Top-5 Wereldwijde Mixfondsen met neutrale allocatie: Allianz aan kop

In een mixfonds worden beleggingen over activaklassen zoals aandelen, obligaties, grondstoffen en vastgoed heen gespreid, vaak wereldwijd en in verschillende sectoren. Een groot voordeel van het beleggen in mixfondsen zit hem dus in de spreiding van het risico op waardeschommelingen. Zo wordt het rendement van aandelen gecombineerd met de bescherming van obligaties.

Thomas De Fauw 30 november, 2020 | 8:47
Facebook Twitter LinkedIn

De belangrijkste beslissing die de fondsbeheerder moet nemen is welk gewicht aan elke activaklasse toe te wijzen. Sommige zijn hierin flexibel, terwijl andere managers binnen vastgelegde limieten opereren. Gewoonlijk worden mixfondsen, ook wel eens gemengde fondsen genoemd opgedeeld in verschillende risicocategorieën. Die worden vaak opgemaakt volgens de maximale allocatie naar aandelen, een van de meer volatiele activaklassen in het klassieke arsenaal van de fondsbeheerder.

Bij Morningstar onderscheiden wij vier categorieën die in Europa beleggen, namelijk EUR Cautious Allocation - Global (typisch 20% tot 50% in aandelen), EUR Moderate Allocation - Global (typisch 50% tot 70% in aandelen), EUR Aggressive Allocation - Global (typisch 70% tot 90% in aandelen) en EUR Flexible Allocation - Global (typisch 20% tot 80% in aandelen).

Daling beheerd vermogen
Samen waren deze Morningstar categorieën eind-oktober 2020 goed voor bijna 614 miljard euro in beheerd vermogen, een lichte daling van 2% ten opzichte van de start van dit jaar. Deze daling was vooral toe te wijzen aan de meer conservatieve strategieën, want er was een groei van 11,5% in de kleinere (62 miljard euro) EUR Aggressive Allocation – Global categorie.

Toch bestaan er ook juist mixfondsen die geen specifieke allocatie nastreven, maar een ander doel hebben zoals multi-asset income funds, waar beleggers op periodieke basis een uitbetaling mogen verwachten. Of target risk funds die gebonden zijn aan een vooraf afgesproken volatiliteitsbereik.

Grote keuze
De grote keuze binnen de mixfondsen maakt dat er voor iedere particuliere belegger wel een mixfonds is die past bij zijn financiële doelstellingen en risicoprofiel. Leeftijd speelt daarin zeker een belangrijke rol. Jonge beleggers kiezen vaak voor meer risicovolle fondsen met een hoge allocatie naar aandelen, soms tot 90 procent. Werknemers die dicht bij hun pensioen staan doen er dan weer goed aan voor een defensiever fonds te kiezen.

Een mixfonds is de ideale oplossing voor particulieren die niet veel tijd willen steken in beleggen. De fondsbeheerder zal de mix van aandelen, obligaties, aangevuld met alternatieve activa telkens opnieuw samenstellen volgens de risicolimieten van het fonds.

Uiteenlopende prestaties
De prestaties van de vier categorieën zijn erg uiteenlopend en uiteraard vooral afhankelijk van de afweging tussen risico en defensieve activa. In het samenstellen van een toepasselijke benchmark voor deze fondsen wordt vaak een combinatie gekozen tussen een brede aandelen- en obligatie index. In de eerste 10 maanden van 2020 noteerde de neutrale Cat 50% Barclays EurAgg TR & 50% FTSE World TR een negatief rendement van 0,5%.

Over de laatste 10 jaar bedroeg het rendement, uitgedrukt in euro op jaarbasis 7,4%. Ter vergelijking, de MSCI World haalde een 10,6% rendement over diezelfde periode, maar met een standaarddeviatie van 12,1 ten opzichte van de 6,6 voor de Cat 50% Barclays EurAgg TR & 50% FTSE World TR.

De Top-5
Voor de Top-5 van deze week kijken we naar beleggingsfondsen in de Morningstar Categorie Moderate Allocation – Global, zeg maar de neutrale mixfondsen die wereldwijd beleggen. Deze vijf fondsen hebben de beste prestaties laten zien op basis van het rendement over de eerste 10 maanden van 2020.

Allianz Income and Growth
Op de eerste plaats vinden we Allianz Income and Growth die van Morningstar's fondsanalisten een Neutral rating kreeg. Het fonds wordt beheerd door een ervaren trio bestaande uit Douglas Forsyth, de CIO en comanagers Justin Kass en Michael Yee. Het team streeft ernaar om een vaste maandelijkse coupon uit te betalen. Deze inkomensgerichte portefeuille belegt gelijkmatig in converteerbare obligaties, hoogrentende obligaties en aandelen.

Daarbij wordt echter weinig aandacht besteed aan de neerwaartse risico’s, die er wel degelijk zijn, aangezien hoogrentende en converteerbare obligaties vaak een hoge correlatie vertonen met aandelen in periodes van stress. Dit vermindert de diversificatie voordelen die mixfondsen typisch aanbieden en maakt het fonds gevoelig voor een scherpe daling zoals begin dit jaar, toen het fonds 22,8% van haar waarde verloor ten opzichte van 17,6% voor de Cat 50% Barclays US Agg TR & 50% FTSE World TR. Het opwaarts potentieel is dan wel weer groter voor dit fonds, want het kan desondanks die scherpe daling een rendement van bijna 7% voorleggen over de eerste 10 maanden van 2020.

Ruffer Total Return International
Ruffer Total Return International strandt op een tweede plaats. Deze strategie kreeg van Morningstar analisten een Silver rating. Het fonds tracht om onder alle marktomstandigheden kapitaal te beschermen en ook een positief rendement te halen. Daarvoor wordt in eerste instantie een top-down benadering toegepast. Het beleggingsproces is ontwikkeld door de stichter Jonathan Ruffer die samen met CIO Henry Maxey de grote lijnen uittekent, maar de firma staat vooral bekend voor haar collegiale aanpak.

Het beheer van het Total Return International fonds wordt uitgevoerd door Jacques Hirsch en Alex Lennard die de steun krijgen van 30 analisten, twee economisten en meer dan 30 investment managers. Er wordt actief belegd in aandelen, obligaties, grondstoffen en munten. De grootste posities op 31 oktober 2020 waren in Non-UK index-linked securities (24%), UK equities (11%), illiquid strategies en options (9%) en long-dated index-linked gilts (9%).

De managers zijn van de opinie dat de traditionele gebalanceerde portefeuille nog nooit zo kwetsbaar was en hebben daarom kredietbescherming gekocht. Tevens verwachten ze op termijn inflatie ten gevolge van de fiscale steunmaatregelen en lage rentevoeten en zijn ervan overtuigd dat die hogere inflatie getolereerd zal worden en niet snel zal leiden tot rentestijgingen. Om die reden worden value aandelen en inflation-linked obligaties aangehouden.

BlackRock ESG Multi-Asset Fund
Op de derde plek treffen we het ESG Multi-Asset Fund van BlackRock aan. Deze strategie kreeg van Morningstar analisten een Neutral rating. Het betreft het BlackRock Flexible Multi-Asset fonds dat na het verkrijgen van een ESG-mandaat in maart 2019 van naam veranderde. Het fonds wordt sinds mei 2018 beheerd door Jason Byrom en Colin McKenzie nadat Andrew Warwick de firma verliet voor BNY Mellon. Beide managers zijn deel van BlackRock’s Diversified Strategies Group in Londen.

De officiële allocatie naar aandelen gaat van 20% tot 80%, maar het fonds belegt gewoonlijk rond de 50% in aandelen en verkiest binnen de activaklasse posities in te nemen. De managers verkiezen staatsobligaties boven bedrijfsobligaties en leunen op de ESG-portefeuille van BlackRock’s kwantitatieve team voor de aandelen selectie. Er is ook een 7,2% positie in alternatieve activa inclusief 2% in iShares Physical Gold en blootstelling aan vastgoed, onder andere sociale huisvesting.

 

Top-5 Wereldwijde Mixfondsen met neutrale allocatie

Top 5 mixfondsen neutraal nov 2020 tabel NL

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten