Fonds van de Week: BlackRock Euro Short Duration Fund

De zeer ervaren obligatiebeheerder Michael Krautzberger heeft een sterk track record opgebouwd met het gedisciplineerde en gevestigde beleggingsproces waarbij het risico goed in de hand gehouden wordt ten opzichte van de rendementsdoelen. De Morningstar Analyst Rating blijft Silver.

Robert van den Oever 23 juli, 2020 | 9:28
Facebook Twitter LinkedIn

BlackRock Euro Short Duration Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: High
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: High

BlackRock Euro Short Duration Fund

Het beheerteam van dit fonds onder leiding van de illustere Michael Krautzberger heeft diepgang, kwaliteit en ervaring en heeft dat ook bewezen middels een uitstekend langetermijn track record dankzij een gedisciplineerd en erkend beleggingsproces. Krautzberger en zijn team maken optimaal gebruik van alle middelen die hen bij BlackRock ten dienste staan, waaronder het grote analistenteam en de andere interne platforms.

Onder invloed van de verbeterde methodologie achter de Morningstar Analyst Rating die meer nadruk legt op kosten en prestaties ten opzichte van de categorie, wijzigt de Morningstar Analyst Rating voor sommige fondsklassen, maar die voor de fondsklasse D2 die voor particuliere beleggers van belang is, blijft Silver. 

 

Uitgebreide toelichting

Fvd W BGF Euro Short Duration D2 grafiek vrijstaand

Fvd W BGF Euro Short Duration D2 grafiek 2 vrijstaand 

 

Beheerteam
Michael Krautzberger nam het beheer van de strategie over in juni 2006, nadat hij in juli 2005 in dienst was getreden bij MLIM dat in 2006 fuseerde met BlackRock. Voor MLIM was hij hoofd van de Europese vastrentende waarden bij Union Investment in Frankfurt vanaf 1999 en daarvoor bracht hij vijf jaar door als manager van global fixed income portfolio's bij DWS.

Krautzberger leidt het hechte euro vastrentende-waarden team van BlackRock dat bestaat uit 14 beleggingsprofessionals, waaronder 10 portefeuillemanagers. Het omvat Christopher Allen, die co-manager werd in januari 2015, en sinds 2006 deel uitmaakt van het team (hij begon zijn carrière bij MLIM in 2004). Sinds augustus 2019 is Jozef Prokes (die al 10 jaar in het team zit) toegevoegd als co-manager als erkenning van zijn bijdrage aan het beleggingsproces. We zien zijn toevoeging positief omdat zijn focus op gedekte obligaties, supranationals en rentes goed bij het team past.

Het team wordt ondersteund door het grote, ervaren analistenteam van BlackRock dat het volledige scala van mondiale staats- en bedrijfsobligaties bestrijkt. Het investeringsproces is volledig geïntegreerd in het vastrentende waarden platform van BlackRock, waarbij het BlackRock Investment Institute, BlackRock Solutions, plus risico- en kwantitatieve analyseteams ook ondersteuning bieden. We vinden dat dit een van de best toegeruste en meest effectieve teams in de markt is en daarom krijgt het een People Pillar score van High.

Fondshuis
De voordelen van BlackRock wegen op tegen de nadelen; het verdient een een Above Average Parent rating. BlackRock belegt in totaal 6,4 biljoen dollar voor haar cliënten en is daarmee ongeëvenaard in grootte maar ook in invloed. Het fondshuis is marktleider en zet de standaard voor passieve beleggers met iShares. Het heeft een diep en getalenteerd vastrentende-waarden team.

De Aladdin-software is een essentieel hulpmiddel voor risicoanalyse en portefeuillebeheer voor de industrie. BlackRock Financial Markets Advisory heeft het vertrouwen en de mandaten van veel overheden veiliggesteld, waaronder het op pandemieën geïnspireerde schuldopkoopprogramma van de Federal Reserve. BlackRock biedt ook oplossingen op het gebied van alternatives, factor- en private equity-beleggingen en is voornemens zijn beursgenoteerde ESG-fondsen te verdubbelen en ESG in al haar strategieën op te nemen. De kosten voor haar producten zijn ook verbeterd.

De opgang van BlackRock heeft echter tegenslagen gekend. Meerdere pogingen om de line-up van actieve aandelenfondsen te vernieuwen, hebben nog niet geleid tot hetzelfde succes als bij de assetclass vastrentende waarden. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een aantal strategieën gelanceerd en die onder de aandacht gebracht bij haar investeerders.

In 2019 en 2020 heeft het fondshuis twee executives en een closed-end fondsmanager ontslagen wegens schending van de gedragscode van BlackRock, wat aantoont hoe moeilijk het kan zijn om bij zo'n kolos een ethische cultuur te koesteren en te handhaven. Hoewel het de deugd van ESG predikt, heeft het vaak de kant van het management gekozen bij het stemmen met een ESG volmacht. BlackRock is niet de beste in alles wat het doet, maar weet wat de beste manier is om haar eindbeleggers te bedienen.

Proces
Michael Krautzberger en het euro vastrentende team streven naar een portefeuille van gediversifieerde risico's zodat geen enkele factor het risicoprofiel van het fonds  overheerst. Ze gebruiken voornamelijk een reeks relatieve waardestrategieën voor security selectie, sector, land en yield curve, meestal via 40-60 actieve posities tegelijk.

Deze strategieën worden gecombineerd met meer traditionele vastrentende posities (duratie, bèta en valuta). Investeringsthema's worden bepaald op basis van macro-economie, markt en credittrends met input van de strategiegroep van het fondshuis en het BlackRock Investment Institute. Sectorspecifieke teams bieden top-down sector en bottom-up uitgifte specifieke analyse, maar de managers nemen de uiteindelijke beslissingen over alle posities in het fonds en hun omvang. Ze zijn ook op de hoogte van de benchmark samenstelling en proberen daarbij in de buurt te blijven. Echter, ze kunnen een bescheiden blootstelling nemen in off-benchmark posities. Die mogen een maximale tracking error van 3,0% hebben en doorgaans blijft die in de bandbreedte tussen 0,5% en 2,0%.

De beheerders profiteren ook van de ondersteuning van de BlackRock Solutions, risico- en
kwantitatieve analysegroepen, die geïntegreerd zijn in het beleggingsproces. De strategie
behoudt zijn Process score van High, gestoeld op onze positieve kijk op de actieve maar gedisciplineerde aanpak van diversificatie die de beheerders toepassen.

Prestaties
Sinds Michael Krautzberger in juni 2006 aan het roer kwam te staan bij deze strategie, presteerde het fonds beter dan de categorie op absolute en voor risico gecorrigeerde basis. Absolute rendement over dezelfde periode zijn in lijn met de categoriebenchmark. De prestaties zijn voortgekomen uit een reeks alfabronnen. Hoewel het fonds het lastig had in 2006 en 2007 heeft de strategie sindsdien consistent beter gepresteerd in verschillende markten.

Het goede beheer van het credit risk in 2008 en 2009 zorgde ervoor dat het fonds concurrenten kon verslaan gedurende de financiële crisis en tijdens de credit rally die volgde. De onderweging in perifere schuld hielp het beter te presteren in de dalende markt van 2011, terwijl de beweging naar credit de strategie in staat stelde om beter te presteren in de rally van 2012.

In 2018 boekte de strategie een licht negatief rendement, voornamelijk als gevolg van de verkoopgolf in het vierde kwartaal en de toenemende spread in perifeer en opkomende markten in mei, maar het fonds deed het nog altijd beter dan concurrenten.

De underperformance in 2019 werd veroorzaakt door een onderweging in Bunds en tactische macro relatieve-waarde transacties. Dit jaar tot en met mei heeft de strategie beter gepresteerd door long posities in krediet van hoge kwaliteit, zowel van financiële instellingen als niet-financiële instellingen.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse D2 laten dit fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de categorie. Dat is niet geweldig, maar op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte relatieve benchmarkprestaties, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D2 EUR. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties EUR Gediversifieerd - Kortlopend, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W BGF Euro Short Duration D2 tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Fidelity Global Dividend Fund

- UBS China Allocation Opportunity

- Kempen Orange Fund

Neuberger Berman EMD - Hard Currency

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten