Aandelen 4.2 - Balans

De financiele gezondheid van de onderneming: de balans...

Pieter Bailleul 04 mei, 2011 | 16:14
Facebook Twitter LinkedIn

Op de balans vind u de bezittingen (activa) en schulden (passiva) van de onderneming terug. Het verschil tussen beide is wat een aandeelhouder bezit: de netto activa.

De balans geeft de belegger inzicht in de financiële gezondheid van een onderneming. Daarbij geldt, dat ondernemingen met relatief weinig schulden ten opzichte van hun activa over het algemeen in gezonde staat verkeren, terwijl hoge schulden wijzen op mogelijke problemen.

Activa, passiva en netto activa
Er zijn twee soorten activa: vlottende en niet-vlottende. Vlottende activa zijn bezittingen van de onderneming waarvan verwacht wordt dat ze binnen 12 maanden opgebruikt zullen worden, terwijl niet-vlottende activa pas na 12 maanden opgebruikt zullen worden.

Net zoals activa, zijn er ook twee soorten passiva: kortlopende en langlopende. Ook hier geldt dat kortlopende passiva schulden zijn waaraan binnen de 12 maanden voldaan dient te worden, terwijl langlopende passiva pas na 12 maanden terugbetaald moeten worden.

Netto activa is het gedeelte van het vermogen van de onderneming dat toebehoort aan de aandeelhouders. Dit wordt berekend door van de activa de passiva af te trekken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten