Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Top-5 Categorieën met hoogste instroom voor actieve fondsen

Actieve fondsen verliezen terrein ten gunste van passieve fonden. Hoewel actieve beheerders marktaandeel afstaan, wil dat niet zeggen dat het beheerde vermogen van actieve beheerders niet meer groeit. Nog altijd is er sprake van instroom. In de top 5 van deze week de categorieën met de hoogste instroom voor actieve beheerders dit jaar.

Ronald van Genderen 10 september, 2018 | 9:03

Beleggers kiezen in toenemende mate voor passieve beleggingsvormen. Alhoewel het daarmee niet gezegd is dat actief beheer volledig uit de gratie of afgeschreven is. De opkomst van met passieve fondsen is het sterkst in de Verenigde Staten, maar ook in Europa zijn fondsen die tot doel hebben een bepaalde index zo goed mogelijk te volgen de afgelopen jaren sterk in opkomst. Onder dergelijke fondsen vallen zowel indexfondsen als exchange traded funds, of kortweg ETFs of trackers.

Aandelenfondsen
Onder aandelenfondsen hadden passieve fondsen eind 2013 in totaal 433 miljard euro onder beheer in Europa. Actieve fondsen daarentegen hadden met 1,8 biljoen euro veel meer onder beheer, oftewel een marktaandeel iets meer dan 80 procent. Per eind juli is die verhouding verschoven in het nadeel van actieve fondsen. Het beheerde vermogen voor actieve aandelenfondsen is weliswaar gestegen naar bijna 2,8 biljoen euro, maar het marktaandeel daalde naar iets minder dan 73 procent aangezien het beheerde vermogen voor passieve fondsen een nog hogere groei liet zien tot ruim 1 biljoen euro.

Obligatiefondsen
Het verlies aan marktaandeel voor actieve fondsen is voor obligatiefondsen geringer. Maar ook hier is een achteruitgang te zien. Het het marktaandeel voor actief beheerde obligatiefondsen ging van 92 procent per eind 2013 naar 87 procent eind juli 2018.

Actief versus passief
Hoewel actieve fondsen daarmee terrein verliezen ten opzichte van passieve fondsen, is er nog steeds sprake van groei. Voor aandelenfondsen was het jaar 2016 daarop de enige uitzondering. In dat jaar zagen actieve aandelenfondsen een uitstroom van bijna 70 miljard euro, oftewel ongeveer 3 procent van het totale vermogen onder beheer. Voor obligatiefondsen is dat alleen dit jaar het geval. Waar over de afgelopen jaren beleggers ieder jaar meer middelen toevertrouwden aan actieve obligatiefondsen, is er dit jaar (tot en met juli) sprake van een geringe uitstroom van 3,7 miljard euro of 0,2 procent van het hun beheerde vermogen.

De Top-5
De top 5 voor deze week is gebaseerd op de grootste instroom per Morningstar categorie in euro’s voor dit jaar tot en met eind juli.

Instroom actieve aandelenfondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Voor actieve aandelenfondsen ging de hoogste instroom in de afgelopen zeven maanden naar de categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd. De categorie is dan ook een echte hoeksteen voor menig portefeuille aangezienhet fondsen betreft die wereldwijd beleggen zonder een bepaalde stijl-voorkeur.

Echter, op plek twee zien we een Amerikaanse aandelen categorie, wat aangeeft dat beleggers ondanks het turbulente presidentschap van Donald Trump aandelen uit de VS toch zien zitten. Opvallend is verder de hoge instroom in aandelenfondsen die beleggen in de technologie sector. En tot slot lijken beleggers zich dit jaar nog niet af te keren van opkomende landen ondanks alle onrust veroorzaakt door de situatie in Turkije.

Instroom actieve obligatiefondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Voor actieve obligatiefondsen geldt dat de grootste instroom plaatsvond bij fondsen die een dermate afwijkende strategie voeren dat ze niet goed in een bepaalde categorie te plaatsen zijn. Dit zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat obligatiebeleggers naar andere strategieën zoeken dan de conventionele strategieën die het moeilijk hebben in het huidige lage renteklimaat.

Dezelfde verklaring is waarschijnlijk ook van kracht voor de instroom in de categorie voor kortlopende overheidsobligaties in euro’s en de categorie in wereldwijde obligaties met een flexibel mandaat met een hedge naar Britse ponden. Tot slot, treffen we opmerkelijk genoeg ook hier weer een grote instroom in actieve fondsen die beleggen in opkomende landen.

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming