickers hebben vol overtuiging bestaande posities uitgebreid en nieuwe aandelen gekocht, maar ook vol overtuiging verkocht. Apple was in trek bij zowel de kopers als verkopers.

Greggory Warren, CFA 30 mei, 2013 | 15:28
Facebook Twitter LinkedIn

Als we de aankopen van de Ultimate Stock-Pickers in een bepaalde periode bekijken, zoomen we meestal in op beleggingen met grote overtuiging ('high-conviction') en nieuwe beleggingen ('new-money'). Wij menen dat de mate van overtuiging of ‘conviction’ die beheerders koesteren voor een bepaalde belegging kan worden afgelezen aan het proportionele deel van hun portefeuille (in procenten) dat zij op een bepaald moment toewijzen aan een bepaald aandeel.

We kunnen er bijvoorbeeld in het algemeen van uitgaan dat de beheerders bij FMI Large Cap, dat aan het einde van het eerste kwartaal 5,8 procent van zijn aandelenportefeuille had belegd in 3M (MMM) in vergelijking met een positie van slechts 2,1 procent in Willis Group Holdings (WSH), meer overtuigd zijn van 3M dan van Willis Group. 3M beschikt volgens de aandelenanalisten van Morningstar over een 'wide moat' (grote voorsprong op concurrenten), Willis Group wordt door hen niet gevolgd.

Niettemin kan de grootte van een positie soms worden beïnvloed door hoeveel een portefeuillebeheerder wil toewijzen aan een bepaalde sector (vooral als er in die sector slechts enkele beleggingswaardige ideeën zijn). Grote posities die al lang aanwezig zijn, kunnen eveneens een invloed hebben wanneer die moeilijker te verkopen.

Bij Morningstar omschrijven we 'high-conviction' aankopen als situaties waarin beheerders hun bestaande participaties aanzienlijk uitbreiden of significante nieuwe beleggingen toevoegen die aan het einde van het voorgaande kwartaal nog geen deel uitmaakten van de portefeuille. We kijken daarbij naar de impact die deze transacties op de algemene portefeuille hebben. 'New-money' aankopen geven duidelijk aan welke aankoopmogelijkheden de Ultimate Stock-Pickers het meest aantrekkelijk vinden. Portefeuillebeheerders zetten hun geld doorgaans pas in op nieuwe posities als hun aankoopbeslissing met grote overtuiging gepaard gaat. Ze zullen veel makkelijker investeren in reeds gekende participaties dan inzetten op een recent aan hun portefeuille toegevoegde positie.

Bij het bestuderen van deze aankopen, mogen we echter niet vergeten dat de koopbeslissing tijdens een eerdere periode is genomen. Dit betekent, dat de Ultimate Stock-Pickers hun aandelen kochten tegen een koers die wellicht verschilt van de huidige koers. Dat onderstreept nogmaals het belang voor beleggers om de huidige aantrekkelijkheid van de aandelen te beoordelen op basis van de waardering die de aandelenanalisten van Morningstar geven. De Morningstar-aandelenrating en de verhouding koers/fair value zijn goede voorbeelden.
Lees ook de aandelenanalyses van Apple, Abbott Labs, Microsoft en Cisco.


In tegenstelling tot eerder besproken kwartalen hebben het vierde kwartaal van 2012 en het begin van 2013 een unieke mix van toegenomen aankopen en regelrechte verkopen opgeleverd. Gezien de hoeveelheid geld die beleggers in het eerste kwartaal naar actief beheerde Amerikaanse aandelenfondsen lieten stromen, was de aankoopactiviteit geen al te grote verrassing. Volgens gegevens van Morningstar was het eerste kwartaal van 2013 (met een totale instroom van USD 2,1 miljard) immers de eerste periode van positieve instromen voor actief beheerde Amerikaanse aandelenfondsen sinds het eerste kwartaal van 2011. En slechts het derde kwartaal in de laatste vijf jaar waarin er positieve kapitaalstromen werden waargenomen (het andere was het tweede kwartaal van 2009).

Hoewel positieve instromen tijdens de genoemde periode niet voor alle fondsen van de Ultimate Stock-Pickers waren weggelegd, belegden de beheerders die wel van die instromen konden profiteren niet alleen in bestaande participaties, maar wezen ze ook kapitaal toe aan nieuwe aandelen. Ook merkten we, dat er aardig wat portefeuilles werden herschikt, waarbij de topbeheerders posities die redelijk of fair waren gewaardeerd inruilden voor namen waarvan ze verwachtten dat ze een hoger rendement zouden opleveren. Dit was ook geen grote verrassing: een groot deel van 2013 werden de door Morningstar gevolgde aandelen immers boven de schatting van hun fair value verhandeld (met andere woorden: die aandelen waren in ogen van Morningstar overgewaardeerd).

Apple
Bekijken we de top 10 van 'high-conviction' aankopen tot nu toe, dan is het interessant om op te merken dat achter 7 van de 10 aandelen minstens twee overtuigde topbeheerders stonden. Ook opmerkelijk is dat twee van de aankopen op basis van sterke overtuiging - Apple (AAPL) en CH Robinson Worldwide (CHRW) - voor ten minste twee van de Ultimate Stock-Pickers een nieuwe positie vertegenwoordigden. Van deze twee is Apple, met een 'narrow moat' (kleine concurrentievoorsprong), het opvallendst. Niet alleen omdat het tijdens de periode door vier beheerders uit sterke overtuiging werd gekocht (en het voor twee beheerders een nieuwe belegging vertegenwoordigde), maar ook omdat Apple door twee van de topbeheerders met een hoge mate van overtuiging werd verkocht.

Als we de aankopen van de ultieme aandelenbeleggers nader bekijken, dan zien we dat zowel Diamond Hill Large Cap als Parnassus Equity Income Apple uit overtuiging aankochten als nieuwe positie, terwijl Oakmark en Alleghany hun participatie in de technologiereus aanzienlijk uitbreidden. Over hun aankoop van Apple meldden de beheerders van Diamond Hill Large Cap - Chuck Bath, Bill Dierker en Chris Welch - in hun kwartaalbericht het volgende:

"We namen een positie in Apple nadat het aandeel in januari was gedaald als gevolg van teleurstellende opbrengsten en het management gewag maakte van vooruitzichten die niet voldeden aan de verwachtingen van de analisten. Wij zijn van oordeel dat de bezorgdheid over aspecten als concurrentie en marktverzadiging ruimschoots in de huidige waardering worden weerspiegeld en dat het aandeel wordt verhandeld met een aanzienlijke korting ten opzichte van onze raming van de intrinsieke waarde."

Deze commentaren komen overeen met wat Morningstar-analist Brian Colello denkt. Hij merkte onlangs immers op, dat Apple voor langetermijnbeleggers aantrekkelijk geprijsd lijkt. Vooral omdat het aandeel al rekening houdt met veel van de risico's op korte termijn. Hoewel de berichtgeving over het bedrijf dit jaar dikwijls negatief was, beschouwt Colello Apple nog steeds als 's werelds meest prominente smartphoneproducent.

Hoewel de dagen van gemakkelijke groei voor Apple voorbij zijn, ziet Morningstar nog voldoende groeimogelijkheden in zowel ontwikkelde als opkomende markten. De omzet van de iPad zal met uitstekende cijfers verder toenemen, omdat consumenten tablets blijven verkiezen boven of naast pc’s.
Colello denkt dat de verdere adoptie van deze apparaten zelfs de overstapkosten kunnen vergroten die zijn gerelateerd aan Apple’s besturingssysteem iOS. Apple houdt de gebruikers van zijn iPod, iPhone en iPad gevangen in een ecosysteem waarvan iOS de ruggengraat is. Via het besturingssysteem (en iTunes en iCloud) kunnen foto’s, video’s, apps en contacten met alle apparaten gedeeld worden, maar niet met apparatuur die draait op andere besturingsystemen zoals Android van concurrent Google. Overstappen is dus ongemakkelijk en duur. De massale acceptatie kan mogelijk ook het marktaandeel van andere iOS-apparaten zoals Apple’s pc’s en laptops opstuwen.

De prijs en brutomarge van Apple-producten kunnen eroderen en mogelijk de winst per aandeel belemmeren, maar dan nog zal Apple volgens Colello de komende jaren een forse vrije kasstroom genereren. 

Enkele van de ultieme aandelenbeleggers, met name Hartford Capital Appreciation en Aston/Montag & Caldwell Growth, verlaagden hun participaties in het techbedrijf echter aanzienlijk. Over de verkoop van 70 procent van de positie van zijn fonds in Apple, zei Ronald Canarkis, beheerder van Aston/Montag & Caldwell Growth, het volgende:

"We schroefden de positie van Apple in de portefeuille terug nadat het bedrijf een reeks vooruitzichten had gepubliceerd die niet voldeden aan de verwachtingen van de analisten. De winstvooruitzichten lijken een daling te hebben ingezet, daar het sterke kwartaal waarin de nieuwe iPhone werd geïntroduceerd doorgaans leidt tot een grotere seizoensgebonden vertraging, terwijl het aanhoudende enthousiasme voor de iPad Mini de brutomarges onder druk zette wegens een verschuiving in de productmix. We hebben later in het kwartaal verder in de positie gesnoeid uit bezorgdheid over de concurrentiepositie van het bedrijf op de smartphonemarkt, omdat consumenten de voorkeur geven aan een groter scherm. Door het productieschema van het bedrijf kan het voor 2014 mogelijk geen concurrerend product op de markt brengen."

CH Robinson Worldwide
Als we CH Robinson Worldwide van naderbij bekijken, dan zien we dat het aandeel voor Yacktman een nieuwe positie op basis van sterke overtuiging vertegenwoordigde, een nieuwe aankoop voor Hartford Capital Appreciation en een aanzienlijke uitbreiding van de bestaande positie voor Parnassus Equity Income, dat in het derde kwartaal van 2012 is begonnen met de opbouw van een positie in het logistieke bedrijf. Hoewel geen van deze beheerders uitweidde over hun aankoop van het aandeel, zeiden Saul Pannell en Frank Catrickes van Hartford Capital Appreciation, die tijdens het eerste kwartaal enorm veel kochten en verkochten, dat ze “op zoek blijven gaan naar interessante kansen voor kapitaalgroei binnen het volledige spectrum van de marktkapitalisaties,” omdat ze geloven dat “dit een goede wereldwijde omgeving is om aandelen te kopen”.

De beheerders lichtten verder toe, dat ze “sterk gericht blijven op specifieke gegevens van het bedrijf, die de basis zullen blijven vormen voor de globale positionering van de portefeuille”. Het zou dan ook geen verrassing mogen zijn, dat CH Robinson Worldwide één van de vijf namen is in onze lijst van top 10-aankopen op basis van sterke overtuiging die onze analisten op dit moment als aantrekkelijk beschouwen. Ook merken we op, dat Devon Energy (DVN) het enige aandeel met een 5-sterrenrating is op de lijst en gedurende het kwartaal een nieuwe positie vertegenwoordigde voor ten minste één van de topbeheerders: Alleghany nam een belang van 4,5 procent in de onderneming.
Lees ook de aandelenanalyse van Philip Morris International.


Hoewel maar weinig namen uit onze lijst van top 10-aankopen op basis van sterke overtuiging tijdens de laatste periode ook voorkwamen op de lijst van de top 10 van nieuwe aankopen (alleen Apple, CH Robinson Worldwide en Devon Energy veroverden een plaatsje in beide lijsten) neemt het aantal gelijkenissen significant toe als we de lijst uitbreiden naar de top 25-aankopen op basis van sterke overtuiging en nieuwe posities. Er komen vijftien namen in beide lijsten voor.

De twaalf andere aandelen die in de uitgebreide lijst van 25 namen voorkomen, waren Air Products & Chemicals (APD), American Express (AXP), Best Buy (BBY), Forest Laboratories (FRX), Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX), Kohl's (KSS), Mondelez International (MDLZ), Morgan Stanley (MS), Oracle (ORCL), Sanofi (SNY), Thomson Reuters (TRI) en Time Warner Cable (TWC). Wel moet worden opgemerkt, dat wij na de top 10-transacties kijken naar de handelingen van afzonderlijke beheerders. Zo vindt er bij Hartford Capital Appreciation een flinke portefeuilleherschikking plaats, die een buitensporige invloed heeft op de namen op de twee verschillende lijsten na de top 10-namen.
Lees ook de aandelenanalyses van Johnson & Johnson, eBay en Diageo.


Heinz
We treden gewoonlijk niet te veel in detail over de verkoopactiviteit van de Ultimate Stock-Pickers tot we onze lijsten van de top 10-aankopen en -verkopen hebben gepubliceerd, maar tot dusver hebben we dit jaar een bovengemiddeld niveau van regelrechte verkopen waargenomen. Hoewel dit gedeeltelijk is beïnvloed door wat er bij Hartford Capital Appreciation heeft plaatsgevonden, waar posities in meer dan 30 namen in de loop van het kwartaal volledig werden geëlimineerd, moet worden opgemerkt dat slechts drie van die transacties ook deel uitmaken van de top 25 van regelrechte verkopen van onze topbeheerders. Ook moet worden gewezen op het feit dat slechts twee beheerders (Colombia Dividend Income en Oakmark) meer dan eens voorkwamen in de lijst van de top 10 van de regelrechte verkopen.

De beheerders van Columbia Dividend Income, Scott Davis en Richard Dahlberg, meldden dat zij tijdens het kwartaal belangen elimineerden in zowel Diageo (DEO) als H.J. Heinz (HNZ), en zo hun blootstelling aan de sector van de defensieve consumptiegoederen verlaagden. Over hun verkoop van Diageo zeiden de beheerders dat het aandeel van het bedrijf “significant in waarde was gestegen en werd verkocht om waarderingsredenen”.

Wij vermoeden dat dit het geval was met veel van de namen die gedurende de periode volledig werden verkocht: vier van de top 10-verkopen worden nog steeds verhandeld boven de geschatte fair value van de Morningstar-analisten en nog eens drie namen worden verhandeld in overeenstemming met de fair value van onze analisten. Onder die namen valt Heinz op als bijzondere situatie, omdat het de enige naam was die door twee van onze topbeheerders van de hand werd gedaan: zowel Columbia Dividend Income als Oakmark verkochten het aandeel na de aankondiging medio februari dat Berkshire Hathaway (BRK.A/BRK.B) en 3G Capital samen besloten om het bedrijf over te nemen.

Hoewel de beheerders van Columbia Dividend Income redelijk kort waren in hun uiteenzetting van de redenen voor hun verkoop van Heinz, en eenvoudigweg stelden dat het bedrijf “had ingestemd met een overname door Warren Buffet en 3G Capital voor USD 72,50 per aandeel en daarom nog maar over weinig stijgingspotentieel beschikte”, zeiden Bill Nygren en Kevin Grant het volgende over hun verkoop van Heinz:

"Wij elimineerden tijdens het kwartaal twee participaties: Viacom en Heinz. Ondanks de ratings voor zijn voornaamste kabelkanalen die maar blijven teleurstellen, heeft het aandeel van Viacom ons verkoopdoel bereikt. Heinz heeft zijn overname aangekondigd, en omdat de aandelenkoers onmiddellijk overeenstemde met de voorgestelde overnameprijs, hebben we al onze aandelen verkocht. We zijn erg tevreden over de prestaties van het management van Heinz gedurende de talrijke jaren dat wij het aandeel in portefeuille hadden. Voor een uitvoerigere beschrijving kunt u het artikel over Heinz lezen dat we in de loop van het kwartaal op onze website hebben gepubliceerd."


Lees ook eerdere artikelen over de Ultimate Stock-Pickers:

Ultimate Stock-Pickers: top 10 aan- en verkopen
De top 10 aankopen van de Ultimate Stock-Pickers wordt gedomineerd door technologie-aandelen. Good old Microsoft is niet alleen een top 10 positie maar werd ook met veel overtuiging gekocht.

10 Nieuwe aandelenbeleggingen van de Ultimate Stock-Pickers
Zowel bij de high conviction als bij new money beleggingen hebben de topaandelenbeleggers de laatste maanden eerder in de breedte dan in de diepte geïnvesteerd. Bank of America en TJ Companies vallen op.

Leren van de Ultimate Stock-Pickers: 10 dividendaandelen
Een zoektocht naar aandelen die beter renderen dan de benchmark, afkomstig zijn uit stabiele sectoren en van ondernemingen met een stabiele kasstroom. De farmaceutische sector domineert.

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
Abbott Laboratories103,68 USD0,22Rating
APA Corp27,82 USD-2,63Rating
Apple Inc212,49 USD-0,82Rating
Bausch Health Companies Inc6,32 USD2,43
Boeing Co177,27 USD-1,90Rating
C.H. Robinson Worldwide Inc83,60 USD-1,09Rating
Ciena Corp46,70 USD-3,39
Cisco Systems Inc45,68 USD0,35Rating
Devon Energy Corp45,56 USD0,33Rating
Diageo PLC2.579,00 GBX0,17Rating
eBay Inc52,13 USD-2,91Rating
Freeport-McMoRan Inc48,11 USD0,25
Gilead Sciences Inc65,06 USD2,36Rating
Johnson & Johnson145,54 USD0,06Rating
Microsoft Corp442,57 USD0,22Rating
NOV Inc17,50 USD-1,82Rating
Philip Morris International Inc102,20 USD0,22Rating
Pioneer Natural Resources Co237,69 USD0,00Rating
PPG Industries Inc127,32 USD-1,90Rating
The Cigna Group333,29 USD-0,26Rating
Vertex Pharmaceuticals Inc480,73 USD0,35Rating
Western Digital Corp78,12 USD-1,83Rating

Over de auteur

Greggory Warren, CFA  Greggory Warren, CFA, is a senior stock analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten