Het nut van cash in de beleggingsportefeuille

Veel fondsbeheerders houden momenteel recordniveaus aan cash in hun portefeuilles aan. Dat lijkt niet logisch, want die cash levert geen rendement op. Cash is nuttig als tijdelijk instrument wanneer de markt hoge waarderingen kent. Zodra waarderingen aantrekkelijk zijn, kan de cash weer aan het werk gezet worden.

Robert van den Oever 20 september, 2018 | 10:29
Facebook Twitter LinkedIn

Het lijkt allerminst logisch: een gedeelte cash aanhouden in een beleggingsportefeuille. Die contanten brengen immers amper rendement binnen. Toch heeft zo’n cash-gedeelte zeker nut, vanuit strategisch oogpunt, als een tijdelijk instrument. Het hangt alleen af van de marktomstandigheden wanneer het zijn nut kan bewijzen.

Veel fondsbeheerders houden momenteel een relatief groot deel van hun portefeuille aan in cash – groter dan het de voorbije jaren was. Onder hen zijn niet de minsten: Berkshire Hathaway van sterbelegger Warren Buffett houdt bijna eenvijfde van de portefeuille in cash aan. Dat is een recordniveau.

Weinig kansen
De reden is dat er tamelijk weinig goede beleggingskansen voorhanden zijn voor de juiste prijs, zo hield de befaamde belegger uit Omaha zijn aandeelhouders recentelijk voor. En Buffett is zeker niet de enige.

Uit een rondgang van Morningstar onder fondsbeheerders blijkt dat er meer zijn die kiezen voor een groot gedeelte cash, tot wel 20%. Dat komt omdat ze simpelweg te weinig kansen zien om tegen aantrekkelijke waardering in te stappen. Veel vermogenscategorieën zijn duur en ontberen uitzicht op toekomstig rendement.

Dan is het beter om even af te wachten dan om te veel te betalen voor een belegging. Zoals een fondsbeheerder het verwoordde: ‘Op cash kun je geen geld verliezen, op beleggingen wel. Voor ons is kapitaalbehoud nu belangrijker dan kapitaalgroei, zeker als de motor achter die groei eventjes afwezig lijkt te zijn.’ De cash kan weer aan het werk gezet worden zodra er zich interessant geprijsde mogelijkheden aandienen.

Voorbode van crisis?
Het recordniveau aan cash bij Berkshire Hathaway is een signaal om over na te denken. Want de eerdere keren dat Berkshire Hathaway zoveel cash oppotte, bleek dat een voorbode van een crisis: in 1999 voordat de internet-bubbel knapte en tussen 2005 en 2007 voordat de financiële crisis uitbrak.

Dat roept de vrees op dat er woelige tijden in aantocht zijn. De aandelenmarkten zijn tot grote hoogten opgestuwd door kunstgrepen zoals het stimuleringsbeleid van de centrale banken, dat ook een bodem legde in de obligatiemarkten. Nu dat beleid geleidelijk zal worden afgebouwd, de rentes gaan stijgen en de economische groei echt op eigen kracht zal moeten plaatsvinden, komt er onzekerheid in de markt. Het risico op een correctie is er dus, beamen de fondsbeheerders.

En als die correctie komt, dan hoeft dat geen probleem te zijn, maar kan het juist nu een kans zijn. Want dan is het moment aangebroken om al die cash aan het werk te zetten en in goedkoper geworden beleggingen te stappen: precies waar het instrument cash voor bedoeld is.

Deze column verscheen ook op Finanzen.nl

 

Lees ook eerdere columns:

Duurzaam beleggen: hét moment is nu gekomen

- Hier zit de dividendgroei in de komende 10 jaar

Duurzaam beleggen, maar dan écht

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings