Hoe selecteer ik een mixfonds? 10 Belangrijke vragen

Morningstar en de VEB stellen 10 belangrijke vragen die een belegger moet beantwoorden bij het selecteren van een mixfonds voor zijn portefeuille

Ronald van Genderen 23 juli, 2014 | 22:13
Facebook Twitter LinkedIn

1 Wat is mijn risicoprofiel?
Allereerst is het belangrijk om te weten hoeveel risico je als belegger aankunt. Een belangrijke factor is de financiële situatie nu en in de toekomst. Verder is van belang waarvoor vermogen wordt opgebouwd. Hoeveel geld is nodig en hoe belangrijk zijn de doelen? Voor het pensioeninkomen zal een lager risico gewenst zijn dan voor een tweede huis. Ook risicotolerantie is belangrijk. De financiële situatie staat wellicht een hoog risico toe, maar als een belegger daardoor ’s nachts wakker ligt, is een lager risicoprofiel toch aan te raden.


2 Wat voor mixfonds past bij mijn risicoprofiel?
Gebaseerd op het risicoprofiel kan een keuze worden gemaakt voor een categorie waar mixfondsen op basis van hun risico worden ingedeeld: defensief, neutraal of offensief. De belegger die niet te voorzichtig hoeft te beleggen, kan ook kiezen voor de categorie met variabele assetmix.


3 Waarin beleggen deze mixfondsen?
De keuze voor een categorie is een eerste stap, maar nog lang niet het halve werk, want binnen een categorie zijn nog voldoende smaken te vinden. Het is dus zaak om te controleren hoe een mixfonds het vermogen spreidt over bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Worden daarnaast contanten aangehouden en zijn er posities in bijvoorbeeld vastgoed of grondstoffen?


4 Kan en wil ik valutarisico lopen?
Valuta’s zijn lastig te voorspellen. Ze kunnen mogelijk rendement toevoegen, al zijn de resultaten hier in het verleden wisselend. Aan de andere kant is het zeker dat ze bijdragen aan een hoger risico, in de vorm van grotere bewegelijkheid van de rendementen. Een belegger die zekerheid wenst, kiest voor een mixfonds dat alleen in Europa belegt of een dat weliswaar wereldwijd belegt, maar het valutarisico (volledig) afdekt.


5 Komt het historisch rendement overeen met mijn verwachtingen?
Historisch rendement is een slechte voorspeller voor toekomstige opbrengst. Maar toch kan het historisch rendement inzicht geven in de mate waarin een fondsbeheerder zich in het verleden van zijn taak gekweten heeft. Het verleden kan ook iets zeggen over de beleggingsmix in de toekomst. Gegevens over historische rendementen in combinatie met risico uit het verleden kunnen ook waardevolle informatie zijn. Als een mixfonds in het verleden meer dan andere vergelijkbare fondsen in aandelen heeft belegd, dan zou daar ook een hoger historisch rendement tegenover moeten staan. Meer aandelen in het fonds betekent in de regel ook meer risico.


6 Heeft de vlag de lading gedekt?
Mixfondsen mogen dan bekend staan als defensief, offensief of neutraal, belangrijk is om te weten of deze indeling klopt met de praktijk. Komen de risico’s uit het verleden overeen met het risicopredicaat? En bovendien, komt het risicoplaatje van het mixfonds (bijvoorbeeld volatiliteit en maximaal verlies) wel overeen met het risicoprofiel dat de belegger zichzelf toedicht?


7 Actief of passief?
Steeds vaker bestaan mixfondsen niet meer uit individuele effecten of actief beheerde beleggingsfondsen, maar heeft de belegger ook de keuze uit passieve indexvolgers. De keuze tussen actief en passief is een belangrijke. Wie kiest voor actief beheer rekent erop dat een fonds het beter doet dan vergelijkbare fondsen. Kiezen voor indexfondsen (etf’s) betekent de zekerheid van een rendement dat ongeveer gelijk is aan dat van de (gevolgde) index en lagere kosten.


8 Wat zijn de kosten?
Kosten zijn een van de weinige zaken die een belegger zelf in de hand heeft en zijn van wezenlijke invloed op het rendement. En kosten zijn waarschijnlijk een van de belangrijkste redenen waarom mixfondsen als alternatief voor advies of beheer zijn komen bovendrijven. Betaal dus niet te veel voor een mixfonds, al zijn kosten niet de enige bepalende factor in de keuze voor een passend mixfonds.


9 Wordt het mixfonds beheerd door een capabel team?
De kwaliteiten van het beheerteam zijn vaak moeilijk in te schatten, maar daarmee niet minder belangrijk. Wie staan er aan het roer van het fonds? Een team van beheerders, analisten en/of strategen zou duidelijk de voorkeur genieten, omvang en ervaring van het team spelen hierbij een belangrijke rol.


10 Zijn mixfondsen een specialiteit van het fondshuis?
Fondshuizen die mixfondsen aanbieden omdat ze daar goed in zijn, hebben een streepje voor. Hoewel moeilijk meetbaar, kan bijvoorbeeld gekeken worden hoe lang een fondshuis al actief is met mixfondsen. Een goede en uitvoerige informatievoorziening aan beleggers kan een indicatie zijn dat het fondshuis mixfondsen belangrijk vindt binnen het productaanbod.


Lees ook het bijbehorende artikel Zoeken naar de ideale cocktail: onderzoek naar 150 mixfondsen.


Koos Henning is namens de VEB betrokken bij dit onderzoek en artikel. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings