Een voorzichtige Fed verwacht slechts één renteverlaging in 2024

Wij denken dat de inflatie zal verminderen, waardoor de Fed de rente dit jaar mintens twee keer kan verlagen.

Preston Caldwell 13 juni, 2024 | 11:03
Facebook Twitter LinkedIn

Federal Reserve

De Federal Reserve verwacht nu slechts één renteverlaging in 2024. Maar de prognose van de Amerikaanse centrale bank is waarschijnlijk te voorzichtig en wij denken dat er dit jaar twee of meer renteverlagingen komen.

Zoals algemeen werd verwacht, hield de Fed de federal-funds-rente tijdens haar vergadering van woensdag 12 juni ongewijzigd op een bandbreedte van 5,25%-5,50%. Aan het begin van het jaar verwachtten de markten dat de renteverlagingen nu in volle gang zouden zijn. maar die worden uitgesteld vanwege de tegenvaller in de vorm van een hoger dan verwachte inflatie aan het begin van 2024.

Nieuwswaardiger zijn de nieuwe economische projecties van het Federal Open Market Committee, die voor het laatst werden bijgewerkt tijdens de vergadering in maart. De Fed gaat nu uit van een federale rente van 5,1% in december 2024, wat een verlaging van 0,25% ten opzichte van het huidige niveau betekent. In maart voorspelde de Fed daarentegen een rente van 4,6%, wat drie renteverlagingen betekende. 

Fed dot plot

De inflatie schoot omhoog in het eerste kwartaal na een gematigd niveau in de tweede helft van 2023; de kerninflatie bedroeg 4,4% op jaarbasis in het kwartaal, vergeleken met 1,9% op jaarbasis in de tweede jaarhelft van 2023. Maar recentelijk begon de inflatier weer af te koelen, met een daling van de kerninflatie naar 2,8% op jaarbasis in het tweede kwartaal. Plotseling zou een gunstig klimaat voor inflatie kunnen terugkeren, waarbij de opleving in het eerste kwartaal een aberratie was. 

 

Gaat het beter met de inflatie?

De Fed erkent dat er de afgelopen maanden "bescheiden verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de inflatiedoelstelling van het Comité van 2%". Toch verhoogde de Fed haar prognose voor de kerninflatie in het vierde kwartaal van 2024 naar 2,8% op jaarbasis, van 2,6% tijdens de vergadering in maart. Dit verklaart grotendeels waarom de centrale bank is overgestapt op één verwachte renteverlaging in plaats van drie voon 2024.

De inflatieprojecties impliceren volgens onze schattingen een jaarlijkse kerninflatie van ongeveer 2,5% in de laatste zes maanden van 2024. Dat is geen vooruitgang ten opzichte van de 2,5%-2,6% jaar-op-jaar kerninflatie die waarschijnlijk voor mei wordt verwacht.

Dat is naar onze mening te pessimistisch. In plaats daarvan zien we een kerninflatie op jaarbasis van 1,7% in de laatste zes maanden van 2024, wat de weg vrijmaakt voor een jaar-op-jaarcijfer van 2,4% in het vierde kwartaal van 2024. Als onze inflatieprognose uitkomt, zou de Fed in 2024 twee of drie keer moeten verlagen in plaats van slechts één keer. We verwachten de eerste verlaging in september. 

De Fed verhoogde ook haar prognoses voor de langere termijn, ofwel de "neutrale" schatting van de federale rente van 2,6% in maart naar 2,8%. Jarenlang was deze schatting verankerd op 2,5%. De leden van de FOMC hebben deze schatting het afgelopen jaar geleidelijk heroverwogen. De neutrale federale rente is een theoretisch concept dat het rentetarief aangeeft waarbij de economie kan groeien in lijn met haar potentieel. In een dergelijke situatie zouden beide delen van het tweeledige mandaat van de Fed (volledige werkgelegenheid en 2% inflatie) op de lange termijn moeten worden vervuld. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Preston Caldwell  is senior econoom bij Morningstar in de VS.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten