Deze aandelen droegen meest bij aan rendement Ultimate Stock Pickers

Morningstar volgt elk kwartaal de Ultimate Stock Pickers en de top-10 aandelen die zij aan- en verkopen voor hun portefeuilles. Met het afsluiten van 2016 blikken we terug op welke aandelen afgelopen jaar het meest hebben bijgedragen aan de lijst.

Robert van den Oever 16 januari, 2017 | 17:09
Facebook Twitter LinkedIn

Het jaar 2016 kenmerkt zich door lastige situaties voor actieve managers. De eerste helft van 2016 kende duidelijke onderwaardering, net als de tweede helft van 2015, maar de tweede helft niet, waardoor het lastig was voor de fondsbeheerders om consistent de markt te verslaan. Het noopte hen om een voorzichtig benadering toe te passen.

De meeste actieve fondsmanagers slaagden er doordoor niet in om het beter te doen dan hun benchmark, de S&P 500 TR Index. Per eind juni 2016 deed maar liefst 91,9% van de large-cap fondsmanagers het slechter dan de benchmark, gemiddeld genomen over de afgelopen 5 jaar.

Kijkend naar de lange termijn kunnen we constateren dat ook de 22 fondsbeheerders die de Ultimate Stock Pickers vormen heel wat te stellen hadden met hun langetermijnrendementen. Op 10-jaarsbasis, uitgaande van de data per 30 november 2016, wisten 10 van 22 managers de S&P 500 te verslaan. Maar bij de 3 en 5-jaarsrendementen was het een ander verhaal. Daar slaagden slechts respectievelijk 3 en 6 fondsmanagers erin om de index te overtreffen. Nu tekenen we daar meteen bij aan dat het concept Ultimate Stock Pickers niet is ontwikkeld om fondsmanagers te selecteren, maar individuele aandelen.

Meest bijgedragen aan rendement
De posities die het meest hebben bijgedragen aan het rendement van de Ultimate Stock Pickers Index zijn te vinden in onderstaande tabel. Het gaat daarbij om de periode 1 december 2015 tot en met 30 november 2016.

USP 2016 tabel 1 exhibit 5 clean

(klik op tabel voor vergroting)

Twee van de namen komen uit de sector Gezondheidszorg: Aetna en Johnson & Johnson. Over de boven aangegeven 12-maansperiode hebben zij een voor risico gecorrigeerd actief rendement behaald van respectievelijk 24% en 29%. Het totale rendement op jaarbasis per 30 november was respectievelijk 23,9% en 11,8%.

Voor beide aandelen zijn de Morningstar-analisten die ze volgen van mening dat de huidige koersniveaus aardig overeenkomen met de Fair Values die ze voor beide aandelen berekenen. met andere woorden: veel van de factoren die de twee aandelen aantrekkelijk maken, zijn al ingeprijsd.

Geconcentreerder
Wat opvalt aan 2016 in vergelijking met 2015 is dat de top-10 posities van de Ultimate Stock Pickers geconcentreerder zijn geworden. Die top-10 aandelen zijn goed voor 47,8% van de hele portefeuille. Die top is verdeeld over de sectoren cyclische consumentengoederen (15,1%), financiele diensten (10,3%) en Gezondheidszorg (8,3%). Kijken we breder naar de gehele portefeuille, dan is de hoogste weging voor Gezondheidszorg (28,9%) en Financiele diensten (21,1%).

De volledige top 10 van de aandelen die de Ultimate Stock Pickers hielden per 30 november 2016 ziet er als volgt uit:

USP 2016 tabel 2 exhibit 4 clean

(klik op tabel voor vergroting)

Sector Gezondheidszorg uitgelicht
De sector Gezondheidszorg had het zwaar in 2016 en dat leidde tot onderwaardering, wat bij onze stock pickers juist om die reden weer interesse wekte. Drie aandelen in die sectoren kennen momenteel een aantrekkelijke onderwaardering ten opzichte van de Fair Value die de Morningstar-analist voor ze berekent: Allergan, Eli Lilly en CVS Health. Allergan en Eli Lily staan in de top-10 van posities die de Ultimate Stock Pickers hielden per eind november 2016. We lichten die twee verder toe.

Allergan
Allergan kent de grootste korting ten opzichte van de Fair Value die Morningstar hanteert. En het is de ‘top pick’ van Morningstar-analist Michael Waterhouse. Allergan krijgt van hem een Wide Moat rating vanwege de goed gedifferentieerde productenportfolio die ook nog eens een hoge groei kent. Op die portfolio heeft Allergan talrijke patenten die het intellectueel eigendom beschermen en tevens is de pijplijn met nieuwe innovatieve producten goed gevuld. Beide factoren onderschrijven de verdienkracht van het bedrijf. Allergan onderscheidt zich van zijn branchegenoten door een conservatievere kapitaalstructuur die het bedrijf meer beschikbare cash oplevert voor het doen van overnames. Analist Waterhouse stelt dat Allergan een sterke historie van succesvolle overnames heeft.

Allergan heeft dus een sterke positie op een aantal ziektebeelden in een industrie die het niet makkelijk heeft. Want er zijn trends die branchebreed tegenzitten. De onzekerheid over de Amerikaanse regelgeving is daar een belangrijke factor in. Ook neemt de concurrentie van generieke medicijnfabrikanten toe. Ook dat is deels het gevolg van regelgeving. Toezichthouder Federal Drug Administration heeft meer geneesmiddelen toegelaten voor generieke fabrikanten.

Eli Lilly
Eli Lilly is de tweede naam uit de Gezondheidszorg sector die in de top-10 van posities van de Ultimate Stock Pickers staat. De korting van de aandelenkoers ten opzichte van de Fair Value is minder dan bij Allergan, maar er zijn ook voldoende aantrekkelijke kanten aan dit bedrijf dat eveneens een Wide Moat rating heeft. Morningstar-analist Damien Conover noemt een sterke pijplijn aan nieuwe producten in immunologie, oncologie en diabetes. Deze kunnen de concurrentie goed aan met oudere typen medicijnen die uit hun patent lopen en nu door de generieke fabrikanten op de markt worden gebracht. Verder is Eli Lilly druk doende met het snijden in de kosten en verbindt daar ambitieuze doelen aan die volgens Conover haalbaar zijn.

Eli Lilly profiteert ook van een misser. Dat klinkt tegenstrijdig, maar de recente mislukking van een nieuw medicijn tegen alzheimer, dat niet werd toegelaten, heeft de koers zodanig gedrukt dat het aandeel daardoor volgens de analist aantrekkelijker is geworden. Hij heeft overigens het falen van het alzheimer-middel in zijn calculaties voor het bedrijf verwerkt.

Lees meer:

- Dit zijn de aantrekkelijkste Europese aandelen

- Ultimate Stock Pickers zien minder onderwaardering, kiezen kwaliteitsaandelen

- De aantrekkelijkste dividendaandelen volgens de Ultimate Stock Pickers

- Kooplust Ultimate Stock Pickers vermindert, maar is wel divers

- Hoe Morningstar aandelen analyseert en waardeert

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten