Duurzaam beleggen: hét moment is nu gekomen

Duurzaam beleggen is standaard geworden voor grote professionals, getuige de stappen die bijvoorbeeld APG en BlackRock hebben gezet. Ook een deel van de particuliere markt gelooft in duurzaam beleggen. Maar veel particulieren staan nog langs de zijlijn. Hét moment om over te schakelen, is nu gekomen door de omslag die de grote spelers maken.

Robert van den Oever 23 augustus, 2018 | 11:18
Facebook Twitter LinkedIn

Bij Morningstar besteden we veel aandacht aan duurzaam beleggen. Belangrijke mijlpalen om duurzaamheid actief toe te passen bij beleggen zijn de introductie van de Morningstar Sustainability Rating in 2016, die beleggingen doorlicht op ESG-aspecten, gevolgd door de Carbon Risk Score eerder dit jaar, die specifiek de CO2-impact van beleggingen meet. 

Morningstar doet dat omdat de markt er naar is. Die vraagt er zelfs uitdrukkelijk om. Dat bleek de afgelopen tijd eens te meer doordat grote, belangrijke professionele partijen nadrukkelijk hun commitment hebben uitgesproken en daar ook naar handelen.

APG vol in duurzaamheid
Pensioenbelegger APG kondigde in 2016 aan om duurzaamheid verder te incorporeren in zijn beleggingsbeleid en strengere ESG-criteria te hanteren. In het jaarverslag over 2017 waren de effecten van die omslag zichtbaar. De CO2-impact is afgenomen en de beleggingen in duurzame energie en andere duurzame projecten zijn juist toegenomen, zo laten de cijfers zien. Dat proces is nog volop gaande.

BlackRock maakt omslag
Onlangs volgde BlackRock met een gedetailleerde uiteenzetting van de manier waarop het beleggen volgens ESG criteria invult voor zijn hele fondsenassortiment: de beleggingsreus laat zien hoe hij duurzaamheid in de praktijk brengt. Duurzaamheid is de standaard geworden, en niet langer een niche. BlackRock zelf verwoordt deze omslag door niet langer te spreken van ‘waarom’, maar van ‘waarom niet?’.

Deze stap volgt nadat BlackRock-CEO Larry Fink begin dit jaar in een open brief aan ’s werelds CEO’s een oproep had gedaan om een visie op de lange termijn te ontwikkelen waarin duurzaamheid nadrukkelijk een rol speelt.

Extra rendement
Conform de uitkomst van eerdere onderzoeken door Morningstar, staat ook BlackRock op het standpunt dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van rendement. Integendeel, het kan juist extra rendement opleveren. Want bedrijven die goed presteren op het gebied van milieu, sociaal beleid of ondernemingsbestuur, boeken niet zelden ook een hoger financieel rendement. Gemiddeld genomen is hun volatiliteit lager en zijn de uitschieters naar beneden (maximum drawdown) kleiner. Er lijkt dus een verband te zijn tussen goede duurzaamheidsprestaties en de factor kwaliteit.

Door de stappen die partijen zoals BlackRock en APG zetten, verandert de vraag vanuit de markt. De beleggingsbeslissingen van zulke grote partijen kunnen uiteindelijk de fondsstromen beïnvloeden. Die verleggen zich naar beleggingsfondsen en –categorieën die bovengemiddeld scoren op duurzaamheid. Dat dwingt de achterblijvers tot actie: ze moeten zichzelf verbeteren, anders vallen ze buiten de boot.

Particulieren verdeeld
Naast de grote stappen die de grote spelers in de markt zetten, valt de particuliere belegger bijna in het niet, zou je denken. Maar al die kleine beleggers tezamen vormen evenzeer een factor van betekenis. Onder de kleine particuliere beleggers zijn de meningen over duurzaamheid nog verdeeld, blijkt uit hun reacties aan Morningstar. Er is een groep zeer toegewijde particulieren die zeer bewust zijn beleggingen inricht op duurzaamheid, maar is er ook een groep die nog afwachtend is.

Als zij wachten op het moment dat andere partijen het voorbeeld geven, dan is dat moment nu gekomen. De omslag die de grote professionele spelers nu aan het maken zijn, zou de aanzet kunnen zijn om afwachting om te buigen in actie.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees meer over duurzaam beleggen:

- Drie wereldwijde aandelenfondsen voor de duurzame belegger

- Hoe duurzaam zijn de grootste fondsen?

- Een Gold-rating en scoren op duurzaamheid: deze fondsen doen het

- Duurzaam beleggen, maar dan echt

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings