Risico's en kansen in obligaties - experts aan het woord

Hoe kunnen obligatiebeleggers hun weg vinden in het huidige lastige klimaat voor vastrentende waarden? En wat zijn de risico’s en kansen in het obligatielandschap? Die vragen kwamen aan de orde tijdens de Morningstar Investment Conference die deze week in Chicago plaatsvindt.

Robert van den Oever 15 juni, 2016 | 11:25
Facebook Twitter LinkedIn

In een panel tijdens de Morningstar Investment Conference deze week in Chicago discussieerden Rick Rieder van BlackRock, Carl Eichstaedt van Western Asset Management en Mihir Worah van PIMCO over het obligatieklimaat.

Om te beginnen kwam de Amerikaanse economie aan de orde. Eichstaedt vindt dat het “all right” is met de economische ontwikkeling, waarbij hij wijst op het werkloosheidscijfer en de inflatie die beide volgens hem in orde zijn. Rieder was het met hem eens, maar maakte wel de kanttekening dat de arbeidsmarktcijfers een negatieve trend hebben ingezet. Afhankelijk daarvan kan een eventuele rentestap door de Fed langer op zich laten wachten. Rieder acht de kans klein dat de Fed die binnenkort al zet, maar rekent er wel op dat ergens later dit jaar er een renteverhoging zal komen.

Kans op renteverhoging
Worah is daarin wat stelliger. Hij acht de kans reëel dat er dit jaar zelfs twee rentestappen volgen, maar alles hangt af van de arbeidsmarktontwikkeling. Hoe explicieter de Fed zich over de arbeidsmarkt uitlaat, hoe groter volgens hem de kans op een verhoging.

Wat de wereldwijde economie betreft hanteert Pimco de outlook ‘stabiel, maar niet zeker’. Worah verwacht voor de Amerikaanse economie dit jaar 2% groei, terwijl de wereldwijde economie ‘voortmoddert’. De waarderingen zijn bij meerdere assetklassen hoger dan hun fundamentals aangeven, stelt Morah. Dat kan misschien een jaar of twee zo blijven, maar volgens hem is dat patroon voor de lange termijn niet houdbaar. Worah verwacht dan ook dat die situatie in de komende twee tot vijf jaar "ontrafeld" zal worden. Daarom kiest Pimco voor defensieve en hoge-kwaliteit obligaties. Worah noemt met name Amerikaans staatspapier en in het bijzonder staatsleningen met inflatiebescherming.

Kasstromen dalen
Rieder legt de nadruk op de kasstromen van bedrijven en die zijn wereldwijd aan het dalen. Dat is een kritische factor, want het betekent op termijn lagere groei. Nieuwe technologie bevordert efficiency maar tegelijk nemen daardoor de kasstromen af. BlackRock let bij zijn keuzes daarom in het bijzonder op beleggingen die een sterke kasstroom vertegenwoordigen. Rieder beveelt dan ook credit van hoge kwaliteit aan. Tegelijk moedigt hij ook diversificatie aan door te beleggen in risico’s die ook echt beloond worden met een hoog rendement, zoals Brazilië.

Eichstaedt is wat optimistischer dan zijn twee gespreksgenoten. De verwachte 2% economische groei in de Verenigde Staten vindt hij “pretty good” en voor Europa denkt hij dat het ergste achter de rug is. Over China zegt Eichstaedt dat het geen “zwart gat” zal worden.

Western Asset Management kijkt met name naar commerciële mortgage-backed securities waar het veel van verwacht. Daarentegen zijn agency mortgages volgens Western Asset Management momenteel te duur, net als sommige sectoren in de bedrijfsobligatiemarkt, waaronder gezondheidszorg.

Als afsluitend advies noemden zowel Eichstaedt als Rieder diversificatie wereldwijd, zoeken naar stabiele kasstromen en zoeken naar verbetering van de credit kwaliteit.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten