Geef geen geld aan een vreemde

Zou u uw vermogen uit handen geven aan iemand waarvan u niets weet? Nee, natuurlijk niet. Maar dat fondsbeleggers zich regelmatig in bochten moeten wringen om informatie over een fondsmanager op tafel te krijgen door een gebrek aan transparantie bij fondshuizen is ridicuul.

Jeffrey Schumacher, CFA 14 mei, 2014 | 9:08
Facebook Twitter LinkedIn

Dat is toch volkomen logisch wanneer u op zoek bent naar een goede belegging? Zou u uw vermogen uit handen geven aan iemand waarvan u niets weet en waarover u geen informatie kunt vinden? Aan een persoon waarvan niet duidelijk is of hij/zij wel over de nodige ervaring en expertise beschikt? Nee, dat zou u natuurlijk nooit doen. Dan kunt u mij vast wel vertellen wie de beheerder is van uw beleggingsfondsen en wat u heeft overtuigd om juist voor zijn of haar expertise te kiezen.

Helaas kunnen maar weinig fondsbeleggers deze vraag volledig beantwoorden. Dat is zowel best vreemd als zeer zorgwekkend. Wanneer u een medische ingreep in een ziekenhuis moet ondergaan wilt u toch ook weten wie de chirurg is, hoe vaak hij of zij een dergelijke operatie al heeft uitgevoerd en in hoeveel gevallen die operatie geslaagd is?

Blijkbaar is die urgentie voor het vergaren van cruciale informatie er minder wanneer het om uw financiële toekomst gaat. Maar zowel voor de medische ingreep als het beheer van uw vermogen geldt dat wanneer de verkeerde keuzes worden gemaakt, dit aanzienlijke gevolgen kan hebben voor uw toekomst.

Mensenwerk
Het beheerteam dat bij een beleggingsfonds verantwoordelijk is voor de uitvoering van de beleggingsstrategie is volgens Morningstar een zeer belangrijke factor in het beoordelen van de kwaliteit van het beleggingsfonds en het uiteindelijke toekomstige rendement. Het komt tenslotte allemaal neer op mensenwerk en dan is een zorgvuldige en diepgaande analyse van het team achter het beleggingsfonds uitermate belangrijk.


Een element waar u aan kunt denken bij het analyseren van de persoon die bij een beleggingsfonds aan de knoppen draait is bijvoorbeeld de ervaring die deze beheerder heeft opgedaan. Kijk hierbij niet alleen naar het aantal jaren, maar ook naar de relevantie van de opgedane ervaring. Iemand die jarenlang succesvol als analist heeft gewerkt hoeft niet per definitie een goede fondsbeheerder te zijn. Net zoals een beheerder met een achtergrond bij een fonds in Nederlandse aandelen met andere factoren te maken krijgt als hij een wereldwijd beleggend fonds gaat leiden.

Relevante ervaring
Ook de omvang van het beheerteam en de ondersteuning die het eventueel krijgt van analisten heeft invloed op de kwaliteit van de beleggingen. Relevante ervaring speelt hier eveneens een rol. Belangrijk is echter ook de omloop die er binnen een team is geweest, de structuur waarin wordt gewerkt en de wijze waarop de interactie tussen de leden plaatsvindt.

Bij Morningstar hechten we ook waarde aan het beleggen door fondsbeheerders in hun eigen fonds. Dat zorgt ervoor, dat de belangen van de beheerders en die van de beleggers aan elkaar gelieerd zijn. Een kok proeft zijn eigen maaltijd en een architect die een brug bouwt loopt daar zelf over heen. Dus waarom zou dit niet voor fondsbeheerders opgaan?

Begrijpelijk en toegankelijk
Een grondige analyse van het beheerteam kost niet alleen de nodige tijd, maar de informatie moet ook voorhanden zijn en op een begrijpelijke en toegankelijke manier gepresenteerd worden. Helaas is hier nog een hele slag te maken door de beleggingsfondsensector, zoals het onderzoek van Morningstar in samenwerking met de VEB vorig jaar aantoonde. Gedetailleerde informatie over beleggingsteams blijkt in veel gevallen niet op de websites van de fondshuizen of in de factsheets beschikbaar te zijn. Een kwalijke zaak vanwege het grote belang van deze informatie. Beleggingsfondsen worden verkocht op basis van track records, terwijl beleggers niet eens weten of het team dat voor dit track record verantwoordelijk was überhaupt nog wel voor het fonds werkzaam is.

Aandelenbeleggers hebben het wat dat betreft beter voor elkaar. In de jaarverslagen en in de sectie ‘Investor relations’ op website van de onderneming staat keurig vermeld wie er bij de onderneming aan de touwtjes trekken. Belangrijke informatie voor de aandelenbelegger, maar hetzelfde geldt zonder meer voor beleggers in beleggingsfondsen. Een prospectus van een beleggingsfonds roept echter vaak meer vragen op dan dat het helderheid verschaft en een factsheet heeft meer oog voor het track record en de portefeuille dan het beleggingsteam. Het beoordelen van een beheerteam wordt zo een lastig karwei, waardoor beleggers in beleggingsfondsen op dit gebied een informatieachterstand hebben.

Ridicuul
Als fondsbelegger moet u in veel gevallen dus zelf opzoek gaan naar wie de scepter zwaait bij de beleggingsfondsen in uw portefeuille. Morningstar kan u hier bij helpen. Via onze website kunt u voor de fondsen die door onze fondsanalisten gevolgd worden en voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating lezen wie de fondsen beheert en hoe de analisten denken over de kwaliteit van het beheerteam. Vanwege het intensieve researchtraject en het overschot aan beleggingsfondsen kunnen de analisten niet alle in Nederland geregistreerde beleggingsfondsen volgen. Wanneer u geïnteresseerd bent in een fonds dat wij niet volgen en waarvan over het beheerteam beperkte informatie beschikbaar is via het fondshuis, dan biedt Google en zeker LinkedIn uitkomst om essentiële informatie te verzamelen.

Dat fondsbeleggers zich regelmatig in bochten moeten wringen om deze informatie links- of rechtsom boven tafel te krijgen vanwege een gebrek aan transparantie bij fondshuizen is ridicuul. Fondsbeleggers zijn geen tweederangs beleggers en hebben als aandeelhouder in het fonds het recht om op een transparante en heldere wijze geïnformeerd te worden over wie hun vermogen beheerd. Zo kunt u een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing nemen en hoeft u uw geld niet toe te vertrouwen aan een vreemde.


Deze column verscheen eerder  op www.belegger.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings