Beloon langetermijnbeleggers

Beleggen doe je voor de lange termijn, maar beleggers hebben uiteenlopende ideeën over wat een langetermijnhorizon nu precies inhoudt. En dan is er ook nog een verschil tussen wat we in theorie als lange termijn beschouwen en met welke horizon we onze portefeuille in de praktijk beheren.

Jeffrey Schumacher, CFA 24 oktober, 2017 | 13:29
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggen met een langetermijnhorizon vereist ook geduld en standvastigheid. Dat is voor beleggers niet altijd even makkelijk te betrachten. Fondshuizen zouden beleggers daarbij kunnen helpen. Niet alleen door educatie van beleggers en ze te wijzen op de voordelen van langetermijnbeleggen, maar ook door beleggersloyaliteit te belonen.

Wat is lange termijn?
Beleggen is een marathon, geen sprint. Een mooie metafoor om aan te geven waar het bij beleggen om draait: niet de mogelijke winst op de korte termijn, maar het resultaat – en de weg daarnaartoe – op de lange termijn. Echter, er is geen in steen gebeitelde definitie van wat nu die lange termijn precies inhoudt.

Hoe lang is lang? Een onderwerp waarop beleggers nogal van mening verschillen. HSBC Global Asset Management hield in mei 2016 een enquête onder beleggers, waarbij 11% aangaf dat een langetermijnhorizon volgens hen een periode van drie tot vijf jaar betrof. En 8% zag een langetermijnhorizon als meer dan 20 jaar. De meerderheid van de respondenten (48%) gaf aan dat vijf tot tien jaar voor hen de definitie was voor lange termijn. Dat is ook een tijdsperiode die mij acceptabel lijkt, met die kanttekening dat de doelen waarvoor we beleggen, bijvoorbeeld ons pensioen, voor veel beleggers veel verder in de toekomst liggen dan in de komende tien jaar.

Consensus op de definitie van lange termijn is dus ver te zoeken, maar wat misschien nog wel opmerkelijker is, is dat er een verschil zit tussen hoe beleggers zeggen dat ze investeren en hoe ze hier in de praktijk mee omgaan. Volgens een onderzoek van consultant AssetMark uitgevoerd in 2014, bleek dat 95% van de beleggers zichzelf ziet als langetermijnbelegger, maar dat 58% van hen van hun financieel adviseur wel verwacht dat hij hun beleggingsportefeuille frequent aanpast om te reageren op veranderende marktcondities.

Het belang van de lange termijn
Beleggers hebben het vaak over de lange termijn, maar waarom is die lange horizon nu eigenlijk zo belangrijk? De tijdsperiode die je in acht neemt om te beleggen heeft invloed op hoe je je portefeuille kunt inrichten. Een langere horizon brengt de mogelijkheid met zich mee om een risicovollere portefeuille aan te houden dan wanneer de beleggingshorizon slechts enkele jaren bedraagt.

De reden hiervoor is de volatiliteit in de markt. De aandelenmarkten bewegen zich in cycli, en vaak duurt het vijf tot zeven jaar om door een volledige cyclus van hoogconjunctuur en laagconjunctuur heen te gaan. De volatiliteit van de markt kan ervoor zorgen dat een belegger net op het verkeerde moment instapt en dan een groot verlies te verwerken krijgt. Wanneer de beleggingshorizon kort is, dan is de resterende tijd om het verlies goed te maken mogelijk ontoereikend. Daarom lenen risicovollere beleggingen zich veel beter voor beleggers die echt een langetermijnhorizon hanteren.

Het is denk ik voor beleggers ook vooral van belang om door de cyclus heen te blijven investeren in het opbouwen van een portefeuille met het beoogde einddoel als stip op de horizon. Om het belang hiervan te illustreren kunnen we kijken naar de MSCI World Index. In euro’s gemeten heeft deze index over de afgelopen 15 jaar een gemiddeld rendement van 7,7% behaald.

Dat betekent echter niet dat het rendement ieder jaar precies 7,7% is geweest. In 2013 liep de index 21,2% op en in 2014 kwam daar nog eens 19,5% bij. Echter, in 2008 daalde de index met 37,7% en in 2011 verloren beleggers ook 2,4%. Dat betekent dat beleggers geduld en standvastigheid moeten betrachten en periodes van volatiliteit en underperformance moeten uitzitten om de rendementen die de markt op lange termijn biedt te kunnen behalen.

Beleggers stimuleren
Educatie van beleggers om het belang van een langetermijnhorizon uit te leggen is dan ook van groot belang. We zien dat beleggers te vaak en te snel switchen van de ene naar de andere belegging, naar gelang wat er op dat moment “in de mode” is. Uit onze data blijkt dat ze hier vaak geen gelukkige hand in hebben, en vol enthousiasme kopen nadat de koersen zijn opgelopen en gedesillusioneerd en soms in paniek verkopen nadat de koersen zijn gedaald. Het gaat bij beleggen echter niet om het timen van de markt, maar om de tijd die je in de markt zit.

Er zou door fondshuizen nog een extra prikkel ontwikkeld kunnen worden om beleggers te laten beleggen zoals beleggen bedoeld is. Dat is door beleggersloyaliteit te belonen. Dit kan door beleggers die voor een langere tijd in een fonds zijn belegd korting te geven op de beheerkosten. Het kan een fondshuis helpen om een langdurige relatie op te bouwen met zijn beleggers, en het geeft beleggers een extra prikkel om voor de langtermijn belegd te blijven in een beleggingsfonds. Dit vereist uiteraard nog de nodige technologische ontwikkeling om dit allemaal accuraat en efficiënt te kunnen administreren, maar het is een mooie doelstelling voor de toekomst.

 

Lees ook eerdere columns van Jeffrey Schumacher:

- De makkelijke weg

Dividendfondsen: kwaliteit versus waarde (1)

Dividendfondsen: kwaliteit versus waarde (2)

8 waarschuwingssignalen voor fondsbeleggers

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten