Parvest Equity Russia heeft weer een Analyst Rating

Dat ik deze zomer vrij intensief met de veranderingen bij het Rusland fonds van BNP Paribas bezig was, schreef ik al in mijn column van 3 september jongstleden. Deze week legden wij ons ei en publiceerden wij onze nieuwe update.

San Lie 24 september, 2015 | 10:11
Facebook Twitter LinkedIn

Nadat wij midden juli hoorden dat BNP Paribas Investment Partners zich had teruggetrokken uit de joint venture die het Parvest Equity Russia Fund beheerde, besloten wij het fonds Under Review te plaatsen. Zodoende konden wij ons vergewissen van de achterliggende reden voor BNP Paribas om zich terug te trekken, informatie inwinnen over de nieuwe eigenaar en een beeld krijgen van hoe het beleggingsteam deze veranderingen zou ondergaan.

We hebben sindsdien meerdere calls gehad met de mensen van BNP Paribas en TKB Investment Partners. Deze waren overigens zeer bevredigend in de zin dat men veel openheid van zaken gaf en duidelijke antwoorden op onze vragen. In de tussentijd hebben we uiteraard ook intern veel overleg gehad over onze positie in deze.

Alhoewel we denken dat de nieuwe eigenaar, Anatoliy Gavrilenko – die het belang kocht van de voormalige partner van BNP Paribas IP in Rusland (het pensioenfonds van Russian Railways) – een belangrijke rol kan spelen in het aantrekken van nieuw te beheren pensioengelden, wat aantrekkelijk zou moeten zijn voor het zittende beleggingsteam, zien we ook een aantal mogelijke risico’s.

Deze zijn versterkt na het onverwachte vertrek van Igor Danilenko, een van de senior beheerders, daags na deze verandering in de eigendomsstructuur van het bedrijf. Alhoewel zijn vertrek volgens de overgebleven beheerders niets te maken heeft met deze verandering, willen we toch iets meer bewijs zien dat men in staat is het resterende team intact te houden. Daarnaast speelt het mogelijke risico dat BNP Paribas – nu TKB Investment Partners geen onderdeel meer vormt van de vermogensbeheerder – op een gegeven moment een andere ‘adviseur’ voor haar Russische aandelenselectie kiest, ondanks het feit dat BNP Paribas aan de wieg heeft gestaan van het team en de gehanteerde beleggingsprocessen.

We hebben nog steeds vertrouwen in de ervaring en kennis van het huidige team dat onder leiding staat van de ervaren Vladimir Tsuprov, en we zijn onder de indruk van het grondige beleggingsproces dat tot op heden goede resultaten heeft laten zien. Tegelijkertijd zien we op dit moment een aantal risico’s, wat ons noopt tot enige voorzichtigheid. Vandaar dat we de Bronze rating, die we eerde gaven aan het fonds, voordat het Under Review ging, hebben losgelaten. We vinden een Neutral rating op dit moment meer gepast.

San Lie
Head of Research Morningstar Benelux

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

San Lie  Head Of Research, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings