Dit zijn de wijzigingen in de Morningstar Sustainability Rating

Tweeënhalf jaar na de introductie van de Morningstar Sustainability Rating voert Morningstar een aantal wijzigingen in de methodologie door. Die moeten een consistenter beeld geven van de duurzaamheidsprestaties op de langere termijn. De aanvullingen maken de Morningstar Sustainability Rating tot een nog beter hulpmiddel om fondsportefeuilles te kunnen beoordelen op duurzaamheid.

Robert van den Oever 09 november, 2018 | 8:52
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Sustainability Rating stelt beleggers in staat om beleggingen te beoordelen op duurzaamheid aan de hand van de drie factoren Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur). De score uitgedrukt in globes op een schaal van 1 tot 5 biedt beleggers in één oogopslag inzicht in de mate van duurzaamheid van een fondsportefeuille.

De score is het resultaat van onderliggende individuele scores van de portefeuilleposities op basis van data van dataleverancier Sustainalytics. Sinds de introductie van de Morningstar Sustainability Rating tweeënhalf jaar geleden heeft de beleggingswereld de duurzaamheidsbeoordeling snel omarmd, met de grote professionele beleggers voorop.

De introductie was het startpunt van een ontwikkeling die nu een volgende stap beleeft. Morningstar verfijnt de methodologie achter de Sustainability Rating. Dat doen we onder meer met gebruikmaking van de feedback die we kregen van de ruim 90 vermogensbeheerders wereldwijd die de Morningstar Sustainability Rating gebruiken.

Consistenter beeld voor lange termijn
De wijzigingen in de methodologie maken het mogelijk om de duurzaamheidsaspecten van een fondsportefeuille over een langere tijdsperiode te kunnen beoordelen. Want naast de actuele momentopname komt er nu ook een historische score op basis van een terugkijkend 12-maands gemiddelde, waarbij de meest recente maand een weging van 12 krijgt en de verst in de historie liggende een weging van 1.

Dat geeft een beter beeld van de consistentie voor de duurzaamheid van een portefeuille op de langere termijn. Het geeft meer stabiliteit, omdat het de fluctuaties die kunnen samenhangen met de momentopnames dempt. Dat dempende effect blijkt duidelijk uit onderstaande grafiek waarin de afzonderlijke momentopnames worden vergeleken met de historische score volgens de weging zoals zojuist beschreven:

Method MSR changes Nov 2018 Exhibit 2

(klik op grafiek voor vergroting)

Brede categorieën
Ook gaat de categorisering op de schop. Tot nu toe werden fondsen beoordeeld binnen hun Morningstar Categorie. Die kunnen per geografische regio verschillen. Bovendien was het aantal in aanmerking komende fondsen in sommige Morningstar Categorieën zo klein, dat zelfs kleine wijzigingen in de scores al grote fluctaties in de ratings met zich meebrachten.

Daarom introduceert Morningstar nu nieuwe, bredere categorieën om de vergelijkbaarheid te bevorderen en om grotere groepen te vormen. Dit nieuwe Morningstar Global Category systeem groepeert beleggingsfondsen naar beleggingsstrategie, ongeacht de regio’s waar ze verkrijgbaar zijn. Zo krijgen de verschillende aandelenklassen van een fonds, die allemaal dezelfde posities bezitten maar dan in andere valuta, dezelfde Sustainability Rating.

De verfijning van de methodologie behelst ook een betere dekking. Omdat de categorieën groter worden door de introductie van de bredere categorieën, gaat de drempel voor het vereiste aantal fondsen in een categorie om een rating toegewezen te krijgen omhoog van 10 naar 30.

Grens posities omhoog
Een andere grens die wordt verhoogd, is het minimale aantal posities in een fondsportefeuille dat voorzien moet zijn van Sustainalytics-duurzaamheidsdata om die portefeuille van een duurzaamheidsrating te kunnen voorzien. Dat minimum stond tot nu toe op 50%, maar dat gaat naar 67%. Dus voortaan moet 67% van de posities in een portefeuille zijn voorzien van individuele duurzaamheidsscores, wil de portefeuille in aanmerking komen voor een Sustainability Rating.

De grotere dekking vormt een betere afspiegeling van de duurzaamheid van een portefeuille. In de praktijk is de coverage overigens veel hoger dan de 67% die als ondergrens geldt. De daadwerkelijke coverage van de portefeuilleposities is gemiddeld 85%, zo leren de eerste tweeënhalf jaar ervaring met de Morningstar Sustainability Rating.

Ook fund-of-funds
De laatste wijziging die van belang is, betreft de toelating van fund-of-funds. Die waren tot dusver uitgesloten, maar voortaan doen ze wel mee. Dat betekent dat bij de methodologiewijziging in een keer zo’n 12.000 fund-of-funds een Morningstar Sustainability Rating zullen krijgen.

Bekijk ook de video waarin Steven Smit, Morningstar's Head of Sustainability, meer achtergronden geeft bij de wijzigingen:

 

Lees alles over duurzaam beleggen:

Nederland opnieuw aan kop in Morningstar Sustainability Atlas

Zoveel invloed heeft duurzaamheid op fondsstromen

Carbon Risk Score nu makkelijk toegankelijk voor retailbeleggers

- Zo werkt de Morningstar Sustainability Rating

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings