Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Top 5 Grootste duurzame aandelenfondsen: Stewart Investors aan kop

De afgelopen jaren neemt duurzaam beleggen een steeds grotere vlucht. Waar dit eerst vooral het terrein was voor institutionele beleggers, is het tegenwoordig ook onder steeds meer particuliere beleggers gemeengoed. Ook de wijze waarop duurzaamheid een plaats wordt gegeven in het beleggingsproces heeft een evolutie doorgemaakt. Deze week in de Top 5 de grootste duurzame aandelenfondsen gemeten naar beheerd vermogen.

Ronald van Genderen 12 november, 2018 | 8:45

Duurzaam beleggen heeft zich in de afgelopen decennia sterk ontwikkeld. Waar het in eerste instantie vooral de aandacht had van institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, heeft het onderwerp tegenwoordig ook de aandacht van menig particuliere belegger. Ook de wijze waarop duurzaam beleggen wordt toegepast in het beleggingsproces heeft een ontwikkeling doorgemaakt.

Die evolutie is de afgelopen jaren in een versnelling terecht gekomen. In eerste instantie was duurzaam beleggen zoals gezegd voornamelijk het domein van institutionele beleggers, die zich met name beperkten tot het uitsluiten van (enkele) bedrijven en/of industrieën, bijvoorbeeld die zich bezighouden met de productie en/of verkoop van controversiële wapens.

Daarna heeft duurzaam beleggen zich langzaam ontwikkeld en kwam duurzaam beleggen ook voor retail beleggers beschikbaar. In die opkomst van duurzaam beleggen is dan ook opkomst van ESG integratie waar te nemen: daarbij vormen duurzaamheidscriteria een integraal onderdeel van het beleggingsproces,. Duurzaam beleggen vindt ook zijn weg naar de belegger via thematische fondsen, waarbij in een specifiek duurzaam thema wordt belegd, zoals nieuwe energie en water.

Positieve selectie 
In een volgend stadium gaat naast ESG integratie en uitsluitingen, juist positieve selectie een rol spelen. Daarbij krijgen bedrijven die een positieve bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid de voorkeur van beleggers. Meer recent is de opkomst van impact beleggen, waarbij het financiële rendement niet het belangrijkste uitgangspunt is, maar juist de impact die een belegging genereert voorop staat.

Tot slot neemt in recente jaren engagement of actief aandeelhouderschap een grote vlucht, daarbij nemen beleggers (vooral instituten) hun rol als verantwoordelijk aandeelhouder (of vreemd vermogen verschaffer) op zich en gaan actief in dialoog met de bedrijven om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid te bewerkstelligen.

Groei aanbod versnelt
Inmiddels heeft het aantal duurzame beleggingsproducten een enorme groei doorgemaakt. Een groei die de afgelopen jaren is versneld. Daarbij gaat het om nieuwe producten die worden geïntroduceerd, maar ook om bestaande producten waarbij het oude, conventionele mandaat wordt gewijzigd in een duurzaam mandaat.

Daarnaast is het zo dat bij veel fondshuizen, hoewel hun mandaat conventioneel van aard is (dat wil zeggen: niet expliciet duurzaam), ESG een rol is gaan spelen beleggingsproces. Daarbij moet overigens worden gemeld dat de mate waarin dat gebeurt zeer divers is, van zeer licht groen tot donkerder groen.

De Top 5
In de top 5 van deze week de duurzame aandelenfondsen die het grootste beheerde vermogen hebben (en waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland). De rangschikking is daarbij gebaseerd op het vermogen onder beheer.

Stewart Investors Asia Pacific Leaders op één
Op de eerste plaats, met een beheerd vermogen van 8 miljard euro, staat Stewart Investors Asia Pacific Leaders Fund. Dit fonds, dat een Morningstar Analyst Rating heeft van Silver, is een voorbeeld van een fonds waarbij het beleggingsproces eigenlijk van nature doorgegroeid is naar een duurzaam mandaat. Het proces richt zich op bedrijven van hoge kwaliteit, waarbij governance (oftewel de G uit ESG), een belangrijk aandachtspunt is geweest bij de selectie van aandelen.

Sinds juli 2016, richt het fonds zich nog altijd op kwaliteitsbedrijven, maar daaraan is de vereiste toegevoegd dat deze ondernemingen een bijdrage moeten leveren aan de duurzaamheidsontwikkeling van de landen waarin zij actief zijn. Beheerder David Gait, die wordt indersteund door 26 beheerders en analisten, is namelijk van mening dat dergelijke bedrijven goed zijn gepositioneerd voor het leveren van toekomstige groei van winst en kasstromen.

Pictet-Water op twee
Op de tweede plaats treffen we een thematisch fonds: Pictet-Water. Dit fonds is niet alleen het oudste (opgericht in januari 2000), maar met ruim 4 miljard euro, ook veruit het grootste fonds dat belegt in het water thema. De portefeuille, die in vergelijking met andere waterfondsen een wat grotere spreiding kent, richt zich op beleggingen in de watersector, waarbij de focus ligt op waterzuivering, watertechnologie en milieudiensten. Het fonds kent een wat minder sterke focus op small-caps dan menig ander waterfonds, wat gezien de omvang van het fonds niet wonderbaarlijk is.

Northern Trust World Custom ESG Equity Index op drie
De derde plek wordt ingenomen door een indexfonds van Northern Trust. Dit fonds volgt de MSCI World Custom ESG Index. Deze index heeft de MSCI World als uitgangspunt, maar wordt aangepast op basis van door Northern Trust geselecteerde criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Daarbij worden bepaalde bedrijven uitgesloten die niet voldoen aan principes van sociaal verantwoord ondernemen. Het gaat dan onder andere over bedrijven die betrokken zijn bij 'zeer ernstige' controverses op het gebied van bijvoorbeeld milieu, mensenrechten en governance. Ook bedrijven met activiteiten in tabak en controversiele wapens of daaraan gerelateerde activiteiten worden uitgesloten.

Actiam Verantwoord Index Aandelen Noord-Amerika op vier
Het Nederlandse Actiam valt net buiten het podium. Binnen de range aan duurzame index producten is het indexfonds in Noord-Amerikaanse aandelen het grootst, met een vermogen van meer dan 3 miljard euro. Het fonds beoogt zo goed mogelijk de MSCI North America te volgen. Echter, ondernemingen kunnen worden uitgesloten na een beoordeling door ACTIAM op naleving van milieu, maatschappelijke en bestuurlijke prestaties.

Top 5 Grootste duurzame aandelenfondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming