Fonds van de Week: NN Duurzaam Aandelen Fonds

NN Duurzaam Aandelen Fonds heeft een sterk en ervaren team. De aanpak is gewijzigd waardoor de beleggingsstijl is verschoven van gemengd naar groei en daarmee verslaat het fonds zijn categoriegemiddelde. Morningstar handhaaft de Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Robert van den Oever 21 december, 2017 | 9:17
Facebook Twitter LinkedIn

NN Duurzaam Aandelen Fonds in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Positive
Fondshuis: Neutral
Beleggingsproces: Neutral
Rendement: Positive
Kosten: Positive

NN Duurzaam Aandelen Fonds

Het vertrouwen van Morningstar in dit fonds is toegenomen dankzij de versterking van het beheerteam dat nu drie co-beheerders telt. De duurzame beleggingsaanpak is met de jaren geëvolueerd van best-in-class met uitsluitingen naar positieve selectie op momentum van ESG factoren en uitsluiting van controvereses en bepaalde activiteiten. De beleggingsstijl is daardoor verschoven van gemengd naar groei.

De beheerders slagen erin om hun categoriegemiddelde te verslaan dankzij een sterk team, een goed proces en lage kosten. Morningstar-fondsanalist Ronald van Genderen handhaaft dan ook de Morningstar Analyst Rating van Bronze op dit fonds.

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 51 NN Duurzaam Aandelen Fonds grafiek vrijstaand

(klik op grafiek voor vergroting)

Beheerteam
De aanvullende ondersteuning die de ervaren hoofdbeheerder Hendrik-Jan Boer krijgt, heeft ons vertrouwen in de afgelopen jaren doen groeien. Wij vinden het team van bovengemiddelde kwaliteit. Boer, die het fonds leidt sinds januari 2004, is zeer ervaren. Hij heeft de meeste van zijn 27 jaren ervaring doorgebracht in aandelenanalyse en het beheer van duurzame aandelenmandaten.

Tot 2013 beheerde Boer het fonds alleen, en vervolgens kreeg hij in september van dat jaar versterking van Alex Zuiderwijk als co-beheerder. Recenter, in april 2015, werd het team verder versterkt met co-beheerder Jeroen Brand. Hij was voordien verantwoordelijk voor het beheer van drie sectorfondsen van NN IP.

Voor fundamentele research leunt het fonds op 23 analisten die samen het NN IP Global Equity Research team vormen. De drie managers beheren ook NN IP’s duurzame europese aandelenfonds. Boer beheert al een vergelijkbaar Europees mandaat sinds juni 2005. Het team is niet het grootste binnen zijn categorie, maar in zijn huidige samenstelling, en met de steun van het analistenteam, achten wij het goed toegerust.

Het moet echter gezegd dat sinds oktober 2016 Boer ook eindverantwoordelijk is voor NN Global Sustainable Opportunities. Wij zien de werklast van Boer als een punt van aandacht, maar desondanks krijgt de People Pillar een positief oordeel.

Fondshuis
NN Investment Partners (het voormalige ING Investment Management) heeft een turbulente periode achter de rug. Samen met de verzekeraar werd het op last van de Europese Commissie afgesplitst van ING Bank. Ook moest het diverse regionale onderdelen afstoten. NN Investment Partners gaat met de verzekeraar verder als NN Group.

Tijdens het afsplitsingsproces was het personele verloop relatief hoog. De splitsing heeft vooral impact gehad op de regionale teams buiten Europa, zoals het Amerikaanse high yield team. Daarnaast stapte vrijwel het gehele EMD team over naar een concurrent. NN IP is echter in staat gebleken vacatures op relatief korte termijn op te vullen met gekwalificeerde mensen. Na de afgeronde afsplitsingen verwachten wij meer stabiliteit.

Het kostenniveau van de fondsen is gemiddeld tot beneden gemiddeld, wat positief is. Verder is de variabele beloning van beheerders deels afhankelijk van langetermijnprestaties (3- en 5-jaars), wat wij als gunstig beschouwen. Wel zien wij nog een aantal verbeterpunten. Wij denken dat NN IP meer toegevoegde waarde kan bieden wanneer het fondshuis zich beter zou focussen op kernstrategieën en het grote fondsenaanbod zouden rationaliseren. De informatievoorziening aan beleggers is redelijk, maar is niet voor alle fondsen even uitgebreid. Tenslotte vinden wij dat meer beheerders persoonlijk belegd zouden mogen zijn in hun eigen fondsen.

Proces
De duurzaamheidsaanpak van dit wereldwijde aandelenfonds is mettertijd geëvolueerd. De aanpak was een combinatie van best-in-class en uitsluitingen, maar tegenwoordig is de duurzaamheidsscreening gericht op een combinatie van ESG momentum, controverse en uitsluiting van bepaalde activiteiten, en een positieve selectie. Naast de ESG-criteria selecteert het team binnen het universum op basis van een kwantitatieve screening die nagaat hoezeer een bedrijf in staat is om rendement te generen boven zijn kapitaalkosten. Aantrekkelijke bedrijven moeten goed scoren op operationele prestaties, momentum CFROI, prijs en relatieve liquiditeit en op waardering.

Deze screenings zijn bedoeld om de portefeuillemanagers te helpen om kwaliteitsbedrijven te selecteren. De eindfase is gebaseerd op fundamentele analyse en daarvoor leunen de beheerders in het bijzonder op het werk van het Global Equity Research team. De analisten zetten koersdoelen voor aandelen op basis van een combinatie van waarderingsmodellen en andere maatstaven. Voorkeurskandidaten voor de portefeuille scoren goed op ESG, kwantitatieve screening en fundamentele factoren, terwijl ze tegelijk voldoen aan uitsluitingsmaatstaven.

Bij het opbouwen van de portefeuille zal het team alleen bedrijven selecteren die hen bevallen en ze streven naar een actief beheerde portefeuille ten opzichte van de benchmark (de MSCI World Index), hoewel hun portefeuillebeperkingen hen niet te ver van de benchmark laten afdrijven door een maximum voor een individuele positie van plus of min 3% en een maximum voor een sectorpositie van plus of min 5% ten opzichte van de benchmark. Het proces krijgt van ons een Neutral-oordeel.

Prestaties
Dit fonds wordt sinds januari 2004 beheerd door Hendrik-Jan Boer en gedurende zijn leiderschap heeft hij een sterk track record opgebouwd in vergelijking met zijn concurrenten. Tot en met november 2017 heeft het fonds het gemiddelde voor de categorie Global Large-Cap Blend Equity verslagen. Niettemin is het fonds iets achtergebleven bij zijn benchmark, de MSCI World Index. Het risicoprofiel van het fonds is goeddeels in lijn met de MSCI World Index.

Gezien de nadrukkelijkere groeistijl van de portefeuille sinds 2015 is het ook relevant om de prestaties van het fonds te vergelijken met de Global Large-Cap Growth Equity categorie en benchmark, de MSCI World Growth Index. In de periode tot en met november 2017 boekte het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van 3,91% vergeleken met 4,45% voor het categoriegemiddelde en 5,58% voor de index. De standaarddeviatie voor het fonds is echter lager en dat resulteert in een Sharpe-ratio die in lijn is met het categoriegemiddeld en nog altijd iets lager is dan die van de index.

Hoewel de fondsprestaties op de korte termijn ten opzichte van zijn groei-concurrenten en –index wat minder indrukwekkend is, is de voor risico gecorrigeeerde prestatie op de lange termijn nog altijd afdoende om een positief oordeel op de Performance Pillar te rechtvaardigen.

Kosten
De lopende-kostenfactor van de rebatevrije aandelenklasse van dit fonds, die beschikbaar is voor particuliere beleggers in Nederland, bedraagt 0,83% op jaarbasis. Dat is goedkoper dan de mediaan van rebatevrije fondsen in de categorie wereldwijde aandelen, die 0,93% bedraagt. Er is geen sprake van een performance fee die de kosten zou kunnen doen stijgen. De benedengemiddelde kosten leveren dit fonds een positief oordeel op op de Price Pillar.

 

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van NN Duurzaam Aandelen Fonds P. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 51 NN Duurzaam Aandelen Fonds tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- BlackRock Global High Yield Bond Fund

T. Rowe Price Emerging Markets Equity

Parvest Equity Russia

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten