Aandelen opkomende markten

De toenemende populariteit van beleggen in opkomende landen vergroot de aandacht voor ‘nieuwe’ opkomende landen, de zogenoemde 'frontier markets'.

Han de Vries 11 februari, 2011 | 17:03
Facebook Twitter LinkedIn

‘Opkomende markten’ was in 2010 opnieuw een bijzonder populaire categorie onder beleggers. Europese beleg gingsfondsen die wereldwijd in emerging markets beleggen zagen een instroom van ruim € 25 mrd (per ultimo november) en daarmee stond deze categorie op de eerste plaats gemeten naar instroom. De categorieën ‘obligaties uit opkomende markten’ en ‘wereldwijde aandelen’ staan overigens op twee en drie, wat de populariteit van opkomende markten nog eens onderstreept.

Track record
De instroom is een gevolg van het succes van deze beleggingscategorie. Net als in 2009 zagen de meeste opkomende landen ook in 2010 hun beurskoersen stijgen. Wel waren er grote onderlinge verschillen tussen de landen te bespeuren. De Chinese vraag naar basismaterialen deed de grondstofprijzen stijgen, waardoor netto grondstofexporteurs als Chili, Colombia, Indonesië en Zuid-Afrika tot de best presterende opkomende landen behoorden.

De Braziliaanse beurs bleef achter. Dit kwam vooral door de slechte beursprestaties van oliegigant Petrobras, die te maken had met moeizame financiering van haar diepzeeboringen. Chinese fondsen hadden een voor hun doen rustig jaar. De Morningstar-categorie ‘Aandelen China’ steeg overigens wel met 13%, maar dit was grotendeels dankzij de sterkte van de yuan ten opzichte van de euro. Zorgen over toenemende inflatiedruk hielden de koersstijging beperkt. Voor de meeste landen gold overigens dat hun munteenheden aan kracht wonnen ten opzichte van de euro. De in deze categorie genomineerde fondsen laten dan ook mooie rendementen zien. Vontobel Emerging Markets haalde een rendement van 37,7%, Aberdeen Global Emerging Markets Equity van 34,4%  en Magellan van 27,6%.

Hoewel het door het Franse fondshuis Comgest uitgegeven Magellan fonds het vorig jaar iets minder deed dan de andere twee genomineerden, blijft  Morningstar vinden dat dit fonds voor de lange termijn een van de beste keuzes binnen de categorie is. De beheerders Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski worden ondersteund door een solide en ervaren team dat uitstekend met elkaar samenwerkt. De samenwerking zorgt voor een grote diversiteit in beleggingsideeën en heeft geleid tot een indrukwekkend track record van hoge rendementen tegen benedengemiddelde volatiliteit.

Morningstar denkt echter dat er  ook veel redenen zijn om het Aberdeen Global Emerging Markets Equity in de  portefeuille  op  te nemen. Een eveneens goed samengesteld en sterk team van beheerders en analisten is grondig getraind in de typische Aberdeen filosofie, die zich kenmerkt in een consistente, gedisciplineerde focus op kwaliteitsaandelen met een lage waardering. Dit heeft geleid tot outperformance ten opzichte van het categoriegemiddelde voor het derde jaar op rij. Het proces wil nog weleens leiden tot underperformance in opwaartse markten, maar daar was de afgelopen twee jaar geen sprake van.

Benchmark vreemd
De beheerders van Vontobel Emerging Markets trekken zich niet veel aan van veelgebruikte benchmarks en keuzes worden fundamenteel bepaald. De prestaties van het fonds liggen dan ook dikwijls niet in lijn met de prestaties van de categorie. Net als de twee andere genomineerden is ook hier een groot en ervaren team aanwezig dat zich richt op kwaliteitsaandelen.  Ook hier heeft dit zich vertaald in een relatief laag risiconiveau, gekoppeld aan bovengemiddelde rendementen over de lange termijn.

De toenemende populariteit van beleggen in opkomende landen vergrootte de aandacht voor ‘nieuwe’ op komende landen als Vietnam en Nigeria. Economieën waarvan beleggers hopen dat ze dezelfde groei gaan door maken als Brazilië en China. Aandelen uit deze zogenaamde frontier markets zijn nog maar mondjesmaat terug te vinden in emerging markets fondsen en indices. Vaak zijn de aandelen te weinig liquide om in aanmerking te komen voor fondsmana gers, waardoor het vooral de kleinere fondsen zijn die er hun oog op laten vallen.

Er waren maar weinig opkomende markten die in 2010 echt teleurstelden: de Hongaarse en Tsjechische beurs, werden geraakt door de door de Griekse schuldencrisis ontstane risicoaversie, terwijl Vietnam achterbleef door vrees over het tekortschietende inflatiebeleid van de overheid.

Genomineerden
Op basis van rendement (hoog), risico (laag) zijn en het inzicht van de fondsanalisten van Morningstar zijn de volgende fondsen genomineerd:

Vontobel Emerging Markets
(geen kwalitatieve rating) / *****
Fondsmanager: Rajiv Jain en Matthew Benkendorf
Rendement 2010: 37,7% 


Magellan
Elite / *****
Fondsmanager: Vincent Strauss en Wojciech Stanislawski
Rendement 2010: 27,6%


Aberdeen Global Emerging Markets Equity
Superior / *****
Fondsmanager: managementteam onder leiding van Devan Kaloo
Rendement 2010: 34,4% 

Lees ook de speciale bijlage 'Outperformers' vandaag bij het FD met meer informatie over de genomineerde fondsen en hun managers en artikelen over de benchmark als fictie, kenmerken van de alpha-managers en gatekeepers over fondsselectie.

Terug naar overzichtspagina >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Han de Vries  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings