Beleggingsfonds van de week: Robeco High Yield Bonds

Met een Silver rating is Robeco High Yield Bonds één van Morningstar’s favoriete wereldwijde high yield fondsen. Het ervaren beheerdersduo Sander Bus en Roeland Moraal tonen aan dat ervaring en stabiliteit loont. Ook bewijst het fonds dat goedkoop niet per definitie duurkoop hoeft te zijn. Het fonds van Robeco behoort namelijk tot de goedkoopste fondsen in zijn categorie.  

Niels Faassen 21 oktober, 2015 | 17:24
Facebook Twitter LinkedIn

Robeco High Yield Bonds in het kort:
Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: QQQQ
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Positive
Kosten: Positive

Ondanks een positieve start resteert er in het lopende jaar 2015 een verlies van 2,57% voor de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged. Tot en met mei van dit jaar stond er nog een mooie plus op de borden maar in de aanloop naar de zomer verslechterde het sentiment. De spanningen in de Eurozone kregen de overhand vanwege de toegenomen kans op een mogelijke Grexit. Met de optuiging van een nieuw hulppakket voor Griekenland ebden de zorgen over een Grexit weg maar tegenvallende economische cijfers uit China gooiden roet in het eten. Beleggers verlangden een hogere risicovergoeding voor high yield obligaties en tegelijkertijd stegen de kapitaalmarktrentes. Beide factoren hadden een negatief effect op obligatiekoersen. De wat defensiever gepositioneerde fondsen, zoals Robeco High Yield Bonds, met overwegingen in obligaties met een hogere kredietwaardigheid presteerden relatief beter dan de fondsen met een overweging in de lagere ratingsegmenten en wisten zodoende de verliezen beperkt te houden.

Ervaring Loont
Het fonds belegt primair in Europese en Amerikaanse high yield obligaties. Het beheer is in handen van hoofdbeheerder Sander Bus en medebeheerder Roeland Moraal. Beide beheerders gelden als zeer ervaren en werken vanaf 2003 samen op dit fonds. Bus is al sinds aanvang (1998) betrokken bij het fonds en sinds 2001 als hoofdbeheerder. Zij worden ondersteund door 13 bedrijfsobligatieanalisten. Wij waarderen het dat de beheerders in hun eigen fonds beleggen. Dit zorgt volgens ons voor een betere afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders.

Degelijk Risicomanagement
Bij het beleggingsproces ligt de nadruk op de bottom-up selectie en in mindere mate op de top-down allocatie. Het startpunt is Robeco’s Quarterly Credit Outlook. Deze vormt de input bij de bepaling van de portefeuille bèta (marktgevoeligheid). Bij de bottom-up selectie wordt zowel gebruik gemaakt van de kwalitatieve analyse als van een kwantitatief selectiemodel. Het proces kent de beheerders relatief veel vrijheden toe om te beleggen naar eigen overtuiging. Zo kan er off-benchmark belegd worden in investment grade obligaties maar ook in financials. Toch vinden wij dat er sprake is van een degelijk risicomanagement.

Gedegen Track Record
Het fonds beschikt over een lang en gedegen track record. Sinds het aantreden van Bus als hoofdbeheerder bleef het fonds tot en met september 2015 met een jaarrendement van 6,76% de categorie (5,25%) met 1,51% per jaar voor. Vergeleken met de categorie wordt er relatief weinig in financials belegd. Hierdoor kunnen de rendementen afwijken. Gecorrigeerd voor risico is het track record ten opzichte van de categorie bovengemiddeld. Op 3- en 10-jaars basis belandt het fonds in het hoogste rendementskwartiel. Zowel in 2014 als het lopende jaar 2015 draagt de voorkeur voor kwaliteitspapier en de onderweging in de sectoren Energie en mijnbouw positief bij. Wij handhaven onze Silver rating vanwege het stabiele en ervaren beheerteam, het gedegen track record en de lage kosten.

* Rebatevrije fondsklasse
(klik op grafiek voor een grotere weergave)

Beheerteam
Hoofdbeheerder Sander Bus en medebeheerder Roeland Moraal staan bij ons in hoog aanzien. Beide beheerders gelden als zeer ervaren en werken vanaf 2003 samen op dit fonds. De hoofdbeheerder is al sinds aanvang (1998) betrokken bij het fonds. Eerst als medebeheerder en sinds 2001 als hoofdbeheerder. Sindsdien heeft hij een sterk track record opgebouwd. Bus is zijn hele carrière, sinds 1996, al actief met vastrentende waarden en beschikt over ruime ervaring met high yield obligaties. Hij begon bij de Rabobank, waar hij werkte als obligatieanalist. In 1998 maakte hij de overstap naar Robeco High Yield Bonds om in 2001 hoofdbeheerder te worden. In 2007 werd Bus tot hoofd van Robeco’s Credit Team benoemd. Medebeheerder Roeland Moraal is sinds 1997 actief in de industrie. Hij begon als analist bij Robeco en maakte vervolgens de overstap naar obligatiebeheerder om in 2003 als beheerder high yield obligaties aan de slag te gaan. De besluitvorming tussen Bus en Moraal vindt plaats op basis van consensus. Bij de obligatieselectie worden zij ondersteund door een analistenteam dat bestaat uit 13 bedrijfsobligatieanalisten. De beheerders hebben verder veelvuldig overleg met gespecialiseerde obligatie- en aandelenteams binnen Robeco. Wij waarderen het dat de beheerders in hun eigen fonds beleggen. Dit zorgt volgens ons voor een betere afstemming van belangen tussen beleggers en de beheerders.

Fondshuis
Robeco is één van de oudste fondshuizen in Nederland en is eigendom van het Japanse Orix, dat 90% van de aandelen bezit. De overige 10% blijft nog steeds in handen van Rabobank, de vorige eigenaar van Robeco. Wat de eventuele gevolgen van deze overname zijn voor de fondsen en de beleggingsteams kunnen wij nu nog onvoldoende inschatten, maar vooralsnog hebben ons geen signalen bereikt die ons oordeel over Robeco beïnvloeden. We kennen Robeco als een stabiele organisatie waar sprake is van een positieve werkomgeving waarin beleggen centraal staat. Robeco is in het verleden goed in staat geweest om het beleggingspersoneel aan zich te binden en er is een stevig fundament van beheerders die er al jarenlang werkzaam zijn.
In totaal beheert het fondshuis 211 miljard euro, wat gelijk verdeeld is over particuliere en institutionele klanten. De meeste fondsen worden vanuit Rotterdam beheerd, maar er zijn ook teams die werken vanuit de VS, Hongkong en Zwitserland. Robeco heeft in het verleden een aantal gespecialiseerde fondsen opgericht die uiteindelijk niet succesvol bleken en het aantal fondsen werd in de afgelopen jaren dan ook enigszins gereduceerd. In vergelijking met het verleden is de mate waarin van de benchmark kan worden afgeweken bij de meeste fondsen toegenomen. Het kostenniveau van het fondsenaanbod ligt globaal genomen beneden de categoriemediaan.

Beleggingsproces
Het startpunt is Robeco’s Quarterly Credit Outlook. Deze vormt de input bij de bepaling van de portefeuille bèta (marktgevoeligheid) en de regio- en sectorallocatie. Het universum wordt in drie segmenten opgedeeld. Voor large caps en niet beursgenoteerde small caps wordt een kwalitatieve benadering gehanteerd. Hier bestudeert het analistenteam strategische, financiële en ESG-factoren en ook de bedrijfsstructuur. Deze analyse resulteert in een score en op basis van waardering wordt hier een opinie (overwegen, onderwegen of neutraal) aan meegegeven. Voor het derde segment (beursgenoteerde small caps) gebruikt men een kwantitatief selectiemodel. Bedrijven worden hier gerangschikt aan de hand van financiële factoren, momentum en waardering.
De beheerders zijn verantwoordelijk voor de uiteindelijke obligatieselectie. Het proces kent hen relatief veel vrijheden toe. Zo kan er off-benchmark belegd worden in investment grade obligaties (tot circa 10%) en in financials (tot circa 5%) en in ABS-papier (tot circa 1%). Daarnaast worden derivaten veelvuldig ingezet. Wij vinden dat er sprake is van een degelijk risicomanagement en een gedisciplineerd proces. Verder wordt er veel aandacht besteed aan landenrisico. Er vindt geen actief durationbeleid plaats en de valutaexposure wordt volledig afgedekt naar euro’s.

Rendement
Het fonds beschikt over een lang en gedegen track record. Sinds het aantreden van Bus als hoofdbeheerder (september 2001) bleef het fonds tot en met september 2015 met een jaarrendement van 6,76% de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged (5,25%) met 1,51% per jaar voor. Vergeleken met de categorie wordt er relatief weinig in financials belegd. Hierdoor kunnen de rendementen afwijken. De obligatieselectie gevolgd door de bèta positionering levert doorgaans de belangrijkste rendementsbijdrage, in lijn met het filosofie van het fonds. Onder Bus ligt de standaard deviatie iets hoger dan de categorie, terwijl het neerwaarts risico licht lager is. Al met al kent het fonds een gemiddeld risicoprofiel.
Gecorrigeerd voor risico is het track record ten opzichte van de categorie bovengemiddeld. Op 3- en 10-jaars basis belandt het fonds in het hoogste rendementskwartiel en wist het respectievelijk 83% en 76% van zijn categoriegenoten voor te blijven. Tegenover de benchmark presteert het fonds op 5- en 10-jaars basis vrij consistent en blijft het 30 tot 50 basispunten per jaar achter. In het hersteljaar 2009 wist het fonds sterk te profiteren van de offensievere positionering, waardoor het op 10-jaars basis de benchmark evenaart. Zowel in 2014 als het lopende jaar 2015 draagt de voorkeur voor kwaliteitspapier en de onderweging in de sectoren Energie en mijnbouw positief bij.

Kosten
De lopende kosten (0,67%) vallen lager uit dan de mediaan van vergelijkbare rebatevrije fondsen binnen de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged (0,85%). Het fonds behoort hiermee tot het goedkoopste kwintiel en daarmee ook tot één van de goedkoopste fondsen in zijn categorie. Dit biedt het fonds een belangrijk voordeel.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings