Top 5 Latijns-Amerika: Brazilië overschaduwt beeld

Aandelen uit opkomende landen lijken na jaren van malheur weer iets op te veren. Veel van de aandacht gaat daarbij uit naar China. Gezien het belang van het land begrijpelijk, maar buiten beeld blijft dat het feitelijke brekebeentje binnen de categorie opkomende landen Latijns-Amerika is.

External Writer 14 maart, 2016 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Zo noteerde de MSCI EM Latin America index afgelopen jaar een verlies van 23,18 procent in euro's, tegen een min van 5,22 procent voor de bredere MSCI Emerging Market index en een plus van 10,42 procent voor de MSCI World index.

Dit onderstreept dat aandelen uit opkomende landen het slechter doen dan aandelen uit ontwikkelde landen, en aandelen uit Latijns-Amerika de slechtst presterende regio binnen de opkomende wereld is. Deze ontwikkeling is al sinds 2012 gaande.

De underperformance van opkomende markten valt min of meer samen met de toenemende zorgen omtrent de houdbaarheid van het huidige groeitempo van de Chinese economie. De zwakke prestatie van de MSCI EM Latin America is niet verwonderlijk gezien het gewicht dat Brazilië in de schaal legt; iets minder dan de helft van deze index bestaat uit Braziliaanse aandelen.

Midscheeps geraakt
De Braziliaanse economie drijft voor een groot deel op de export van grondstoffen, waaronder ijzererts, en heeft China als grootste klant. Een afnemende groei in China raakt Brazilië dan ook midscheeps. Te meer daar het beoogde aanzwengelen van de binnenlandse vraag maar niet van de grond komt.

Integendeel: het land worstelt met een inflatie van meer dan 10 procent en kent een rentestand van 14,25 procent. De centrale bank heeft aangekondigd dit niveau te willen verhogen om haar doelstelling van een inflatie van 4,5 procent in 2017 te halen. Het falende economische beleid ondermijnt onderwijl de machtspositie van president Roussef. Mede om die slechte economische prestaties behoort de Braziliaanse beurs tot één van de slechts presterende in de regio.

Echter ook de beurzen van Colombia en Peru, landen die eveneens sterk afhankelijk zijn van de export van grondstoffen, presteren niet heel veel beter. Deze landen kennen gezamenlijk echter maar een gewicht van nog geen 7 procent in de MSCI EM Latin America index en wegen dus veel minder zwaar op het rendement van de index.

Mexico en Chili
Hoewel er zeker geen sprake is van een hosanna-stemming, vergaat het de beurzen van Chili en Mexico aanzienlijk beter. Chili heeft een beter ontwikkelde en volwassener economie dan andere landen in Latijns-Amerika en Mexico lijkt vooral te profiteren van haar economische banden met buurland Verenigde Staten. Ook is er sprake van ontluikend economische herstel.

De enige echt positieve uitzondering is Argentinië waar de koersen sinds 2012 ieder jaar met dubbele cijfers gestegen zijn. Het was 58,80 procent in 2012 en 35,52 procent in het daaropvolgende jaar.

'Echter, dit land behoort sinds 2009 niet meer tot de MSCI Emerging Markets en EM Latin America index, nadat Chili in dat jaar door index samensteller MSCI werd gedegradeerd naar de MSCI Frontier Markets index', stelt Morningstar-analist Ronald van Genderen.

'Veel beleggingsfondsen zullen daarom niet of nauwelijks in Argentijnse aandelen belegd zijn de afgelopen jaren.'

Beleggers hebben op dit moment nog maar weinig fiducie in Latijns-Amerikaanse aandelen. 'Per eind januari 2016 hadden Europese beleggers nog maar circa 6 miljard euro belegd in actief beheerde beleggingsfondsen die in de regio beleggen.'

Het belegde vermogen is de afgelopen vijf jaar in recordtempo afgenomen. Sinds 2011 bedroeg de gemiddelde jaarlijkse uitstroom 2,5 miljard euro. Die vond bovendien vrij gelijkmatig plaats, zowel over jaren als maanden verdeeld onttrokken beleggers per saldo geld uit Latijns-Amerikaanse aandelenfondsen.


Top 5 Latijns-Amerika

Rendementen zijn geannualiseerd en in procenten.

FN Top 5 week 11 zuid amerika vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties sinds het begin van dit jaar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings