Deal or no deal, onrust en onzekerheid alom

Ruim twee jaar nadat het Verenigd Koninkrijk in een referendum voor het verlaten van de EU stemde, is er nog steeds geen duidelijkheid. Ook een recent gesloten Brexitakkoord schiep geen duidelijk, noch rust. Het ontbreken van afspraken over details, maar ook belangrijkere zaken als wanneer de Brexit afgerond moet zijn, aftredende ministers en de wankele positie van premier May, droegen bij aan de aanhoudende onrust. Beleggers hebben drie manieren hoe hier mee om te gaan.

Ronald van Genderen 20 november, 2018 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Komt er nu wel of geen Brexit? En als er dan wel een Brexit komt, wordt deze dan begeleid met een deal of zonder deal? Vragen, onduidelijkheid en onzekerheid lijken de enige constante factoren, nadat in het Verenigd Koninkrijk op 23 juni 2016 werd gestemd voor het verlaten van de Europese Unie.

Afgelopen week leek er rust te komen met het bereiken van een Brexitakkoord tussen onderhandelaars van het Verenigd Koninkrijk en de EU. Leek, want van werkelijke duidelijkheid en daaropvolgende rust bleek wederom geen sprake. Niet in de laatste plaats, omdat er ondanks het 585 pagina’s tellende rapport voldoende onduidelijkheid bleef bestaan. Over details, maar ook over meer substantiëlere onderwerpen, zoals wanneer het vertrek van de Britten voltooid dient te zijn.

Alsof dat niet genoeg was, kondigden diverse ministers en staatssecretarissen uit het kabinet van premier May hun vertrek aan, omdat ze niet achter het akkoord stonden. Onder hen bevond zich ook minister van Brexitzaken Dominic Raab. Ondertussen staat de positie van May zelf onder steeds grotere druk.

Duikeling op de beurs
Het effect van deze ontwikkelingen op de aandelenmarkten was duidelijk, de toonaangevende index voor Engelse aandelen, de FTSE 100, dook in de twee dagen na het bereiken van het akkoord 2,55% in de min (in euro’s). Nu doken andere Europese beurzen ook in het rood, maar (gemeten aan de hand van de MSCI Europe Ex UK) met 1,31% was het verlies aanzienlijk milder.

En dat is precies het beeld wat we sinds de uitslag van het referendum over de Brexit in 2016 hebben gezien. De eerste dag na de Brexit uitslag leverde de FTSE 100 7,64% in en de MSCI Europe Ex UK 4,49%. De eerste reactie van beleggers was daarmee flink negatief, maar uiteindelijk trad herstel op. Over de gehele periode vanaf de Brexit stem tot en met afgelopen vrijdag 16 november, noteren Engelse aandelen een cumulatief rendement van 7,32%. Echter, daarmee blijven ze toch nog achter bij de overige Europese aandelenmarkten die met 16,88% een aanzienlijk hoger rendement behaalden.

Drie mogelijkheden
Voor beleggers die in Europese aandelen (willen) beleggen is het de vraag, wat te doen met deze situatie. Kort weg zijn er voor hen drie mogelijkheden.

1. VK vermijden
De beleggers die ronduit negatief ten aanzien van een goede afloop van de Brexit en het effect daarvan op Engelse aandelen, zullen dan niet in het Verenigd Koninkrijk willen beleggen. Beleggingsfondsen uit de Morningstar categorie Aandelen Europa excl. VK Large-cap bieden dan uitkomst.

Fondsen zoals de door Morningstar’s fondsanalisten met Silver gewaardeerde BGF Continental European Flexible, JOHCM Continental European en Schroder European vermijden beleggingen in het Verenigd Koninkrijk, maar bieden wel blootstelling aan de rest van Europa. Hoewel een niet ordentelijk verloop van Brexit waarschijnlijk alle Europese aandelen zal raken, vermijden beleggers zo Engelse aandelen die zeer waarschijnlijk het meest pijn zullen lijden.

2. Brede spreiding
Beleggers zonder een uitgesproken visie over de afloop of bewust geen duidelijke positie willen innemen ten aanzien van de blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk, kiezen het beste voor breed gespreide Europese aandelenfondsen. Deze fondsen beleggen dus duidelijk ook in Engelse aandelen.

Analisten van Morningstar volgen hier een veelheid aan verschillende fondsen, maar zij hebben de hoogste convictie in Comgest Growth Europe, Jupiter European Growth en Uni-Global Equities Europe. Deze fondsen dragen dan ook alle drie de Morningstar Analyst Rating van Gold.

Echter, ook dan moeten beleggers denken aan de Engelse blootstelling, aangezien dergelijke fondsen een sterk uiteenlopende weging hebben in het Verenigd Koninkrijk. Zo belegt Comgest slechts 7% in het Verenigd Koninkrijk, terwijl Jupiter veel positiever over Engelse aandelen is met een weging van 25%.

3. Overweging VK uit optimisme
Tot slot zullen de meest optimistische beleggers, die denken dat de Brexit met een sisser afloopt en er een einde komt aan de underperformance van Engelse aandelen, het heft in eigen hand willen nemen en een overweging naar Engelse aandelen willen creëren. Fondsen uit bijvoorbeeld de categorie Aandelen VK Large-Cap zullen bij hen in de interesse staan. Diverse indexfondsen hebben in deze categorie een Morningstar Analyst Rating van Silver (waaronder die van Fidelity, iShares en Vanguard), maar ook het actief beheerde Merian UK Alpha.

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

Duurzame fondsen in waarde aandelen zijn zeldzaam

Rendement is geen ultiem selectiemiddel voor fondsen

Dit zijn drie Europese aandelenfondsen met een waarde-stijl

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten