Een nadere blik op hoe de Morningstar Sustainability Rating werkt

Na de introductie van de Morningstar Sustainability Rating en de redenen waarom Morningstar ermee komt, leggen we deze keer uit hoe de rating werkt: een nadere blik op de methodologie.

Robert van den Oever 22 maart, 2016 | 15:04 Thomas Furuseth
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Sustainability Rating is een best-in-class aanpak om onafhankelijk te kunnen vergelijken hoe goed beleggingsfondsen scoren op het gebied van environmental, social en goverance (ESG), ofwel milieu, sociaal-maatschappelijk en ondernemingsbestuur.

De Sustainability Rating stelt beleggers in staat om na te gaan hoe goed de bedrijven in een portefeuille omgaan met hun ESG risico's en kansen. De rating maakt het ook mogelijk om fondsen aan de hand van ESG-criteria te vergelijken binnen categorieën en ten opzichte van benchmarks.

De ratings kunnen dienen als een eerste beoordeling voor beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en ESG-criteria. Ze zijn ook een bruikbaar vertrekpunt voor beleggers die meer willen weten over het beleggingsbeleid van een fondsmanager en hoe duurzaamheid daarin tot uitdrukking komt.

In dit artikel gaan we nader in op de methodologie die ten grondslag ligt aan de Morningstar Sustainability Rating. Het volledige methodologiedocument vindt u hier. Voor een meer algemene introductie kunt u hier terecht. En de redenen waarom Morningstar met de Sustainability Rating komt, vindt u hier.

Morningstar’s partner Sustainalytics
Voor de berekening van de Sustainability scores is Sustainalytics partner van Morningstar, omdat beide bedrijven dezelfde filosofieën huldigen, zoals inzichtelijkheid en bottom-up research. Sustainalytics heeft 120 analisten die samen 4.500 bedrijven doorlichten op hun E, S en G prestaties. Ze kennen scores toe op een schaal van 0 tot 100 voor ESG indicatoren die relevant zijn voor iedere sector.

Naast deze ESG scores van Sustainalytics betrekt Morningstar ook het onderzoek naar controversiële kwesties rondom bedrijven bij het vaststellen van de rating. Sustainalytics monitort zo'n 10.000 bedrijven op incidenten en controverses.

Hoe Morningstar de data verwerkt
Sustainalytics bekijkt zaken die relevant zijn voor iedere sector en kent bedrijven scores toe op basis van de factoren die in een sector een rol spelen. Omdat het onderzoek per sector plaatsvindt, hebben de scores per sector een verschillende mediaan en distributie, afhankelijk van de sector die het betreft. Dat is volkomen logisch. Maar desondanks verstrekt Morningstar data over verschillende typen portefeuilles, en dat vereist vergelijkbaarheid binnen sectoren en industrieën.

Daarom moeten we de scores vergelijkbaar maken en dat doen we door de Sustainalytics scores te normaliseren via een z-score transformatie:

ESG methodology formula 1

In deze formule staat ESGx voor de Sustainalytics bedrijfs-ESG score , ‘μ peer’ is de ESG-score mediaan van de peer-group (binnen de sector) en σ peer is gedefinieerd als de standaarddeviatie van peer group ESG scores.

De z-scores worden gebruikt om de genormaliseerde ESG scores te creëren op een schaal van 0 tot 100, met een mediaan van 50, op de volgende wijze:

ESGNormalized = 50 + (Zpeer x 10)

Bekijken we de formule nader, dan nemen we bijvoorbeeld bedrijf ABC in sector XYZ. Laten we aannemen dat dit bedrijf een ESG score van 60 heeft en dat de mediaan in de peer group ook 60 is. Dat is de z-score 0 en de genormaliseerde ESG-score is dan 50. Een positieve z-score (ervan uitgaand dat een bedrijf ESG-scores heeft die boven het sectorgemiddelde liggen) zou een genormaliseerde score van 50 hebben, terwijl een achterblijvend bedrijf onder de 50 uit zou komen, ofwel een negatieve z-score.

Om de genormaliseerde z-scores samen te stellen kent Morningstar zoveel mogelijk scores aan individuele posities in een portefeuille toe als mogelijk. Vervolgens schalen we die posities opnieuw, zodanig dat we aannemen dat de beoordeelde posities 100 procent van de portefeuille uitmaken.

ESG methodology formula 2

Nu hebben we de Portfolio ESG score voor een fonds. Maar daarbovenop verstrekt Sustainalytics ook een beoordeling van ESG-gerelateerde incidenten, bijvoorbeeld het uitstootschandaal rond Volkswagen. Die worden gerangschikt op een schaal van 0 tot en met 5 naar mate van de ernst van het incident.

Morningstar zet deze zespuntsschaal om naar een eigen afgeleide, de zogeheten controversy deduction, waarbij ernstige incidenten een afgeleide van 20 (Sustainalytics categorie 5) krijgen, een significant incident (Sustainalytics categorie 3) krijgt de helft van die straf, dus 10, en een incident met geringe impact (Sustainalytics categorie 1) krijgt een afgeleide van 0,1, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Sustainability Rating 2

(klik op tabel voor vergroting)

Dus, aangezien de mediaan van het wereldwijde universum van genormaliseerde scores 50 is, kan de controversy deduction een invloedrijke bepaler voor de Morningstar Sustainability Scores en Rating zijn.

Morningstar gebruikt dezelfde methode om de portfolio controversy deduction samen te stellen:

ESG methodology formula 3


Morningstar Sustainability Score = Portfolio ESG score – Portfolio Controversy Deduction

Normale distributie - vergeleken met peers
De Morningstar Sustainability Score wordt gebruikt om fondsen te beoordelen en te rangschikken op duurzaamheid binnen Morningstar categorieën. Morningstar past dezelfde distributie toe als bij de Morningstar Rating: 10% van de fondsen binnen een Morningstar categorie krijgt 1 Globe toebedeeld (minst duurzame fondsen), en eveneens 10% van de fondsen krijgt 5 Globes. Verder krijgt 22.5% van de fondsen 2 Globes en eenzelfde percentage krijgt er 4. De resterende 35% krijgt het midden daartussen: 3 Globes.

Morningstar Sustainability Rating and Score
De Morningstar Sustainability Rating is een best-in-class benadering van beleggen volgens ESG-richtlijnen. Morningstar heeft de ambitie om de belegger te voorzien van hulpmiddelen die erop gericht zijn om het duurzaamheidsniveau van beleggingsfondsen te beoordelen. Tot dusver was dat lastig, omdat dergelijke hulpmiddelen niet voorhanden waren.

De Morningstar Sustainability Rating moet niet worden gezien als een aanbeveling voor fondsen. Deze ratings zijn niet een beoordeling van de prestaties van een fonds, maar de ratings weerspiegelen slechts de informatie over de ESG-prestaties van de bedrijven in een portefeuille.

Lees meer over ESG en de Morningstar Sustainability Rating:

Waarom introduceert Morningstar de Sustainability Rating?

De Morningstar Sustainability Rating: een nieuw perspectief voor beleggers

Fondsen die expliciet duurzaam beleggen voegen de daad bij het woord

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten