Een check-up van uw beleggingsportefeuille in 5 stappen

PORTEFEUILLEBEHEER - Zorg ervoor dat uw beleggingsportefeuille goed is voorbereid op de toekomst.

Christine Benz 06 augustus, 2012 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

"Wat nu?"
Dit is de vraag die veel beleggers zich stellen na de indrukwekkende rally in het eerste kwartaal van 2012, toen veel markten een winst van meer dan 10 procent boekten en enkele meer risicovolle beleggingen, vooral in de technologiesector, een fors hoger rendement behaalden.

Wanneer u uw portefeuille na de rally controleert, kan het verleidelijk zijn om meer geld te beleggen in de portefeuilleposities die zo'n goede resultaten hebben behaald. Beleggers die meer aandacht besteden aan waarderingen, zijn dan wellicht weer geneigd om hun posities van de hand te doen, omdat de waarderingen op de aandelenmarkt flink hoger liggen dan een jaar geleden. Een betere strategie, in zowel goede als slechte markten, is echter bewuste keuzes te maken wanneer u uw portefeuille opnieuw bekijkt. Om discipline in het proces te brengen, ben ik voorstander van geplande check-ups (elk kwartaal, elk halfjaar of tenminste eenmaal per jaar). Doe dat aan de hand van parameters die zijn beschreven in een persoonlijk beleggingsbeleid en die u helpen te beslissen of het tijd is voor verandering, of dat u best helemaal niets onderneemt.

Dit zijn de vragen die u zich het eerst moet stellen als u uw portefeuille na het eerste kwartaal controleert:

1) Stemt mijn activaspreiding nog overeen met mijn beoogde doel?
Als de markt zo'n ommezwaai maakt zoals we in het eerste kwartaal konden waarnemen, met stijgende aandelenkoersen en lagere obligatierendementen, is het een goed moment om te controleren of uw activaspreiding na de bokkensprongen van de markt niet afwijkt van uw streefdoel.

Met Morningstar’s X-Ray tool kunt u uw totale activaspreiding eenvoudig analyseren. Als uw huidige positie in aandelen slechts een paar procentpunten boven uw nagestreefde spreiding ligt, hoeft u niets te ondernemen. Als uw positie in aandelen nu echter 5 of 10 procentpunten boven uw nagestreefde weging ligt, dan overweegt u het best om de samenstelling van uw portefeuille aan te passen. In het artikel Rebalancing Made Simple worden alle aspecten met betrekking tot het aanpassen van de portefeuillesamenstelling besproken.

Als u overweegt om de samenstelling van uw portefeuille aan te passen, dient u wel rekening te houden met de volgende overweging: Ook al zijn aandelen in de afgelopen jaren gestegen, obligaties zijn op dit moment niet uitzonderlijk goedkoop en de stijgende rente zou de obligatiekoersen kunnen beknotten. Als uw portefeuille op dit moment dus heel weinig obligaties bevat, kunt u uw geld het beste geleidelijk aan over een periode van verschillende maanden aanwenden en belegt u niet in één keer een grote som geld op de obligatiemarkt.

2) Hoe kwetsbaar is mijn obligatieportefeuille?
Ook is het een goed idee om na te denken over de samenstelling van huidige en potentiële obligatieposities en met name over hoe kwetsbaar uw portefeuille zou zijn als de rente stijgt. De langetermijnrente is aan het einde van het eerste kwartaal gestegen, wat de prijzen van bepaalde obligaties met een lange duration – een maatstaf voor de gevoeligheid ten aanzien van rentevoeten – drukt. Het meest rentegevoelige type obligatiefonds, dat belegt in langlopende overheidsobligaties, verloor tijdens het kwartaal 6 procent.

Ook is het volgens mij de moeite waard om de rentegevoeligheid van uw portefeuille grondig te controleren. U kunt dit snel en eenvoudig doen door na te gaan hoe uw fondsen het in de maand maart hebben gedaan: hoe gevoeliger voor de rente, hoe slechter wellicht hun resultaten. Meer informatie over posities in obligaties in een omgeving van stijgende rentevoeten, kunt u lezen in The Fixed Income and Rising Rates Dilemma.

3) Bent ik voldoende beschermd tegen inflatie?
Morningstar-analisten en economen zijn het er doorgaans over eens dat de inflatie op dit ogenblik wellicht niet zal ontsporen. Niettemin zou elke portefeuille een vorm van inflatiebescherming moeten bevatten. En die is vooral belangrijk als de economie verder verhit. Voor kapitalisatiebeleggers vormen aandelen de beste manier om de inflatie in de loop van de tijd voor te blijven. Wie (bijna) met pensioen is, moet dan weer oppassen om niet al te voorzichtig om te springen met obligaties en contanten, omdat zelfs een normale inflatie de geringe rendementen van dergelijke effecten op dit moment wegvreet.

Gepensioneerden en bijna gepensioneerden zouden er ook voor moeten zorgen dat hun portefeuilles een doelgerichte inflatiebescherming bevatten, omdat de hogere kosten voor levensonderhoud langzaam maar zeker knagen aan de koopkracht van het geld dat zij uit hun portefeuilles opnemen.

4) Is dit de laatste strijd voor mijn aandelenportefeuille?

Hoewel aandelen volgens ons analistenteam momenteel interessanter lijken dan obligaties, wordt in Morningstar's recente artikel Vooruitblik op de aandelenmarkt in het tweede kwartaal gesteld dat aandelen een stuk minder aantrekkelijk zijn dan nog maar drie maanden geleden. Van alle aandelen die wij beoordelen wordt het gemiddelde aandeel verhandeld tegen een waarde die dicht in de buurt ligt van de reële-waardeschatting (fair value) van onze analisten.

Bijgevolg dienen voorzichtige aandelenbeleggers zorgvuldig te zijn in hun keuzes en ervoor te zorgen dat hun portefeuilles niet onnodig aan oververhitte sectoren zijn blootgesteld. Defensieve sectoren zoals de gezondheidszorg en de basisconsumptiegoederen waren een jaar geleden nog goedkoop, maar nu worden ze verhandeld tegen een prijs die overeenstemt met of iets hoger ligt dan de schattingen van hun reële waarde volgens onze analisten.

Hetzelfde geldt voor de nutsvoorzieningen en de technologie. Economisch gevoelige sectoren zoals de basismaterialen en de energie, vertonen momenteel dan weer de interessantste waarderingen. Betekent dit alles dat u uw portefeuille overhoop moet halen en alles moet beleggen in energieproducenten en grindleveranciers? Neen. Maar als u nieuwe posities neemt in afzonderlijke aandelen, begint u het best met effecten met een Morningstar-aandelenrating van 4 of 5 sterren, die wijst op een lage waardering. Fondsbeleggers zouden nieuwe aankopen redelijkerwijs kunnen richten op fondsen die in het waardesegment van de Morningstar Style Box vallen; de beheerders van dergelijke fondsen schroeven hun posities in oververhittende aandelen en sectoren wellicht terug en verhogen hun posities in aandelen en sectoren met een beter winstpotentieel.

5) Hoe doet mijn portefeuille het echt?
Last but not least: controleer uw rendement. Besteed geen zeeën van tijd aan het controleren van het rendement van individuele posities, maar ga na hoe uw portefeuille het globaal genomen doet. Als uitgangspunt van deze analyse heeft u een geschikt referentiepunt nodig om uw portefeuille mee te vergelijken. U kunt een gediversifieerde benchmark samenstellen om na te gaan hoe goed uw effectenselectie is.


Volg en analyseer uw beleggingsportefeuille met Morningstar’s Portefeuillemanager.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten