Herbalancering van beleggingsportefeuille eenvoudig uitgelegd

PORTEFEUILLEBEHEER - Een stapsgewijze gids om de spreiding in uw beleggingsportefeuille weer in evenwicht te brengen.

Christine Benz 22 januari, 2015 | 11:29
Facebook Twitter LinkedIn

Schrikt het herbalanceren (rebalancing) van uw beleggingsportefeuille u af en laat u het daarom links liggen? Blijf dan zeker lezen. Onderstaande stapsgewijze gids maakt de klus een stuk eenvoudiger door gebruik te maken van enkele handige tools op morningstar.nl.

Stap 1: Bepaal uw nagestreefde activaspreiding
Als eerste stap bij herbalanceren dient u een raamwerk voor de activaspreiding te bepalen (de verhouding tussen het aantal aandelen en obligaties in uw portefeuille). Als u vóór de recente marktcrisis een streefdoel voor deze verhouding had dat bij u paste, dan zou dit ook nu nog moeten gelden. Heeft u nog geen plan, dan is het moment aangebroken om er één op te stellen.

Mijn favoriete 'snelle' methode om een gepast raamwerk voor een activaspreiding te bepalen, is te kijken naar de activaspreiding van beleggingsfondsen die voldoen aan de door u nagestreefde vervaldatum en die gericht zijn op mensen in uw leeftijdsgroep. Dé juiste activaspreiding voor iedereen bestaat natuurlijk niet: niemand weet immers hoe lang hij zal leven. Maar dit kan een goed uitgangspunt vormen voor de verhouding tussen aandelen en obligaties.

In het algemeen geldt, dat naarmate u de datum bereikt waarop uw beleggingsportefeuille moet gaan uitbetalen (bijvoorbeeld omdat u met pensioen gaat en u uw pensioenuitkering wilt aanvullen) de verhouding aandelen-obligaties verschuift ten gunste van obligaties. U wilt dan immers een minder risicovolle portefeuille en meer verzekerd zijn van rendement. U zit aan het einde van uw beleggingshorizon.


Stap 2: Bepaal uw huidige activaspreiding
Nadat u uw optimale activaspreiding heeft bepaald, is het tijd om te kijken naar uw huidige situatie. Verzamel uw meest recente beleggingsoverzichten of raadpleeg uw portefeuille online voor een nog actueler overzicht en controleer uw huidige activaspreiding.

Een handmatige opvolging van de activaspreiding van uw portefeuille vergt moeite en is niet altijd even precies, vooral omdat de meeste fondsen geen zuivere aandelen- of obligatiebeleggingen zijn. Veel aandelenfondsen houden bijvoorbeeld meer dan tien procent van hun vermogen aan in contanten.

Om zo duidelijk mogelijke informatie over uw activaspreiding te verkrijgen, raad ik u aan de X-Ray tool van Morningstar te gebruiken, dat al uw fondsparticipaties afzonderlijk grondig evalueert om te bepalen hoe ze volgens activaklasse en beleggingsstijl zijn gespreid. Als u een portefeuille opslaat op morningstar.nl, klikt u in de PortfolioManager op het tabblad X-Ray om uw huidige spreiding over contanten, aandelen, obligaties en andere categorieën weer te geven.

Na de X-Ray noteert u uw huidige activaspreiding en vergelijkt u die met de in Stap 1 vastgestelde activaspreiding. Bepaal vervolgens waar u posities moet toevoegen of terugschroeven om uw portefeuille opnieuw in overeenstemming te brengen met uw doel.

Stap 3: Formuleer een herbalanceringsplan
Stemt  uw portefeuille overeen met uw nagestreefde activaspreiding en heeft u geen onbedoelde beleggingsposities in een bepaalde stijl of sector, dan bent u klaar.
Het is echter waarschijnlijker dat uit de vergelijking van uw huidige activaspreiding met uw streefdoelen blijkt dat er veranderingen nodig zijn. Als u belangstelling heeft voor fondsen van hoge kwaliteit in uw portefeuille, zoek en vindt deze dan met de Morningstar-tools FondsQuickrank en ETF Quickrank.

Een volledige herziening van uw portefeuille – welke effecten u moet toevoegen en hoeveel in elke positie – is een proces van vallen en opstaan. Ook hier raad ik u aan gebruik te maken van de eerdergenoemde X-Ray tool om u te helpen een inzicht te krijgen in de impact van verschillende posities op uw activaspreiding alvorens u beslist te kopen. Uw aandelenportefeuille hoeft geen precieze kopie te zijn van de brede markt, maar u dient zich minstens bewust te zijn van een eventuele –onbewuste- voorkeur voor één stijl of sector binnen uw portefeuille.

In bepaalde gevallen is het duidelijk welke aanpassingen u moet doorvoeren. Als u bijvoorbeeld een aanzienlijke positie in obligaties heeft, dan zou de verhoging van uw aandelenpositie het probleem moeten oplossen. Wellicht is er iets meer onderzoek nodig om andere posities te beoordelen. Als uw portefeuille bijvoorbeeld meer contanten bevat dan u wenst, dan komt dit misschien door één van de beheerders van uw aandelenfonds die een aanzienlijke positie in contanten aanhoudt. U kunt dan ofwel beslissen om het hierbij te laten en uw specifieke posities in contanten dienovereenkomstig aan te passen, ofwel kunt u uw posities in het aandelenfonds met de aanzienlijke positie in contanten terugschroeven. (Meer ideeën voor beleggers met te veel contant geld, leest u in 'Indecisive? Too Much Cash? Use ETFs'.)

Ook loont het de moeite om bij de aanpassing van uw activaspreiding rekening te houden met fiscale overwegingen.

Stap 4: Maak er een gewoonte van
Er zijn twee manieren om uw activaspreiding weer in evenwicht te brengen: ofwel via een vast schema, zeg maar elk jaar in december, ofwel telkens wanneer uw portefeuille drastische tegenstrijdigheden vertoont met uw streefdoelen. Ik adviseer u om beide te combineren. Enerzijds is het volgens mij een goed idee om uw portefeuille eenmaal per jaar grondig te controleren, maar anderzijds wilt u er ook geen gewoonte van maken om al te regelmatig te handelen (denk aan de oplopende transactiekosten). Plan elk jaar een portefeuille-evaluatie van boven naar onderen op een vast tijdstip, maar herverdeel uw activaspreiding alleen als ze drastisch afwijkt van uw streefdoelen.


Meer over portefeuillebeheer
Hoe realiseer ik mijn financiële doelen?
Of u nu zelf belegt of uw portefeuille toevertrouwt aan een adviseur, een groentje bent of een doorgewinterde belegger, hier volgen enkele essentiële tips om uw financiële doelen te bereiken.


De waterdichte portefeuille: waarom u een beleggingsfilosofie moet hebben
Als u overtuigd bent van uw beleggingsstrategie, kunt u gedisciplineerder handelen.


Een check-up van uw beleggingsportefeuille in 5 stappen
Pak problemen in uw beleggingsportefeuille aan en zorg dat uw beleggingen goed zijn voorbereid op 2014.


Inkomsten versus totaalrendement: waarom zou u kiezen? 
Staar u niet blind op etiketten, de beste benadering combineert beide strategieën.


Volg Morningstar's cursus portefeuillebeheer.


Dit artikel is eerder gepubliceerd op morningstar.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten