Het Awardseizoen barst los!

Morningstar bekroont de komende weken de beste beleggingsfondsen en fondsbeheerders met de Morningstar Awards en de Morningstar European Fund Manager of the Year Awards. Ofschoon het allebei awards voor uitzonderlijke prestaties zijn, komen de nominaties en de selectie van de winnaars verschillend tot stand. Een uitleg om verwarring te voorkomen.

Jeffrey Schumacher, CFA 29 januari, 2018 | 11:30
Facebook Twitter LinkedIn

Op 15 maart worden de Morningstar Awards uitgereikt, waarbij vijf beleggingsfondsen en drie fondshuizen in verschillende categorieën gelauwerd worden voor de behaalde prestaties. Volgende week maken we de finalisten bekend voor deze felbegeerde prijzen.

Naast de Morningstar Awards vindt er echter nóg een uitreiking van een Morningstar-prijs plaats, namelijk de Morningstar Fund Manager of the Year Award. Op 7 maart zal deze prijs tijdens de ALFI European Asset Management Conference in Luxemburg worden overhandigd aan vier fondsbeheerders die volgens de analisten van Morningstar tot de beste in hun vakgebied behoren. De nominaties voor deze prestigieuze award worden binnenkort bekend gemaakt.

We hebben dus een overvolle Award-agenda, wat wellicht verwarring kan veroorzaken. Hoewel Morningstar met beide awards fondsen voor behaalde prestaties wil belonen, zijn er belangrijke verschillen in de methodologie en de nominatie en selectie van de winnaars. Een overzicht van de verschillen tussen de Morningstar Awards en de Morningstar Fund Manager of the Year Award (FMOY).

Kwantitatief versus kwalitatief
Het belangrijkste verschil tussen de twee awards is dat de Morningstar Awards primair gebaseerd zijn op een kwantitatieve selectieprocedure met een (beperkte) kwalitatieve overlay, terwijl de FMOY verkiezing puur kwalitatief van aard is en voortkomt uit de nominaties en selecties van de fondsanalisten van Morningstar’s Europese analistenteam.

Berekening van de Morningstar Awards
De Morningstar Awards kennen we toe aan de best presterende beleggingsfondsen binnen vijf categorieën en aan drie fondshuizen voor de prestaties van hun totale fondsaanbod in verschillende asset classes.

Er zijn vijf verschillende categorie-awards, te weten Nederlandse, Europese en wereldwijde aandelen, Europese obligaties en mixfondsen. Voor de award voor beste Nederlandse aandelenfonds komen alleen beleggingsfondsen in aanmerking die zijn gekwalificeerd in de Morningstar categorie Aandelen Nederland.

Voor de andere categorie-awards voegen we verschillende Morningstar categorieën samen. Voor de award voor beste Europese aandelenfonds dingen bijvoorbeeld beleggingsfondsen mee uit de categorieën Europa Large-Cap Groei, Europa Large-Cap Gemengd, Europa Large-Cap Waarde, Europa Flex-Cap en Europa – Dividend.

De samenvoeging van meerdere categorieën zou kunnen leiden tot scheve verhoudingen wanneer groeiaandelen bijvoorbeeld beter presteren dan waarde-aandelen. Om dit te voorkomen wordt de totaalscore voor de fondsen eerst binnen de eigen categorie bepaald, waarna deze score van de fondsen uit de verschillende categorieën wordt samengevoegd en gerangschikt.

De fondshuis awards worden vergeven op basis van de prestaties van het totale fondsaanbod van een fondshuis. Hierbij maken we onderscheid naar de prestaties van aandelenfondsen, obligatiefondsen en een overall award, die de prestaties van aandelenfondsen en obligatiefondsen combineert.

Voor het toekennen van de Morningstar Awards is het kwantitatieve aspect leidend. De totaalscore voor de fondsen die meedingen naar een award wordt bepaald door rendement (80%) en risico (20%). Voorwaarde is wel dat de fondsen minimaal een historie hebben van 5 jaar. Het rendement wordt beoordeeld over een periode van 1, 3 en 5 jaar en het risico over 3 en 5 jaar. Op basis van de wegingen van de individuele componenten krijgen de verschillende jaren die worden meegenomen in het berekenen van de totaalscore de volgende weging:

2017: 48%
2016: 18%
2015: 18%
2014: 8%
2013: 8%

Wat uit de bovenstaande tabel duidelijk wordt is dat de focus bij de Morningstar Awards ligt op de prestaties in het afgelopen jaar. De historie op de langere termijn heeft invloed op de score, maar het jaar 2017 is leidend. De winnaars van de Morningstar Awards zijn dan ook geen aanbeveling of koopadvies. De reden waarom Morningstar deze awards uitreikt is om fondsen die in het afgelopen jaar goed gepresteerd hebben in het zonnetje te zetten, waarbij we door te kijken naar vijf jaar historie de eendagsvliegen eruit willen filteren.

Kwalitatieve overlay
We geven de awards niet simpelweg aan de fondsen met de beste scores, maar er volgt een kwalitatieve check door de fondsanalisten van Morningstar om er zeker van te zijn dat de juiste fondsen in aanmerking komen voor deze prijs. Zo kijken we naar de verkrijgbaarheid van beleggingsfondsen en hanteren we een minimale ondergrens van het beheerd vermogen van 10 miljoen euro.

Daarnaast dient de beheerder of het beheerteam bij ons bekend te zijn. Fondsen die dit niet kenbaar maken worden uitgesloten wegens gebrek aan transparantie. Omdat we de prijs alleen willen geven aan een beheerder die de afgelopen vijf jaar een wezenlijk aandeel heeft gehad in het succes van het fonds, stellen we als minimale eis dat de huidige beheerder drie jaar verantwoordelijk is voor het fonds.

Verder moeten fondsen tenminste vier keer per jaar een volledig portefeuilleoverzicht aanleveren, zodat de analisten kunnen controleren of de fondsen in lijn met hun beleggingsstrategie hebben belegd en ook voldoen aan de randvoorwaarden van de categorie waar ze deel van uitmaken. Fondsen die te weinig portefeuilles aanleveren worden eveneens uitgesloten.

Dit geeft in grote lijnen aan hoe het proces van het selecteren van de finalisten voor de Morningstar Awards werkt. Een gedetailleerde beschrijving vindt u hier:

 

Volgende week maken we de finalisten voor de Morningstar Awards bekend en op 15 maart worden ze aan de winnaars uitgereikt.

Nominatie en verkiezing Morningstar Fund Manager of the Year
Daar waar de Morningstar Awards voornamelijk kwantitatief van aard zijn, is de verkiezing van de Fund Manager of the Year (FMOY) het resultaat van een kwalitatieve beoordeling van de fondsanalisten van Morningstar in Europa. Deze award is weggelegd voor die fondsbeheerders die volgens Morningstar tot de beste in hun vakgebied behoren. We hebben hierin vier categorieën waarin een winnaar geselecteerd wordt, namelijk Aandelen Europa, Aandelen Wereldwijd, Obligaties Wereldwijd en Multi-Asset & Alternatives.

Om voor een nominatie in aanmerking te komen moet een fonds allereerst een positieve Morningstar Analyst Rating hebben. De fondsanalisten geven deze rating af aan de fondsen die zij kwalitatief beoordelen op basis van een robuust raamwerk bestaande uit vijf pilaren: beleggingsteam, beleggingsproces, fondshuis, rendement en kosten.

Alleen fondsen met een Bronze, Silver of Gold rating komen in aanmerking voor de FMOY. Uiteraard dient het beleggingsteam binnen dit raamwerk een positief oordeel te hebben, waarbij we onder andere kwaliteit, stabiliteit, deskundigheid en het beleggen in eigen fondsen als belangrijke punten zien. Ook de prestaties van het fonds moeten, voor risico gecorrigeerd, tot de beste van de categorie behoren.

We beoordelen de kwaliteit van de prestaties door te kijken naar de consistentie van de rendementen en de prestaties in verschillende stadia van de economie. Als laatste punt boordelen we ook de mate van goed rentmeesterschap van het fondshuis.

De Morningstar analisten dragen de nominaties voor, waarna een uitvoerige discussie tussen de analisten volgt om de nominaties op waarde te schatten. Daarna volgt een stemming om tot de winnaar van de prijs te komen.

De nominaties voor deze kwalitatieve award worden binnenkort bekend gemaakt, waarna de uitreiking volgt op 7 maart tijdens de ALFI European Asset Management Conference in Luxemburg.

 

Dit waren de winnaars van vorig jaar:

- Winnaars Morningstar Awards Nederland 2017

- FMOY: Beste belegger in Europese aandelen van 2017

- FMOY: Beste belegger in aandelen wereldwijd van 2017

- FMOY: Beste beleggers in obligaties van 2017

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings