Er zijn technische problemen met het inschrijven van gebruikers. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen en intussen vragen we om uw geduld.

Dit zijn de beste beleggingsfondsen volgens Morningstar

Dat de fondsanalisten van Morningstar kritisch zijn, dat is al langer bekend. En dat de meeste actieve fondsen geen waarde toevoegen, is ook geen nieuws. Het zorgt er per saldo voor dat de hoogste Morningstar Analyst Rating voor maar een select groepje fondsen is weggelegd. De Gold rating is van toepassing op slechts 6 procent van de fondsen die wij onderwerpen aan onze kwalitatieve analyse. Een overzicht van Morningstar’s grootste overtuigingen.

Jeffrey Schumacher, CFA 19 december, 2017 | 11:52
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Analyst Rating is het resultaat van een diepgaande kwalitatieve analyse van beleggingsfondsen, waarbij de Morningstar analisten de fondsen beoordelen op vijf aspecten: het beleggingsteam, het beleggingsproces (en portefeuille), het fondshuis, de fondsprestaties en de kostenstructuur.

Op basis van dit raamwerk schatten de fondsanalisten het potentieel van een fonds in om toegevoegde waarde te creëren, waarmee de analyse vooruitkijkend is. De Morningstar Analyst Rating geeft dus aan in welke mate we een fonds in staat achten om het categoriegemiddelde en/of de benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus, op basis van voor risico gecorrigeerde rendementen.

De fondsen die we op basis van ons kwalitatieve onderzoek tot de beste in hun categorie rekenen, belonen we met een Gold rating. Van deze fondsen zijn we er het sterkst van overtuigd dat ze de potentie hebben om zowel hun categoriegemiddelde als hun benchmark te verslaan over een volledige marktcyclus.

Van fondsen met een Silver of Bronze rating hebben we ook hoge verwachtingen en we zien deze fondsen dan ook als aantrekkelijke opties voor beleggers. Fondsen waarbij we dit potentieel niet zien, maar ook geen tekortkomingen signaleren, beoordelen we met een Neutral rating, terwijl fondsen waarbij we te weinig kwaliteit zien een Negative oordeel krijgen.

Kwantitatieve sterrenrating
Hiermee is het concept van de Morningstar Analyst Rating eigenlijk het tegenovergestelde van de Morningstar Rating, oftewel de sterrenrating. De Morningstar sterren zijn namelijk puur gebaseerd op historische rendementen die gecorrigeerd worden voor het genomen risico. Deze kwantitatieve methode plaatst de historische prestaties van een fonds in perspectief, zonder daarbij het doel te hebben om hiermee het toekomstige potentieel van een fonds aan te geven, wat juist wel het doel is van de vooruitkijkende kwalitatieve Morningstar Analyst Rating.

De kwantitatieve Morningstar Rating kan gemakkelijk worden toegepast op alle ruim 30.000 fondsen die in onze database zitten, mits deze voldoen aan de minimale eis van een driejarig trackrecord. De rating wordt immers via een computermodel bepaald, waarvoor de historische, voor risico gecorrigeerde prestaties de enige variabele zijn. Voor de kwalitatieve analyse die ten grondslag ligt aan de Morningstar Analyst Rating is dit niet het geval. Deze analyse vergt veel tijd en daarom kunnen de analisten van Morningstar simpelweg niet alle fondsen van een kwalitatief oordeel voorzien. Daarom selecteren we uit onze database een aantal fondsen die we vervolgens beoordelen aan de hand van ons kwalitatieve raamwerk. Per december 2017 bestaat die selectie in Europa uit ongeveer 800 beleggingsfondsen.

Toegevoegde waarde leveren
U zou misschien verwachten dat het merendeel van deze fondsen beoordeeld wordt met een Neutral rating, immers veruit de meeste actieve fondsen voegen geen waarde toe. Toch is dat niet het geval. Sterker nog, het tegendeel is waar: 74 procent van de in Europa verkrijgbare fondsen met een Morningstar Analyst Rating hebben een positieve beoordeling in de vorm van een Bronze, Silver of Gold rating.

Zijn de analisten van Morningstar daarmee overoptimistisch? Dat is ook niet het geval, maar wat we wel doen is onze tijd zoveel mogelijk besteden om die fondsen te identificeren waarbij wij de potentie voor het leveren van toegevoegde waarde wel zien. Zo proberen we beleggers op weg te helpen om in het oerwoud van beleggingsfondsen die fondsen eruit te pikken die volgens ons wel de moeite waard zijn. We helpen beleggers niet op weg door vooral Neutral fondsen te volgen.

Van het huidige fondsuniversum dat we kwalitatief beoordelen heeft 6 procent een Gold rating, 24 procent een Silver rating, 44 procent een Bronze rating, 25 procent een Neutral rating en 1% een Negative rating. Dat lage percentage Negatives wordt veroorzaakt doordat we vaak besluiten om een fonds niet langer te volgen nadat we deze beoordeling hebben afgegeven, of de fondsen worden geliquideerd of samengevoegd. Zoals gezegd willen we onze tijd vooral besteden aan kansrijke fondsen.

Sterkste overtuigingen
Er zijn in Europa 48 fondsen met de hoogste Morningstar Analyst Rating, waarvan er 25 in Nederland verkrijgbaar zijn. De onderstaande lijst toont deze fondsen, die gezien kunnen worden als onze sterkste overtuigingen binnen hun specifieke categorie:

20171218 column JS Golf fondsen tabel 1

(klik op tabel voor vergroting)

Niet alleen fondsen, ook ETF's
In november 2016 introduceerde Morningstar de kwalitatieve Morningstar Analyst Rating ook voor ETF's. Momenteel hebben er wereldwijd ruim 400 ETF's een kwalitatieve beoordeling. Wie denkt dat ETF's alleen maar positieve ratings krijgen vanwege hun succes in de afgelopen jaren heeft het mis. Het percentage ETF's met een positieve rating ligt met 67 procent iets lager dan voor de actieve fondsen.

Wel is het percentage Gold ratings iets hoger, namelijk 9 procent. Een Silver rating is voor 24 procent van de beoordeelde ETF's weggelegd, terwijl 34 procent een Bronze rating krijgt toegekend. De onderstaande lijst geeft de in Europa verkrijgbare ETF's met een Gold rating weer:

20171218 column JS Golf fondsen tabel 2

(klik op tabel voor vergroting)

 

Lees meer over de ratings van Morningstar:

- Fondsen met een Gold-rating maken extra rendement

Zo werken de ratings van Morningstar

Bekijk hier twee video’s waarin Jeffrey Schumacher de twee ratings van Morningstar en de verschillen daartussen toelicht:

Zo werkt de Morningstar Rating

Zo werkt de Morningstar Analyst Rating

 

Lees meer columns van Jeffrey Schumacher:

- Beleggersvriendelijke kosten

De uitputtende strijd van value-beleggers

Beloon langetermijnbeleggers

De makkelijke weg

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings