Philips kan met healthcare meer waarde creëren dan beleggers denken

Philips heeft veel meer kansen tot waardecreatie dan beleggers zich realiseren. De huidige productportfolio met de focus op gezondheidszorg biedt mogelijkheden tot groei en hogere winstgevendheid. De markt onderschat dat potentieel, vindt Morningstar. Daarom een uitgebreide studie naar het nieuwe profiel van Philips na afstoting van de lichtdivisie.

Robert van den Oever 18 oktober, 2017 | 8:57
Facebook Twitter LinkedIn

De markt onderschat de kansen tot waardecreatie die Philips heeft. De belangrijkste reden achter het potentieel is dat Philips zich na het afstoten van zijn lichtdivisie volledig kan concentreren op de medische tak, ofwel healthcare, die hogere omzetgroei en winstgevendheid kent.

Daardoor is het huidige Philips een veel aantrekkelijkere propositie dan het oude Philips, want de lichttak had geen economic moat en slechts magere toekomstperspectieven, stelt Morningstar-analist Jeffrey Vonk. Hij maakte een uitgebreid company report waaruit wij zijn belangrijkste bevindingen weergeven.

Een belangrijke reden voor de kracht van de medische business schuilt in het aangaan van langdurige relaties met afnemers. In plaats van eenmalig producten of diensten verkopen, werkt Philips toe naar een ‘continued engagement’, ofwel een voortdurende verbintenis met afnemers. Zo wordt het voor afnemers lastiger om over te stappen naar een andere aanbieder.

Geen risico's
Bovendien willen klanten juist bij medische apparatuur geen risico’s nemen. Ziekenhuizen willen zekerheid bij de aanschaf van nieuwe materialen en kunnen zich geen fouten of mankementen veroorloven. Die klantentrouw is een belangrijke factor achter de Narrow Moat rating analist Vonk aan Philips meegeeft.

De langdurige relatie en het tegengaan van inwisselbaarheid moeten de prijsdruk door klanten die gezamenlijk hoge volumes inkopen en daarbij korting bedingen, verminderen. Bovendien verzekert Philips zich van een stroom aan terugkerende (‘recurring’) omzet. Die is nu goed voor 26% van de groepsomzet, maar zal volgens Vonk stijgen naar 35% in 2021.

Onderwaardering
Morningstar-analist Vonk komt tot een Fair Value van 40 euro per aandeel. Dat is een verhoging ten opzichte van de 36 euro per aandeel die hij tot nu toe als Fair Value hanteerde. De Fair Value van 40 euro per aandeel betekent dat het aandeel momenteel tegen een korting van circa 10% noteert. Onterecht, vindt Vonk, want hij ziet meer waarde in Philips dan de markt er momenteel aan toekent.

Philips probeert een synergievoordeel te halen uit het bij elkaar brengen van gezondheids- en medische producten en diensten voor de professionele en de particuliere markt. Maar dat is niet in alle productsegmenten zinvol: sommige consumentenproducten passen helemaal niet bij het aanbod voor professionals, vindt de analist.

Het assortiment keukengerei, dat valt onder de divisie ‘personal health’ (die goed is voor 42% van de groepsomzet), al helemaal niet. Die producten kennen een lage marge en zijn in feite te bestempelen als een commodity, iets waar je geen concurrentievoordeel of bovengemiddelde winstmarge uit kan halen. Vonk vindt dan ook dat Philips dit deel van zijn assortiment moet desinvesteren.

Klantentrouw
Philips zoekt het juist in consumentenproducten op het gebied van persoonlijke verzorging die wat toevoegen, zoals elektrische tandenborstels en elektrische scheerapparaten. In dat segment is sprake van hoge klantentrouw en klanten zijn bereid om meer te betalen voor een onderscheidend product. Als het om persoonlijke verzorging gaat, willen klanten veiligheid en betrouwbaarheid, net als de medici die professionele apparatuur aanschaffen. Klanten zullen dus niet snel overstappen naar een ander merk scheerapparaat of tandenborstel.

De rest van de portfolio bestaat uit meer business-to-business gerichte activiteiten: diagnose en behandelingen (39% van de groepsomzet) en ‘connected care’ en gezondheidsinformatie (19%). Het risico ten aanzien hiervan ligt in bijvoorbeeld consolidatie onder ziekenhuizen en in potentiele wijzigingen in het systeem van ziektekostenvergoedingen en –verzekeringen.

Aanhoudende margegroei
Philips is in staat gebleken om de winstmarge van de ‘personal health’ divisie acht kwartalen op rij te laten groeien dankzij leidende marktposities in groeimarkten waar nog veel te winnen valt. Een omzetgroei van 5% per jaar is dan ook voor lange tijd mogelijk, denkt Vonk, evenals een operationele marge van 15-16%. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de activiteitenportfolio van Philips met daarbij de kerncijfers per divisie:

Philips report J Vonk exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)

Voor de komende jaren verwacht Vonk goede mogelijkheden voor omzet- en margegroei en het is dat potentieel dat door de markt momenteel wordt onderschat. Sterke marktposities, een goed gevulde pijplijn aan innovaties en kostenbesparingsmaatregelen zullen volgens Vonk 400 basispunten omzetgroei en 50 basispunten toename van de operationele marge per jaar brengen.

Innovatie
Een voorbeeld van een innovatie met groeikansen is te vinden op het gebied van luchtwegaandoeningen COPD en apneu. Philips heeft apparatuur ontwikkeld die patiënten met die aandoeningen beter laat slapen, waardoor ze beter uitgerust en fitter zijn. In 2016 en de eerste helft van 2017 zijn nieuwe producten op de markt gekomen, waaronder varianten die compacter en makkelijker mee te nemen zijn, speciaal gemaakt voor op reis. Vonk is van mening dat Philips het groeimodel in de medische sector voor de lange termijn zal kunnen vasthouden.

Gezonde financiële ratio's
De waardecreatie is ook terug te zien in de ratio’s die Morningstars aandelenanalisten een belangrijke rol geven bij hun projecties: rendement op geïnvesteerd kapitaal en de gewogen kapitaalkosten. Onderstaande grafiek laat zien dat in de komende jaren het rendement op geïnvesteerd kapitaal consistent stijgt bij gelijkblijvende gewogen kapitaalkosten. Ofwel: een veel gezonder financieel rendement.

Philips report J Vonk exhibit 9

(klik op grafiek voor vergroting)

In andere sector
De belangrijkste omgeving voor het nieuwe Philips zijn medische bedrijven. Na de afstoting van Lighting is Philips bij de indexbouwers anders geclassificeerd. De belangrijkste benchmark, de MSCI Europe, schaart Philips sinds 4 september 2017 onder de Health Care sector, volgens de Global Industry Classification Standard, en niet langer onder de Industrial sector. Dat kan gevolgen hebben voor de aandeelhoudersbasis, want sommige aandeelhouders die bepaalde indexen of sectoren volgen, hebben het aandeel Philips toegevoegd aan hun portefeuille, of daar juist uit verwijderd.

Lighting volledig afbouwen
Momenteel houdt Philips nog een belang van 41% in Philips Lighting, dat een eigen beursnotering aan Euronext Amsterdam heeft. Vonk verwacht dat Philips dit belang in de loop van 2017 en 2018 volledig zal afbouwen. We mogen Philips dus definitief niet meer de gloeilampenfabriek uit het zuiden des lands noemen. Maar voor de belegger staat er nu een veel aantrekkelijker bedrijf met gezonde perspectieven voor de toekomst.

Alle informatie over het aandeel Philips vindt u op de fondspagina. Hieronder ziet u de aandelenkoers van Philips over de afgelopen drie jaar:

Philips report J Vonk koersgrafiek

(Aandelenkoers in euro's over de afgelopen drie jaar. Klik op grafiek voor vergroting)

Bulls & Bears
Morningstar zet de sterke en zwakke kanten van een bedrijf op een rij onder de noemer Bulls & Bears. Voor Philips luiden die als volgt:

Bulls

  • De markt voor gezondheidszorg is meer dan 100 miljard euro groot en groeit. De toonaangevende portfolio aan medische apparatuur en klantrelaties, in combinatie met het inzicht in de behoeften van medische professionals en consumenten, geeft Philips een leidende positie om het marktpotentieel te benutten.
  • Philips is leider in consumer lifestyle, verlichting en gezondheidsapparatuur en diensten. Eventuele zwakte in een van die markten kan worden gecompenseerd door de andere markten.
  • Philips zal meer waarde creëren door de verkoop van Lighting en door de combinatie van zijn gezondheids- en consumer lifestyle divisies.

 

Bears

  • Wijzigingen in het Amerikaanse zorgstelsel, zoals lagere ziektekostenvergoedingen, kunnen een negatief effect op de vraag naar zorgproducten en -diensten hebben.
  • Philips heeft veel van zijn overtollige kasgeld aan aandeelhouders uitgekeerd via dividenden, maar de kasmiddelen die het zelf gebruikt, zijn vaak uitgegeven aan te dure overnames.
  • De verlichtingsmarkt is in beweging door technische veranderingen, zoals de overgang naar LED, waardoor nieuwe spelers de verlichtingsmarkt betreden en nieuwe concurrentie vormen.

 

 

Lees meer over aandelen:

- ABN Amro: sterke nationale speler met goede kostencontrole

Sectoranalyse testen en inspectie: drie wereldspelers domineren

- Deze bedrijven kunnen de concurrentie met Amazon aan

De cloud: luchtkasteel of groeibriljant?

Philips neemt afscheid van lichtdivisie: een historische stap

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten