Fund flows februari: instroom loopt terug door angst

De instroom in beleggingsfondsen is in februari teruggelopen als gevolg van de angst voor het corona-virus dat de hele wereld in zijn greep houdt en de beurzen wereldwijd heeft doen kelderen. De instroom is per saldo wel positief, maar op een langer niveau dan de afgelopen maanden. Dit is het overzicht van de fondsstromen over de maand februari.

Valerio Baselli 25 maart, 2020 | 8:47
Facebook Twitter LinkedIn

De vrees onder beleggers heeft pas in de loop van februari toegeslagen, dus aan het eind van de maand is het effect merkbaar: de data van Morningstar op dagbasis laten zien dat er in de laatste vier dagen van de maand sprake was van netto-uitstroom.

Per saldo bedraagt de instroom in open-end beleggingsfondsen en ETF's 40 miljard euro, beduidend minder dan de 63 miljard euro in januari.

Aandelenfondsen zagen de instroom opdrogen van 14,8 miljard euro naar 1,3 miljard. Obligatiefondsen daarentegen bleven zo'n beetje stabiel op 27,7 miljard euro. Sommige risicovolle categorieën zoals Europese high yield obligaties waren uit de gratie en die vertoonden netto-uitstroom. Andere hoog-risico segmenten waren nog wel geliefd, tot aan het keerpunt aan het eind van de maand. Dat gold voor fexibele obligaties, wereldwijde opkomende markten en wereldwijde high yield obligaties.

Fund Flows 2020 02 Exh 1 Broad Cat

 

Actief versus passief
Al vele maanden zien we de trend dat passieve fondsen een hogere instroom kennen dan actieve, maar in februari was het nu eens omgekeerd. Actieve fondsen kenden niet alleen een hogere instroom in absolute zin, maar ook een hogere autonome groei. Dat geeft aan dat fondsbeleggers in passieve producten sneller reageerden op de schokgolf in de markt dan beleggers die hun geld richting actieve fondsen bleven sturen.

In de maanden januari en februari kwamen actieve aandelen- en allocatiefondsen weer op positief terrein nadat met name aandelenfondsen het lange tijd lastig hebben gehad. Toch waren het weer de obligatiefondsen die het actieve deel van de markt echt opkrikten. Wel was desondanks de instroom in passieve obligatiefondsen weer groter.

Passieve fondsen zijn nu goed voor een marktaandeel van 18,8%, een stijging ten opzichte van 17,3% een jaar eerder.

Fund Flows 2020 02 Exh 2 Broad Cat Active Passive

 

Instroom op fondscategorie-niveau
Aangezien de rente nog altijd laag is, gaat de search for yield door en daardoor begeven fondsbeleggers zich in obligatiecategorieen die buiten het traditionele plaatje vallen. Zodoende kende de categorie USD flexibele obligaties een sterke maand met 3,18 miljard euro aan instroom. JPM Income Fund was het bestverkochte fonds met 1,8 miljard euro aan instroom. Ook wereldwijde flexibele obligaties waren gevraagd en haalden 2,8 miljard netto-instroom op. 

Wereldwijde large-cap gemengd aandelen deden het ook goed, zowel actief als passief en daarmee zette de trend van eind 2019 en januari 2020 door. Beleggers waren nog optimistisch over de verwachte groei van de wereldeconomie, alvorens het sentiment aan het eind van de maand uiteraard stevig keerde.

Fund Flows 2020 02 Exh 3 Fund Level Categories Leaders

 

Uitstroom op fondscategorie-niveau
De categorie Japanse large-cap aandelen had het zwaar met 2,9 miljard euro aan uitstroom. Zowel actieve als passieve Japan-fondsen kampten ermee. De iShares Core MSCI Japan IMI ETF raakte bijvoorbeeld alleen al 994 miljoen euro kwijt.

Bij US large-cap gemengd aandelenfondsen ging het ook niet goed. Die zagen 2,3 miljard euro wegstromen, zo'n beetje hetzelfde patroon als in januari. Ook eurozone large-cap aandelenfondsen hadden een negatieve maand, de derde op rij voor deze categorie. Hier werden vooral de actieve fondsen getroffen en dan in het bijzonder die van de Belgische aanbieder KBC.

 Fund Flows 2020 02 Exh 4 Fund Level Categories Laggards

 

Instroom per fondshuis
De dominantie van Pimco houdt aan, want februari markeerde de vijftiende achtereenvolgende maand van netto-instroom. Dat was opnieuw te danken aan één fonds, Pimco GIS Income, dat afgelopen maand 1,2 miljard euro ophaalde. 

Op de tweede plek staat UBS dat de positieve beweging van januari doorzet. De instroom ging naar China- en opkomende markten fondsen. Dit kan te maken hebben met allocatiewijzigingen binnen UBS, die wel vaker voor grote verschuivingen tussen categorieen zorgen.

Aan passieve zijde gaat Xtrackers aan kop, gevolgd door Vanguard. Bij beide deden fondsen in euro corporate bonds het goed.

Fund Flows 2020 02 Exh 5 Providers Largest Inflows Active Passive

 

Uitstroom per fondshuis
Aan de actieve kant prijkt M&G boven aan de lijst. Met name de caution allocation producten hadden het moeilijk, waarbij het fonds Optimal Income alleen al 1 miljard euro zag wegstromen.

Aan de passieve kant komt UBS weer in beeld met uitstroom uit US large-cap aandelen trackers. Dat is het spiegelbeeld van de instroom die we hierboven schetsten. Door herallocatie binnen UBS ontstaan bewegingen in en uit categorieen die door de omvang van UBS invloed hebben op de cijfers voor de markt als geheel.

Fund Flows 2020 02 Exh 6 Providers Largest Outflows Active Passive

 

De grootste fondsen
Pimco GIS Income is onveranderd de grootste, en dat wordt momenteel bersterkt door de search for yield, want dit fonds zoekt de hoger renderende segmenten op waar beleggers juist nu naar op zoek zijn. Wel was het tempo van de instroom lager dan in een marktklimaat dat uitgesproken risico-minded is. 

Hetzelfde geldt in grote lijnen voor JP Morgan Global Income Fund. De instroom over afgelopen maand lag weer iets hoger dan in januari.

Fund Flows 2020 02 Exh 8 Largest Funds Active

Bij de passieve fondsen moest koploper iShares Core S&P 500 ETF terrein prijsgeven door behoorlijke uitstroom, terwijl nummer twee Vanguard S&P 500 ETF juist meer nieuw geld ophaalde.

Fund Flows 2020 02 Exh 9 Largest Funds Passive

 

Lees meer:

- Fund flows 2019: aandelenfondsen trekken sprintje in december

Fund flows november: beste maand voor aandelenfondsen sinds tijden

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings