Kempen Euro Credit gaat over tot “soft close”

Het succesvolle track record van het Europese bedrijfsobligatiefonds van Kempen is beleggers niet onopgemerkt gebleven. Vanwege de enorme populariteit van het door Morningstar met een Gold rating bekroonde fonds ziet Kempen zich gedwongen een soft close in te stellen. 

Niels Faassen 05 januari, 2016 | 15:56
Facebook Twitter LinkedIn

Het zat er al een tijdje aan te komen maar door de aanhoudende instroom van nieuw beheerd vermogen is de soft close van het Kempen Euro Credit Fund sinds maandag 4 januari een feit. Het totaal belegd vermogen in het fonds en aanverwante strategieën heeft inmiddels een dusdanige omvang bereikt dat het fondshuis de instroom wil indammen om de belangen van bestaande beleggers te waarborgen. Voor bestaande fondsbeleggers kan een groeiende omvang van een beleggingsfonds namelijk negatief uitpakken. Zo kunnen fondsen te groot worden waardoor beheerders hun (succesvolle) beleggingsstrategie niet meer optimaal kunnen toepassen. Het Kempen Credits Team beheert ondertussen bijna EUR 4,5 miljard in de totale credit strategie. Hiervan wordt EUR 1,9 miljard belegd in fondsen, waarvan het merendeel in het vlaggenschipfonds Kempen Euro Credit. Het overige vermogen is bij Kempen belegd via mandaten. 

Kempen flows

Soft Close in de Praktijk
In de praktijk zullen particuliere beleggers nog niet veel merken van deze soft close. Zo blijven de credit fondsen open voor bestaande klanten en zullen verkooporders gewoon gefaciliteerd worden. Ook kunnen nieuwe particuliere beleggers via banken en/of fondsenplatforms die de credit fondsen van Kempen reeds aanbieden blijven instappen. Wel zal Kempen geen nieuwe distributeurs en institutionele beleggers meer verwelkomen en behoudt het fondshuis zich het recht voor om aankooporders groter dan EUR 5 mln. te weigeren. Met deze soft close tracht Kempen de instroom van nieuw geld beheersbaar te houden en een volledige sluiting (hard close) van de credit fondsen te voorkomen. Met een hard close kunnen nieuwe beleggers namelijk niet langer toetreden tot het fonds maar ook kunnen bestaande participanten hun posities niet uitbreiden.

Sterke Beleggingscultuur
Het instellen van capaciteitslimieten voor beleggingsfondsen is iets dat Morningstar toejuicht omdat het getuigt van een sterke beleggingscultuur, waarbij het fondshuis het belang van beleggers laat prevaleren boven het eigen belang. Hoe meer vermogen een fondshuis namelijk onder beheer heeft, hoe hoger de inkomsten uit beheervergoedingen. Voor zittende beleggers kan de groeiende omvang van een beleggingsfonds omslaan van lust naar last wanneer het fonds te groot wordt. Morningstar ziet Kempen dan ook als een toegewijde vermogensbeheerder die de belangen van haar beleggers goed weet te behartigen met een sterke beleggingscultuur. Zo is Kempen zich terdege bewust van capaciteitslimieten van haar fondsen. Men deinst er niet voor terug om maatregelen te treffen, ter bescherming van bestaande beleggers, om te voorkomen dat het fonds te groot en daarmee onbeheersbaar wordt. Zo schrok Kempen er begin 2014 niet voor terug om het Kempen Global High Dividend Fund te sluiten om het vervolgens een jaar later weer deels te heropenen.

Gold Rating
Met een Gold rating behoort Kempen Euro Credit tot Morningstar’s favoriete fonds in de categorie Obligaties EUR Bedrijven. Het huidige team, onder leiding van Richard Klijnstra, is sinds mei 2008 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. De stabiele kern, de redelijke mate van ervaring en hun sterke track record geeft ons veel vertrouwen in dit team. Het ongecompliceerde karakter van dit fonds komt tot uiting in het proces. De beheerders trachten waarde toe te voegen door kleine gediversifieerde actieve posities in te nemen binnen een beperkt risicobudget. De uitvoering vinden wij van een zeer hoog niveau. Onder Klijnstra zijn indrukwekkende resultaten geboekt door actief in te spelen op de portefeuille bèta en op bottom-up selectie. Sinds mei 2008 tot en met eind december 2015 heeft het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement behaald van 6,52%. Hiermee wist het fonds zowel de benchmark Markit iBoxx EUR Corporates (5.18%) als het gemiddelde van de Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven (4,23%) te verslaan. De beheerders hebben hiermee aangetoond in staat te zijn op een consistente wijze een breed gedragen outperformance te realiseren in op- en neergaande markten. Het fonds behoort bovendien tot het goedkoopste kwintiel van de categorie. Dit biedt het een belangrijk voordeel op de meeste categoriegenoten. Dit factoren tezamen versterken ons vertrouwen in het team en de strategie. Wij handhaven dan ook onze Gold rating.

KLECF

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings