Morningstar vergelijkt aandelenmarkten China en Hong Kong op groei én risico

Het sentiment rond de Chinese aandelenmarkt is positief door sterke economische groei. Maar die groei alleen zegt niet alles. Beleggers moeten ook het risico in acht nemen. In breder perspectief is Hong Kong misschien wel interessanter. Morningstar vergelijkt beide landen op meerdere maatstaven.

Robert van den Oever 12 september, 2017 | 10:13
Facebook Twitter LinkedIn

De Chinese aandelemarkt is dit jaar tot en met juli gestegen met 28,4%. De belangrijkste drijfveer is een positief sentiment dat wordt ingegeven door de hoge economische groei. Keer op keer verslaan de Chinese groeicijfers de verwachtingen. In juni bijvoorbeeld bedroeg de groei van het bruto binnenlands product 6,9% op jaarbasis.

Het is erg verleidelijk om te denken dat een hoge economische ook zal leiden tot stijgende aandelenmarkten. Maar zo simpel ligt het niet, waarschuwen Nimalan Govender en Vesna Peroska, portfolio managers voor de regio Azië-Pacific van Morningstar Investment Management. Bij het beoordelen van een beleggingskans is meer nodig dan alleen de maatstaf economische groei. Het verband tussen economische groei en het rendement op de aandelenmarkten is volgens de twee doorgaans zelfs erg zwak.

Risico meenemen in beoordeling
Ze bepleiten voor een bredere benadering van het beoordelen van beleggingsmogelijkheden. Daarbij is risico ook een belangrijke maatstaf, benadrukken ze. Ook moeten de fundamentele ontwikkelingen die in het universum dat wordt beoordeeld, nadrukkelijk worden meegenomen in de afweging.

Die fundamentele ontwikkelingen kunnen behoorlijk verschillen tussen twee landen. Govender en Peroska vergelijken in dit verband daarom China en Hong Kong. Ten eerste zetten ze de gemiddelde winstmarge van de bedrijven in beide landen naast elkaar in onderstaande grafiek:

GIS Aug 2017 China Hong Kong Exhibit 10

(klik op grafiek voor vergroting)

Winstmarge is een belangrijk onderdeel van de fundamentals voor een analyse, maar in dit geval werkt de maatstaf misleidend door de specifieke kenmerken van Hong Kong. Daar zijn de marges namelijk sterk opgestuwd door de enorme bubbel in de vastgoedmarkt en de hoge winsten op vastgoedtransacties. Dat heeft een significante invloed op de markt als geheel, aangezien 60% van de financiële markt in Hong Kong bestaat uit beleggingen in vastgoed en financiële bedrijven.

In China is dat veel meer gediversifieerd naar verschillende sectoren. Daardoor is de invloed van de vastgoedsector veel kleiner en daarom vallen de marges als geheel gemiddeld lager uit. Fundamentele maatstaven zijn dus niet altijd zomaar te vergelijken.

Uiteindelijk moet de belegger de houdbaarheid van winsten en dividendgroei proberen te doorgronden en daarmee het te verwachten toekomstig rendement, afgezet tegen de waardering die de belegger er nu voor betaalt.

Zo bezien biedt China momenteel aantrekkelijkere kansen dan Hong Kong vanwege de lagere waardering die meer opwaarts potentieel impliceert. maken we het plaatje regionaal nog wat breder, dan blijken Zuid-Korea en Taiwan nog meer potentieel te bieden, zoals onderstaande grafiek weergeeft:

GIS Aug 2017 China Hong Kong Exhibit 11

(klik op grafiek voor vergroting)

Toevoeging Chinese A-aandelen
Ten aanzien van China is een verandering gaande die de beoordeling kan beïnvloeden: de opname van Chinese A-aandelen in de MSCI Emerging Markets Index (lees hier meer). De impact daarvan is nu nog gering en te klein om de fundamentals van de markt te wijzigen.

Wel vertegenwoordigen de A-aandelen een brede waaier aan sectoren en industrieën uit de Chinese economie. Voor Hong Kong blijft het punt dat de economie en de aandelenmarkt sterk geconcentreerd zijn rond de sectoren financials, internet en vastgoed.

Op lange termijn, als de weging van de Chinese A-aandelen gaat toenemen, zal de impact groter worden. Dat ondersteunt de diversificatie en het biedt beleggers de mogelijkheid om meer dan nu aan te haken bij de groeitrends in China. Want de nieuw toegevoegde aandelen betreffen bedrijven die mikken op de groeiende en steeds welvarender wordende Chinese middenklasse en het zijn bedrijven die vaak niet of nauwelijks buitenlandse concurrenten hebben. 

Wat zijn de risico's?
Uiteraard kent de Chinese markt behalve de factoren die hem aantrekkelijker maken dan Hong Kong ook risico's. Die bevinden zich op het gebied van twijfels over management van bedrijven, magere duurzaamheidsinspanningen, liquiditeitsrisico's en geopolitieke risico's.

Dit alles kan de wisselkoersen van valuta van opkomende Aziatische landen beïnvloeden en beleggers doen er daarom goed aan om en margin of safety aan te houden vanwege de gevoeligheid voor wisselkoersbewegingen.

GIS Aug 2017 China Hong Kong Exhibit 12

(klik op grafiek voor vergroting)

Waardering

Ten slotte kijken we naar waardering. De regio Azië kent namelijk een hele andere waardering voor zijn opkomende landen dan bijvoorbeeld de opkomende landen in Europa. Zonder meer een bepaalde regio kiezen is daarom niet verstandig. Beter is het om opkomende landen in diverse regio's met elkaar te vergelijken en dan komen daar heel verschillende waarderingsniveaus uit, zo toont onderstaande grafiek:

GIS Aug 2017 China Hong Kong Exhibit 13

(klik op grafiek voor vergroting)

 

Lees meer over China:

- MSCI neemt Chinese A-aandelen op in Emerging Markets Index

Top 5 Aandelen Opkomende Landen: Alle ogen gericht op MSCI en China

- Hoe Europees is Europa?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings