Goedkope ETFs in tijden van marktturbulentie

Hoe de koers/koersdoel-ratio als waarderingsmaatstaf kan worden gebruikt om aantrekkelijke ETF’s te selecteren.

Michael Rawson 21 juli, 2010 | 15:29
Facebook Twitter LinkedIn

Nogal wat beleggers hebben hun aandelen verkocht tijdens de marktcrash in 2008 en aarzelden terug te keren toen de markt in 2009 opnieuw steeg. Nu de S&P 500 in het tweede kwartaal ongeveer 7 procent gedaald is zien zij daarin wellicht een instapmogelijkheid. Welke marktsegmenten zijn momenteel aantrekkelijk?

Morningstar beschikt over een pool van honderd aandelenanalisten die meer dan 1.700 bedrijven onderzoeken en beoordelen. Deze analisten ramen de omzetgroei, winstmarges en investeringen (en alle cijfers die hieraan ten grondslag liggen) voor elk bedrijf dat zij onder de loep nemen. Het meten van resultaten uit het verleden is redelijk eenvoudig, maar het voorspellen van toekomstige resultaten is veel lastiger. Hiervoor is een beoordeling van de economic moat ofwel het duurzame concurrentievoordeel van een onderneming nodig. De volledige analyse leidt tot een discounted cashflow-model, waaruit een fair value-raming (koersdoel) wordt afgeleid. Aandelen die onder deze fair value noteren, bieden het beste potentieel voor stijgende aandelenkoersen.

Voordeel
ETF-beleggers kunnen hun voordeel doen met het brede dekkingsveld van de aandelenanalisten van Morningstar door de koers/koersdoel-ramingen van de componenten van een ETF samen te voegen. De aantrekkelijkheid van een ETF is dan te taxeren door te kijken naar het verschil tussen de werkelijke notering en de fair value. Morningstar heeft een ETF screener ontwikkeld waarmee gebruikers ETFs kunnen screenen op basis van een aantal criteria. Premium Members hebben toegang tot een aantal vooraf gedefinieerde filters en het koers/koersdoel-datapoint. Door de boven- en ondergrens op de koers/koersdoel-criteria aan te passen kan Morningstar een koers/koersdoel-raming aanbieden voor 246 ETFs.

Morningstar beschouwt de markt momenteel als iets ondergewaardeerd, wat blijkt uit het feit dat er 206 ETFs verschijnen wanneer de bovengrens van de koers/koersdoel op 1 wordt gezet. Door op de kolom koers/koersdoel te klikken, worden de resultaten gesorteerd. Tot de ETFs die naar voren komen, behoren enkele selecties van de ETF-analisten, zoals Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Dit fonds richt zich op aandelen met een trackrecord van stijgende dividenden over een periode van 10 jaar.

Morningstar-analisten zien de beste kansen momenteel aan de kant van de large caps en de value-zijde van de Morningstar Style Box. Vanguard Value ETF (VTV) noteert tegen een koers/koersdoel van 0,79 terwijl Vanguard Growth ETF (VUG) iets duurder is met 0,87. De meeste small-cap ETFs omvatten niet voldoende aandelen om tot een fair value-raming te komen, maar we kunnen zien dat large-cap de voorkeur geniet boven mid-cap omdat Vanguard Mega Cap 300 Index ETF (MGC) noteert tegen een koers/koersdoel van 0,80, terwijl Vanguard Mid-Cap ETF (VO) een notering van 0,95 heeft.

Er kunnen ook nog andere criteria worden gebruikt om de selectie te verfijnen. Gebruik bijvoorbeeld 'Criteria Toevoegen' en selecteer onder de 'Waarderingsgroep' '% Wide Economic Moat'. Met deze criteria kan worden gezocht op basis van het percentage van onderliggende activa van het ETF waarvan analisten menen dat er sprake is van een duurzaam concurrentievoordeel ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Er zijn 27 ETFs die noteren onder de fair value en die ten minste 50 procent van hun activa hebben in aandelen met een dergelijk concurrentievoordeel. Onder de ETFs die dan op het scherm verschijnen, zitten een aantal afkomstig uit de gezondheidssector, waaronder Vanguard Health Care ETF (VHT) en Health Care Select Sector SPDR (XLV). Een ander fonds dat op dit scherm opvalt is WisdomTree LargeCap Dividend (DLN). Bedrijven die consistent een hoog dividend uitkeren, hebben vaak een aanzienlijk concurrentievoordeel, omdat zij stabiele en verdedigbare marktposities hebben en een stadium in hun levenscyclus hebben bereikt dat hen in staat stelt om een groot deel van de kasstroom uit te keren aan aandeelhouders.

Resultaten
Hieronder zijn een aantal resultaten samengevat, maar het is aan te raden om de screeningtool ook zelf uit te proberen. Koers/koersdoel is slechts een van de invalshoeken om ETFs te vinden die voldoen aan de beleggingsbehoeften van een belegger. Andere criteria zijn in dit opzicht ook nuttig.

Vanguard Value ETF volgt het deeper-value deel van de MSCI Prime Market 750 Index, waarvan de koersen sterker zijn gedaald. Hoewel waardeaandelen het in de loop van de tijd doorgaans beter doen, kunnen fondsen die zich op factoren als stijl concentreren op kortere termijn volatieler zijn. Dit fonds heeft een expense ratio van slechts 0,14 procent en omvat ongeveer 420 aandelen.

Vanguard Mega Cap 300 Index ETF volgt een volledige replicatiestrategie van de MSCI US Large Cap 300-index, die 300 van de grootste Amerikaanse aandelen volgt. Dit fonds kan een goede kernpositie vormen, omdat het een brede spreiding heeft over aandelen en sectoren en omdat large-capaandelen over het algemeen minder volatiel zijn dan small-caps. Het gebrek aan blootstelling aan small-capaandelen kan er echter voor zorgen dat het fonds het slechter doet in tijden waarin small-caps het goed doen, zoals in het afgelopen decennium. Het fonds berekent slechts 0,13 procent.

Vanguard Health Care ETF is een goede satellietpositie voor tactische beleggers die willen inzetten op aandelen in de gezondheidssector. Het fonds berekent slechts 0,25 procent en volgt ongeveer 300 aandelen. Welk segment binnen gezondheid het ook goed doet, deze brede spreiding zorgt ervoor dat het fonds hiervan in ieder geval profiteert.

Health Care Select Sector SPDR volgt slechts 52 stocks en is dus veel geconcentreerder en groter in marktkapitalisatie dan VHT, maar het berekent slechts 0,21 procent en heeft een veel hoger beheerd vermogen en handelsvolume, wat de liquiditeit ten goede zou moeten komen. VHT omvat aandelen uit een pool van de 2.500 grootste Amerikaanse aandelen, SPDR daarentegen belegt in aandelen die ook deel uitmaken van de S&P 500.

WisdomTree LargeCap Dividend volgt een index van 300 large-capaandelen die niet worden gewogen naar marktkapitalisatie maar naar dividenduitkering. Dit leidt tot een voorkeur voor large-caps en waardeaandelen. Hoewel de totale dividendopbrengst lager kan zijn dan een benadering die aandelen weegt op dividendopbrengst, draagt deze aanpak ertoe bij dat distressed-aandelen, die hun dividend in de toekomst waarschijnlijk zullen verlagen, geen overdreven weging krijgen. Het fonds rekent 0,28 procent, wat redelijk is voor dividendgerichte ETFs.

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Michael Rawson  

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings