De drie meest overtuigende dividendfondsen

Beleggers zijn krampachtig opzoek naar rendement. De search for yield is al jaren gaande, maar de almaar dalende rente zorgt ervoor dat de search for yield misschien wel is doorgeslagen naar de scream for yield. Dividendaandelen vormen in dat opzicht een gewild type aandelen. Morningstar licht drie dividendfondsen toe waarvan het overtuigd is.

Jeffrey Schumacher, CFA 01 september, 2016 | 10:14
Facebook Twitter LinkedIn

Niet alleen de op inkomsten gerichte belegger jaagt op dividendaandelen, maar ook low-volatility beleggers en beleggers die zich richten op kwaliteitsaandelen komen regelmatig bij hetzelfde groepje aandelen uit. Het zorgt ervoor dat dividendaandelen niet goedkoop zijn, en in sommige gevallen zelfs ronduit duur. En de dividendaandelen die goedkoper zijn, daar zitten de nodige risico’s aan.

De combinatie van het hoge waarderingsniveau en het feit dat dividend nooit een zekerheid is, maakt dat een actieve benadering volgens ons toegevoegde waarde kan bieden. Klakkeloos de aandelen met de hoogste dividendrendementen in een portefeuille opnemen oogt als een te-kort-door-de-bocht strategie. Kijk maar naar wat er in 2008 en 2009 met financials gebeurde, in 2012 met telecombedrijven en in 2015 en 2016 met bedrijven uit de grondstoffensector.

Dividendbeleggen vereist een vooruitziende blik om de duurzaamheid van een dividend in te kunnen schatten, waarbij het vandaag de dag geen kwaad kan om waarderingsniveaus kritisch te monitoren. Lees daarom ook deze twee artikelen over de risico's van een hoog dividendrendement:

 

Groot aanbod
Beleggers die via een actief beheerd fonds willen beleggen in dividendaandelen hebben de keuze uit een groot aanbod. Morningstar raadt aan deze drie dividendfondsen in ieder geval in ogenschouw te nemen. Dit zijn de drie wereldwijde dividendfondsen waarvan de fondsanalisten van Morningstar het meest overtuigd zijn.

JS Drie interessante dividendfondsen graph 1 Kempen

Het wereldwijd beleggende dividendfonds van Kempen profiteert van een van de meest ervaren dividendteams die er zijn. Onder leiding van Jorik van den Bos die de strategie in 2000 startte bij ING IM (tegenwoordig NN IP geheten) selecteert het deskundige team van zes beheerders zorgvuldig de dividendaandelen voor hun portefeuille. De strategie kenmerkt zich door de focus op waardering, een sterke kapitaaldiscipline bij de bedrijven in combinatie met een minimaal vereist dividendrendement van 3,3% bij aankoop van een positie. De driemaandelijkse herbalancering geeft een contraire dimensie aan het proces.

Het fonds heeft de afgelopen jaren de nodige tegenwind gehad vanwege de sterke voorkeur voor waarde-aandelen, nadelige sector- en regioallocatie (forse onderweging in consumentenaandelen, de gezondheidssector, technologieaandelen en Amerikaanse aandelen) en het achterblijven van hoogdividendaandelen bij de bredere markt. Desondanks houdt het team vast aan zijn overtuiging, die op lange termijn duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen. Ook de analisten van Morningstar zijn nog steeds overtuigd van de kwaliteit van dit fonds en handhaafden in april de Moringstar Analyst Rating Gold, ons hoogste overtuigingsniveau. Waarom we positief blijven kunt u hier teruglezen.

JS Drie interessante dividendfondsen graph 2 DWS

Een andere solide kandidaat voor een dividendbelegger is DWS Top Dividende. Het fonds wordt sinds eind 2005 beheerd door Thomas Schüssler en past prima in de portefeuille van een conservatieve dividendbelegger. Het fonds kenmerkt zich door zijn focus op defensieve sectoren (duurzame consumentengoederen, gezondheidszorg en nutsbedrijven omvatten 55% van de portefeuille), terwijl banken vrijwel structureel vermeden worden. Ook de hoge kaspositie van 12,6% is illustratief voor het behoudende karakter van het fonds.

Schüssler focust op kwaliteitsbedrijven die een sterke balans hebben, veel vrije kasstroom genereren en het liefst hun dividend kunnen laten groeien. Er is een sterke inzet op de grootste marktkapitalisaties en de helft van de portefeuille is belegd in Amerikaanse aandelen. De behoedzame benadering van Schüssler zorgt ervoor dat het fonds zeer goed presteert tijdens stressvolle markten (2008, 2011 en begin 2016). Het levert een uitstekend voor risico-gecorrigeerd rendement op versus concurrenten en het fonds verdient dan ook de Morningstar Analyst Rating Silver.

JS Drie interessante dividendfondsen graph 3 M and G

Sinds de start van het M&G Global Dividend fonds in juli 2008 staat Stuart Rhodes aan het roer. Dividendgroei is een belangrijk thema, waardoor het fonds ook zijn eigen karakter heeft. Dit komt tot uitdrukking in de voorkeur voor cyclische sectoren, met overwegingen in basismaterialen, cyclische consumentengoederen en financials. De portefeuille van het fonds bevindt zich op de scheidingslijn tussen blend en growth, terwijl de meeste dividendfondsen een hang naar value-aandelen hebben.

In tegenstelling tot de meeste dividendfondsen kan Rhodes ook beleggen in bedrijven die nog geen dividend betalen, maar dit naar verwachting in de toekomst wel zullen doen. Het cyclische karakter zorgt ervoor dat het fonds risicovoller is dan veel categoriegenoten, iets dat beleggers in ogenschouw moeten nemen. Desalniettemin heeft Rhodes met uitzondering van 2014 en 2015 prima prestaties neergezet. Het fonds heeft dan ook een Silver Morningstar Analyst Rating.

Lees meer over dividendbeleggen:

Tien niet te missen weetjes over dividendbeleggen

Dividendfondsen bekeken door vier lenzen

Terugblik: het jaar 2015 voor wereldwijde dividendfondsen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings