Beleggingsfonds van de week: JP Morgan Europe Dynamic

De beheerders van JP Morgan Europe Dynamic slagen erin om met dit beleggingsfonds al lange tijd een bovengemiddeld rendement te boeken. Ze combineren voor hun aandelenselectie kwantitatieve factoren zoals koers/winst en momentum met psychologische factoren uit de behavioral finance zoals overmoed en aversie voor verlies bij beleggers.

Jeffrey Schumacher, CFA 30 april, 2015 | 0:32
Facebook Twitter LinkedIn

JP Morgan Europe Dynamic in het kort:

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: *****
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Positive
Kosten: Neutral


Traditionele fondsbeheerders proberen de markt te verslaan door een gedegen, diepgaande fundamentele analyse uit te voeren. Zo willen ze aantrekkelijke bedrijven vinden die verhandeld worden beneden hun werkelijke waarde (fair value). Andere beheerders proberen juist op basis van een kwantitatief computermodel de juiste aandelen te selecteren. Door te filteren op een breed scala aan factoren zoals koers/winst (P/E), winstgroei, rendement op eigen vermogen (ROE) en dividendrendement kan op efficiënte wijze een groot aandelenuniversum beoordeeld worden.

Wat JP Morgan Europe Dynamic in dit opzicht anders maakt dan concurrenten is dat dit fonds in het kwantitatieve model eveneens aandacht heeft voor behavioural finance, de gedragspsychologie van beleggers. Vooral emoties als overmoed en aversie voor verliezen zijn bepalend voor het selecteren van de factoren in het model. Daarna wordt nog een kwalitatieve check uitgevoerd om zo de uitvoer van het model te valideren. Het vijfkoppige Dynamic team van JP Morgan onder leiding van Jonathan Ingram (foto) is belast met dit onderzoek, alsmede het geven van de gewichten aan de factoren in het model, die afhankelijk zijn van de economische situatie van het moment. Morningstar waardeert het, dat het beheerteam het model door de tijd heen heeft aangepast om het zo actueel te houden. Het fonds kan een solide track record overleggen, waarmee het onze Analyst Rating ‘Bronze’ verdient.

Meer over JP Morgan Europe Dynamic
(Klik op grafiek voor juiste formaat)Beheerteam
Dit pan-Europees georiënteerde beleggingsfonds JP Morgan Europe Dynamic werd in 2000 gelanceerd en sinds 2007 dragen Jonathan Ingram en John Baker de verantwoordelijkheid voor het beheer. Het duo maakt onderdeel uit van het behavioural finance team van JP Morgan, dat zorgdraagt voor de implementatie van diverse kwantitatieve strategieën. Binnen dit behavioural finance team leidt Ingram een groep van vijf beheerders die de European Dynamic fondsenreeks beheert. Deze reeks beleggingsfondsen kent meer vrijheidsgraden en daardoor een hogere tracking error dan de andere fondsen binnen de divisie behavioural finance.

Zowel Ingram als Baker startte zijn carrière bij JP Morgan. Baker maakt sinds 1994 deel uit van het Europese aandelenteam, terwijl Ingram eerst als kwantitatieve analist werkte, om zich in 2003 bij het Europese aandelenteam te voegen. Anis Lahlou-Abdid, een andere teamlid, werd in 2011 benoemd tot medebeheerder. De beheerders werken nauw samen met Blake Crawford, die werkzaam is op andere mandaten binnen dit Europese team, en Alex Whyte.

Het team onder leiding van Ingram en Baker leunt ook op de input van de overige plusminus 40 behavioural finance beheerders. Aan het hoofd van dit grote team staat Michael Barakos, die sinds 1999 bij JP Morgan werkzaam is. Sinds hij de leiding nam in 2009 is hij verantwoordelijk voor het doorvoeren en implementeren van diverse wijzigingen.


Fondshuis
De vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan zijn precies wat beleggers verwachten van één van de grootste financiële instellingen ter wereld. Het fondshuis heeft een aanzienlijk en uiteenlopend fondsenaanbod, uitgebreide middelen, een wereldwijd beleggingsteam en voert een actief verkoopbeleid.

JPMorgan heeft zijn activiteiten in beleggingsfondsen gedeeltelijk opgebouwd door overnames, maar de recente groei van de activa kwam er na de financiële crisis van 2008. De activiteiten als fondshuis zijn in bepaalde opzichten opvallend en omvatten aardig wat gevestigde beheerteams, zoals het in Londen gevestigde team voor vastrentende producten dat geleid wordt door Bob Michele en waarvan verschillende fondsen in wereldwijde obligaties een positieve Morningstar-analistenrating hebben gekregen.

Daarnaast zijn er beleggingsfondsen voor aandelen uit Europa, de VS en de opkomende markten die een positieve Morningstar Analyst Rating genieten. In de afgelopen jaren is het fondsenaanbod in zowel Europa als Noord-Amerika gerationaliseerd, zoekend naar een focus op de beste gebieden. We vinden het ook positief dat het rendement over 10 jaars is opgenomen in de beloning van de fondsbeheerders. De moedermaatschappij van de fondsafdeling, JPMorgan Chase, is een mes dat langs twee kanten snijdt: het biedt de stabiliteit van een multinational en de onzekere impact van strenger toezicht door zowel de regelgevende instanties als de media.

Beleggingsproces
JP Morgan Europe Dynamic maakt gebruik van het kwantitatieve behavioural finance model van JP Morgan dat in 1992 werd ontwikkeld. Het werd gebouwd op de veronderstelling dat goedkope aandelen die een hoge winstgroei realiseren en een positieve nieuwsstroom hebben op termijn bovengemiddeld rendement kunnen genereren. Het doel is om te profiteren van twee belangrijke gedragskarakteristieken van beleggers: overmoed en aversie voor verliezen. Het model wordt toegepast op het Europese universum door aandelen te toetsen op waarde, kwaliteit en momentum (zowel prijs- als winstmomentum). Dit verkleint het universum naar ongeveer 350 aandelen, die worden gerangschikt op basis van de sterkte van de genoemde factoren.

Hierna volgt een kwalitatieve evaluatie, waarvan Morningstar denkt dat Ingram hier de meeste waarde toevoegt. Het beheerteam besteedt bijvoorbeeld veel tijd aan het uitzoeken van opwaartse winstherzieningen. Hierbij probeert het onderscheid te maken tussen echte opwaarderingen en opwaarderingen die voortkomen vanuit mechanische veranderingen aan het gebruikte model. Het Dynamic-team maakt tevens gebruik van de bredere behavioural finance groep bij JP Morgan voor fundamentele bedrijfsanalyse, om de dagelijkse nieuwsstroom te doorgronden en om winstbijstellingen te beoordelen. De data wordt ook kwalitatief gevalideerd om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen vanuit het model een solide basis hebben.

Het beheerteam rangschikt de aandelen op diverse factoren, waarna het de best scorende namen opneemt in de portefeuille. De positiegrootte wordt bepaald door de liquiditeit en de relatieve aantrekkelijkheid ten opzichte van andere kandidaten.


Rendement
De langetermijnprestaties van het model dat het behavioural finance team gebruikt voor JP Morgan Europe Dynamic steken gunstig af tegenover die van andere beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie ‘Aandelen Europa large-cap gemengd’ en de benchmark sinds de start in 2000. Gemeten sinds de start van het huidige management in maart 2007 tot aan januari 2015, heeft JP Morgan Europe Dynamic een rendement geboekt van 3,4 procent per jaar versus 2,5 procent voor de MSCI Europe index en 1,6 procent voor het gemiddelde van de fondsen in de Morningstar-categorie. 


Dit rendement is behaald met een hoger risico (gemeten naar standaarddeviatie) dan de index en het categoriegemiddelde. De verliezen in 2008 en 2011 hebben hier aan bijgedragen. In beide jaren bleef het fonds zo’n drie procent achter bij de index. Dit zorgde ervoor dat JP Morgen ertoe besloot om de factor kwaliteit in het model te incorporeren.

Sindsdien is het risicoprofiel verbeterd, waardoor de risico-gecorrigeerde rendementen beter zijn dan die van de index en categoriegenoten. Ook de maximale daling is in lijn gekomen met die van de index en de categorie. JP Morgan Europe Dynamic  presteerde in 2014 marginaal beter dan het categoriegemiddelde, maar minder sterk dan de index. De onderweging van nutsbedrijven en ook de aandelenselectie in deze sector is een voorname factor die daar voor zorgde.

Kosten
De lopende kosten van 1,17 procent voor JP Morgan Europe Dynamic zijn marginaal hoger dan de mediaan voor Europese aandelenfondsen.

 
Rol in portefeuille
JP Morgan Europe Dynamic kan een ondersteunende rol spelen. De mogelijk hogere volatiliteit van dit beleggingsfonds maakt het naar mening van Morningstar niet geschikt als kernbelegging in een portefeuille. 


Lees ook het analistenrapport over JPMorgan Funds - Europe Dynamic B (acc) EUR >


Bekijk ook deze beleggingsfondsen in Europese aandelen met een Morningstar Analyst Rating. (klik op tabel voor juiste formaat)Eerdere beleggingsfondsen van de week:

Prosperity CMS Russian Prosperity Fund

NN First Class Obligatie Fonds

Robeco Asia Pacific Equities

Legg Mason ClearBridge US Aggressive Growth Fund

Comgest Growth Emerging Markets

Fidelity European Smaller Companies Fund

HSBC GIF Euro Bond

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

First State Global Emerging Markets Leaders Fund

Invesco Pan European Structured Equity Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings