Maken flexibele obligaties hun belofte van risicobescherming waar?

In de nasleep van de financiële crisis is de vraag naar niet-traditionele obligaties sterk gestegen. Beleggers werden gelokt door de belofte dat niet-traditionele producten hen zouden beschermen tegen het renterisico dat traditionele obligaties kenmerkt, terwijl de rendementen op ten minste hetzelfde niveau liggen. Morningstar onderzoekt of flexibele obligatiefondsen hun belofte hebben waargemaakt.

Robert van den Oever 25 januari, 2018 | 13:12
Facebook Twitter LinkedIn

In Europa, Azië en Afrika zijn niet-traditionele obligaties ondergebracht in drie Morningstar Categorieën: global flexible bond, long-short debt en debt arbitrage. Morningstar-fondsanalist Ashis Dash onderzoek de eerste categorie, wereldwijde flexibele obligaties, maar zijn conclusies gelden evenzeer voor de twee andere categorieën. Dash' onderzoek betreft de langere termijn maar ook de kortere termijn, in het licht van de afbouw van stimulerende maatregelen door de centrale banken.

Hoe hebben flexibele obligatiefondsen gepresteerd?
Analist Dash benadert die vraag door de prestaties op verschillende manieren te analyseren, aan de hand van voortrollende totale rendementen, risicofactoren en correlatie met de bredere markt. Hij bekijkt de Morningstar Categorieën Global Flexible Bond - EUR hedged en Global Corporate Bond – USD Hedged. Over de periode januari 2009 tot en met november 2017 lijken de rendementen veelbelovend, zo toont onderstaande tabel:

Asset Clas Spotlight Bonds China bonds jan 2018 AD Exhibit 2

(klik op tabel voor vergroting)

Het gemiddelde wereldwijde flexibele-obligatiefonds versloeg het gemiddelde wereldwijde bedrijfsobligatiefonds met ruim 0,5% per jaar en ook de Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD-hedged) met ruim 2,5%. Het verslaat de gemiddelde concurrent ook op voor risico aangepaste basis (gemeten als Sharpe-ratio) en presteert op die basis conform de index.

De resultaten geven echter een gemengd beeld over de drie- en vijfjaarsperiodes. Dat is deels het gevolg van het jaar 2015, toen risicovollere typen zoals high yield en emerging markets debt het moeilijk hadden. Deze categorieën zijn doorgaans relatief groot aanwezig in veel wereldwijde flexibele-obligatiefondsen.

Echter, fondsen met een grote blootstelling aan high yield, zoals Artemis Strategic Bond en Janus Henderson Strategic Bond (beide een Morningstar Analyst Rating van Silver), emerging markets debt, zoals Legg Mason Western Asset Macro Opportunities Bond (Bronze) en financials, zoals Man GLG Flexible Bond (Bronze), hebben over het afgelopen jaar goed gepresteerd omdat deze gebieden hebben geprofiteerd van de wereldwijde groeisituatie.

Sterke risicobescherming
Een andere factor die analist Dash onder de loep neemt, is de bescherming tegen het renterisico. De angst voor schommelingen in renteniveaus was de sterkste drijfveer achter de sterke groei van deze categorie in de voorbije jaren.

Nu is het wel zo dat de categorie het sinds de crisis in dit opzicht nog niet echt voor de kiezen heeft gekregen. Ondanks vijf renteverhogingen sinds december 2015 in de Verenigde Staten zijn de yields van Amerikaans staatspapier en dat van opkomende markten nog altijd laag, en in die periode is 10-jaars Amerikaans staatspapier maar twee keer met meer dan één procentpunt gestegen.

Maar kijken we naar de prestaties in periodes waarin 10-jaars Amerikaans staatspapier met een half procentpunt of meer steeg, dan heeft de categorie het gemiddelde wereldwijde bedrijfobligatiefonds (USD hedged) al die keren verslagen. Dat is te zien in onderstaande tabel:

Asset Clas Spotlight Bonds China bonds jan 2018 AD Exhibit 3

(klik op tabel voor vergroting)

De ‘taper tantrum’ van mei tot begin juli 2013 was een buitengewoon lastige periode omdat sectoren die minder gecorreleerd zijn met de bewegingen van staatsobligaties, zoals high yield corporates en emerging markets debt, ook in de uitverkoop gingen. Niettemin verloor het gemiddelde wereldwijde flexibele-obligatiefonds gedurende die periode substantieel minder dan het gemiddelde wereldwijde bedrijfobligatiefonds.

Kijken we naar recentere geschiedenis, dan is duidelijk dat wereldwijde sovereign bond yield in de tweede helft van 2016 zijn gestegen, want toen begonnen de grote wereldwijde centrale banken met de afbouw van het stimulerende monetaire beleid. Gedurende die periode hebben flexibele- obligatiefondsen hun beleggers voor die pijn eten te behoeden. Zo boekte BlackRock Fixed Income Global Opportunities (Silver), met een beleggingsaanpak die beschermt tegen stijgende rente, een rendement van 2% tussen 7 augustus en 15 december 2016, terwijl het gemiddelde wereldwijde bedrijfobligatiefonds 1,7% verloor.

Zwakte bij minder risico
Het succes tijdens periodes van stijgende yields op staatsobligaties heeft echter wel een keerzijde. Want als het risico minder wordt, dan krijgen de flexibele obligatiefondsen het moeilijker. Wereldwijde flexibele obligaties hebben slechter gepresteerd dan de wereldwijde bedrijfobligaties gedurende alle aandelenmarkten fasen sinds 2011, zo blijkt uit onderstaande tabel:

Asset Clas Spotlight Bonds China bonds jan 2018 AD Exhibit 4

(klik op tabel voor vergroting)

De cijfers in de tabel tonen aan hoe moeilijk het is voor fondsbeheerders om de flexibiliteit in looptijd in hun voordeel aan te wenden. Zo waren velen er eind 2014, begin 2015 van overtuigd dat de Federal Reserve van start zou gaan met een reeks renteverhogingen, en daarom namen ze maatregelen om de looptijden binnen hun fondsen te verkorten, en zich soms zelfs in negatief terrein te begeven. Dat bleek de juiste stap begin 2015 toen de rentes licht stegen. Maar fondsen die hun defensieve houding ook de rest van het jaar vasthielden, liepen de vlucht-naar-kwaliteitsstaatspapier rally in de tweede helft van 2015 mis.

Gevolgen voor balans
In hun pogingen om eindbeleggers te beschermen tegen stijgende yields en toch aantrekkelijke rendementen te realiseren beperken veel fondsen hun blootstelling aan renterisico door te diversifiëren naar andere risicotypen, zoals high yield corporate, emerging markets debt of structured credit risk. Daardoor ontstaan bij veel fondsen sterke correlaties met creditgevoelige sectoren en aandelenmarkten, zowel over korte als over lange termijn en dat kan onbedoelde gevolgen hebben voor de totale balans van een beleggingsportefeuille. Dat is terug te zien in onderstaande tabel:

Asset Clas Spotlight Bonds China bonds jan 2018 AD Exhibit 5

(klik op tabel voor vergroting)

Conclusie
De categorie wereldwijde flexibele-obligatiefondsen omvat enkele strategieën van hoge kwaliteit, maar over het algemeen heeft de categorie moeite gehad om zijn – ietwat tegenstrijdige – beloften waar te maken. Morningstar is dan ook van mening dat gezonde scepsis gerechtvaardigd is bij de keuze voor opname van een wereldwijd flexibele-obligatiefonds in de beleggingsportefeuille.

 

Lees meer over obligaties:

- Chinese obligatiemarkt steeds interessanter voor buitenlandse beleggers

2017, een obligatiejaar met twee gezichten

Venezuela in default: wie zitten er groot in en wie niet?

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten