Fonds van de Week: Pimco GIS Global Investment Grade Credit

De obligatiemarkt is flink omgeslagen en daarom is het voor de belegger zaak om op zoek te gaan naar kwaliteit. Daarom kijken we deze week naar een fonds dat in investment grade obligaties doet: Pimco GIS Global Investment Grade Credit.

Robert van den Oever 15 december, 2016 | 9:13
Facebook Twitter LinkedIn

Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Positive
Rendement: Neutral
Kosten: Negative

Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund

De obligatiemarkt is kortgeleden flink omgeslagen. Eerder dit jaar ging er veel geld uit aandelenfonden en naar obligatiefondsen, maar die toestroom is gestokt. Directe aanleiding zijn de stijgende yields na de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van de Verenigde Staten. Die maken obligaties duurder en dat zet een rem op de toestroom.

In zo'n situatie gaat het erom de juiste kwaliteit uit het aanbod te zoeken. En dat zijn investment grade obligaties. Daarom kijken we deze week naar een beleggingsfonds dat zich richt op obligaties met die status. En dan in dit geval specifiek bedrijfsobligaties: Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund.

Beheerder Mark Kiesel en zijn team volgen een bottom-up analyse van sectoren en bedrijven is bepalend voor het proces. Zo vermeden Kiesel en zijn team het grootste deel van de verkoopgolf in energie in 2015, maar vonden zij vanaf begin 2016 weer waarde in de sector.

De focus ligt op investment grade, maar het fonds schuwt ook de risico's niet. Het team maakt aanzienlijk gebruik van credit default swaps om de portefeuille toegang te geven tot de bedrijfsobligatiemarkten. De resultaten op lange termijn zijn solide, maar de forse inzet kan het fonds ook kwetsbaar maken. Zo kelderde het fonds vanwege de grote positie in opkomende markten in 2013.

Over het algemeen weten Kiesel en zijn team echter vaardig door verschillende marktsituaties heen te navigeren. Over 10 jaar tot en met eind september 2016 versloeg de in de VS gevestigde versie van het fonds ruim 90% van de categoriegenoten. Het fonds behoudt zijn Morningstar rating Bronze.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 50 Pimco grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
Het fonds krijgt een positieve rating dankzij het sterke leiderschap en het uitgebreide team van kredietanalisten en portefeuillebeheerders. Mark Kiesel beheert de in de VS gevestigde versie van dit fonds sinds de introductie in 2002, en dit in Ierland gevestigde fonds sinds de introductie in 2009. Hij werd in 2008 hoofd van portefeuillebeheerders voor bedrijfsobligaties.

Begin 2014 werd hij een van de 6 deputy CIO's, en na het vertrek van Bill Gross werd hij CIO voor wereldwijde credits. Hij werd ook medebeheerder van Pimco Total Return strategy (rating Bronze). Kiesel werd bovendien in 2012 door Morningstar uitgeroepen tot US Fixed-Income Fund Manager of the Year. We bewonderen zijn beleggingscapaciteiten, maar we hadden graag gezien dat hij zijn persoonlijke belegging in de Amerikaanse versie vergroot (momenteel minder dan $10.000).

De ruime analytische middelen van Pimco omvatten een team van meer dan 60 sectorgerichte kredietanalisten, waaronder 22 buiten de VS. Het team van analisten wordt geleid door Christian Stracke, hoofd wereldwijd credit onderzoek. Stracke kwam in 2008 naar Pimco. Daarvoor was hij senior credit strateeg bij Credit-Sights en vervulde hoge functies inzake Latijns-Amerikaanse obligaties bij Commerzbank en Deutsche Bank. Kiesel werkt ook nauw samen met Mohit Mittal en een team van beheerders die helpen bij het dagelijkse beheer van het fonds.

Fondshuis
Pimco is veel beter uit een moeilijk 2014 gekomen dan velen dachten. De beleggingsteams-en processen zijn grotendeels intact gebleven onder groep-CIO Dan Ivascyn. De zware uitstroom heeft niets afgedaan aan de prestatie van de meest betroffen fondsen. Het beleggingsproces blijft evolueren maar het team blijft diepgaand, ervaren, en goed uitgerust.

Toch heeft de uitstroom de winstgevendheid van Pimco geremd, wat tot meer besparingen kan leiden. Moederbedrijf Allianz blijft begrip opbrengen maar als de uitstroom aanhoudt, kan Pimco het moeilijk krijgen om talent aan boord te houden. Ook op andere fronten lopen de trends uiteen. Of het huis met zijn alternative business en zijn vernieuwde aandelenstrategie kan slagen (beide cruciaal voor verdere groei) blijft de vraag.

De beheerders beleggen meer in de door hen beheerde fondsen maar Pimco loopt hierin nog niet voorop in de markt hierin geen marktleider. Dat de raad van bestuur extra onafhankelijke leden telt, is positief, maar ze moeten nog bewijzen dat ze in het belang van de fondshouders zullen handelen.

De vergoedingen liggen rond het gemiddelde maar zijn nog steeds hoog voor sommige niet-institutionele aandelenklassen. De vooruitgang van Pimco is bemoedigend, maar het is cruciaal hoe goed het de komende jaren de beleggingsstrategieën en de plannen voor business development zal uitvoeren. Deze onzekerheid blijft aan de basis liggen van de score Neutral voor de pijler Fondshuis.

Proces
De positieve beoordeling voor dit aspect stoelt op het onderzoek van de sectoranalisten. Het fonds focust wereldwijd op bedrijfsobligaties (investment grade) maar heeft ook kleinere posities buiten de index, in high-yield obligaties, door hypotheken gedekte effecten, opkomende markten en van tijd tot tijd valuta's.

Het beleggingscomité van Pimco, waarvan beheerder Kiesel lid is, bepaalt de top-down positionering van het fonds, waaronder sectorwegingen en de rentestrategie. De kredietanalisten en portefeuillebeheerders van Pimco zoeken vervolgens in het universum naar bottom-up ideeën. Het team geeft doorgaans de voorkeur aan emittenten met sterke groeivooruitzichten en aantoonbare prijsstellingkracht in sectoren met hoge toegangsbarrières. Kiesels team van beheerders en analisten vergadert wekelijks om de positionering te beoordelen en beleggingstheses over afzonderlijke posities te toetsen.

Kiesel verkoopt bescherming via credit default swaps als deze naar zijn mening meer waarde bieden dan de obligaties van een bedrijf en koopt bescherming als hij bepaalde risico's wil indekken. Hij belegt een deel van de cash die als onderpand voor de swaps dient in Amerikaanse staatsobligaties, die voor liquiditeit zorgen; samen met de CDS-positie creëert dit een synthetische obligatiepositie. Deze technieken zijn niet waterdicht en Pimco heeft een ruimere definitie voor onderpand van derivatenposities dan concurrenten, wat volatiliteit in de hand werkt.

Prestaties
De afgelopen vijf jaar t/m september 2016 was het rendement op jaarbasis van 5,5% (in USD) in lijn met het gemiddelde van de categorie. De track-record op lange termijn van Kiesel met het Amerikaanse Pimco Investment Grade Bond is indrukwekkender (over 10 jaar presteerde het Amerikaanse fonds beter dan 90% van de concurrerende fondsen). De kosten hiervan zijn echter wel veel lager dan bij dit Ierse fonds.

Dankzij verschillende factoren deed de strategie het de afgelopen 12 maanden goed ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Hoofdbeheerder Kiesel en zijn team wisten het grootste deel van de verkoopgolf in energie in 2015 te vermijden, maar vonden vanaf begin 2016 weer waarde in de sector. Zij voegden obligaties van verschillende pijplijn- en exploratie- en productiebedrijven toe, die in de eerste helft van het jaar spectaculair stegen. Ook posities in opkomende markten en niet door semi-overheidsinstellingen in de VS uitgegeven MBS droegen ook bij.

Op langere termijn heeft de strategie in verschillende marktsituaties goed gepresteerd. Na enkele defensieve keuzes voorafgaand aan de crisis van 2008 nam Kiesel op tijd maatregelen toen de markt het dal bereikte. Daardoor kon het fonds profiteren van het herstel in 2009 en 2010. Maar het fonds schiet niet altijd raak: in 2013 eindigde het met een verlies van 1,7% in het laatste kwartiel, gedeeltelijk vanwege bovengemiddelde posities in opkomende markten.

Kosten
De lopende kosten liggen voor de rebate-houdende aandelenklassen met 1,39% veel hoger dan het categoriegemiddelde. Dat dempt ons enthousiasme en daardoor krijgt het fonds voor deze pillar een negatieve beoordeling. Wij vinden dat Pimco gezien zijn enorme schaal de kosten ver onder het categoriegemiddelde moet kunnen houden.

De particuliere belegger in Nederland heeft te maken met de goedkopere, rebate-vrije aandelenklasse, die lopende kosten van 0,49% kent. 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Pimco GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Bedrijven - USD Hedged, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 50 Pimco tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Bekijk ook eerdere Fondsen van de Week:

- Neuberger Berman Emerging Debt Hard Currency

Comgest Growth Greater China

Candriam Equities Biotechnology

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten