Duurzaamheid bij Europese large cap aandelenfondsen

Duurzaamheid associëren beleggers vooral met fondsen die beleggen in ontwikkelde markten. In het bijzonder de grote bedrijven, die de middelen hebben om duurzaam te opereren en wier reputatie erbij gebaat is. Daarom bekijken we hoe Europese Large Cap Equity fondsen scoren op duurzaamheid: halen zij een hoge Morningstar Sustainability Rating of niet?

Robert van den Oever 22 februari, 2017 | 15:01
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Sustainability Rating is een nieuwe maatstaf waarmee beleggers fondsen kunnen beoordelen op de mate van duurzaamheid. Aan de hand van de drie factoren milieu (environmental), sociaal beleid (social) en goed ondernemingsbestuur (governance), ofwel ESG, wordt de fondsportefeuille doorgelicht.

Vervolgens wordt gekeken naar de mate waarin bedrijven in de portfeuille zijn verwikkeld in probleemkwesties op die drie gebieden, de zogeheten controverses. Deze methode resulteert in de Morningstar Sustainability Rating die wordt weergegeven op een schaal van 1 tot en met 5 wereldbolletjes.

Die duurzaamheidsrating helpt beleggers bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen. Ze kunnen aan de hand van het inzicht in de mate van duurzaamheid beslissen of en hoeveel ze duurzaamheid willen laten meewegen in hun beleggingsportefeuille. Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

 

Drie Europese large cap categorieën
Fondsen die beleggen in Europese grote bedrijven zijn te vinden in drie Morningstar Categorieën: Europe Large-Cap Growth Equity, Europe Large-Cap Value Equity en Europe Large-Cap Blend Equity. Tezamen tellen deze 3 categorieën 28 fondsen die een Morningstar Analyst Rating hebben van Gold, Silver, Bronze of Neutral. Daarvan bekijken we welke Morningstar Sustainability Score ze hebben.

Hoogste score: 5 globes
Van de 28 fondsen zijn er 4 die de hoogste duurzaamheidsrating hebben: dat is de rating ‘High’, ofwel 5 wereldbolletjes. Deze vier zijn voor nogal verschillend wat Morningstar Analyst Rating en hoeveelheid sterren in de Morningstar Rating betreft.

Maar een ervan springt eruit: RobecoSAM Sustainable European Equities scoort niet alleen 5 globes, maar heeft bovendien ook een expliciet duurzaam mandaat, ofwel het is ‘socially conscious’ in de Morningstar-terminologie. De naam zegt het al: dit fonds belooft een beleggingsbeleid dat toegespitst is op duurzaamheid. Uit de hoge Morningstar Sustainability Rating is af te leiden dat het fonds doet wat het belooft.

Een ander fonds dat opvalt is Comgest Growth Europe, omdat het niet alleen ‘High’ scoort op duurzaamheid, maar ook een Gold-rating heeft en 5 sterren in de Morningstar Rating. Dit fonds scoort dus op alledrie de Morningstar-beoordelingen het hoogst haalbare.

Bovengemiddeld: 4 globes
De volgende stap in de Sustainability Rating is 4 wereldbolletjes, ofwel ‘Above Average’, en die is te vinden bij 4 fondsen. Daar springt Uni-Global Equities Europe eruit omdat het bovengemiddeld duurzaam scoort in combinatie met een Gold-rating en 5 sterren in de Morningstar Rating. De fondsanalisten van Morningstar hebben dus een grote overtuiging op dit fonds.

Gemiddeld en lager
De meeste fondsen in de lijst hebben een ‘Average’ rating op duurzaamheid, ofwel 3 wereldbolletjes. Dat zijn 9 fondsen, het merendeel in de lijst.

In de lagere regionen zien we 5 fondsen met een ‘Below Average’ rating, ofwel 2 wereldbolletjes.

Slechts drie fondsen hebben een ‘Low’ rating met 1 globe. Een daarvan is BL-Equities Europe A en dat is opvallend, aangezien dit fonds in zijn beleggingsstrategie wel degelijk aandacht heeft voor duurzaamheid, aldus fondsanalist Ronald van Genderen. Dat komt dus echter niet tot uitdrukking in de resultaten en in de duurzaamheidsbeoordeling.

Verdeeld over hele spectrum
Wat betreft de Morningstar Sustainability Rating is de score dus verdeeld over het hele spectrum. Het totaal neigt iets naar de hoge scores, aangezien er 4 fondsen ‘High’ tonen en slechts 3 een ‘Low’. De grootste groep zit in het midden bij ‘Average’. Twee fondsen in de lijst van 28 hebben geen duurzaamheidsrating.

Excpliciet duurzaam mandaat
Verder komt naar voren dat van de 28 fondsen in de categorieën Europe Large Cap Value, Growth en Blend slechts 2 een expliciet duurzaam mandaat hebben, ofwel in Morningstar terminologie ‘socially conscious’ zijn. Het zijn de twee fondsen van Robeco op de lijst. Naast het genoemde RobecoSAM Sustainable European Equities is dat Robeco QI European Conservative Equities.

European large cap equity funds ESG feb 2017 tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer over duurzame beleggingsfondsen:

Deze fondsen scoren op Morningstar Analyst én op Sustainability Rating

Duurzame fondsen winnen terrein in Europa in 2016

Hoe duurzaam zijn duurzame fondsen?

Nederlandse fondsen langs de duurzame meetlat

Lees meer over de Morningstar Sustainability Rating:

Duurzaam beleggen met de Morningstar Sustainability Rating

Hoe de Morningstar Sustainability Rating te gebruiken?

Zo werkt het: een nadere blik op de methodologie

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings