We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Het vinden van dividendaandelen

Morningstar's dividendgoeroe Josh Peters vertelt hoe aantrekkelijke dividendaandelen te selecteren.

Maarten van der Pas 13 augustus, 2012 | 7:09
Facebook Twitter LinkedIn

 

Eén van de problemen waar veel beleggers mee worden geconfronteerd, is het gebrek aan inkomsten uit hun beleggingen in deze periode met karige rendementen. Een mogelijke strategie is om op zoek te gaan naar kwaliteitsaandelen met hoge dividenduitkeringen, die de storm op de financiële markten doorstaan en voor aantrekkelijke totaalrendementen in contanten zorgen.

Hoge en veilige dividenden zijn traditioneel een kenmerk van sectoren zonder veel cyclische blootstelling, zoals nutsbedrijven, defensieve consumptiegoederen, gezondheidszorg, telecommunicatie en energie. “Deze sectoren zijn al getest onder stress en hebben beleggers goede resultaten opgeleverd tijdens de crash van 2008-2009”, zegt Josh Peters. Hij is Morningstar’s Director of Equity-Income Strategy, auteur van The Ultimate Dividend Playbook en redacteur van de DividendInvestor-nieuwsbrief. “Ik verwacht voor de nabije toekomst een even sterke veerkracht van deze sectoren en zelfs in een zeer onzekere economische situatie met lage groei geloof ik dat het mogelijk is om dividenden te vinden die sneller groeien dan de inflatie.”

Dividend drill
Voor Peters zijn de belangrijkste vragen bij dividend: is het dividend veilig en zal het toenemen? Hoewel er geen eenduidige definitie is van wat een veilig dividend inhoudt, ligt het antwoord in de payout ratio. De payout ratio is het gedeelte van de winst dat als dividend aan aandeelhouders wordt uitgekeerd en geeft aan wat ondernemingen doen met hun winsten. Een lage ratio betekent dat een bedrijf er vooral op gericht is de winst in te houden in plaats van dividend uit te keren. De payout ratio geeft ook aan hoe goed de winst de dividenduitkeringen ondersteunt: bij gelijke omstandigheden geldt: hoe lager de ratio, hoe veiliger het dividend. Want lagere dividenden zijn makkelijker uit te betalen dan hogere. Ondernemingen met een stabiele omzet en winst zijn echter in een betere positie om hoge dividenden uit te keren dan cyclische of volatiele ondernemingen.

Het antwoord op de vraag wat zorgt voor dividendgroei ligt in de winstgroei in combinatie met de payout ratio. Hoewel een bedrijf met een lage ratio zijn dividend zelfs zonder winstgroei kan verhogen, is het op lange termijn normaliter de groei van de winst per aandeel die zorgt voor een hoger dividend.

In Peters’ strategie wordt het totale rendement voor de dividendbeleggers aangegeven door de som van het initiële dividendrendement en de toekomstige dividendgroei. De fundamentele factoren die dividendverhogingen bepalen, zijn de organische groei van de onderneming in de loop van de tijd, de winstgevendheid van de interne groei, de mogelijkheid van prijsmacht of ingebouwde indekking tegen inflatie en de kapitaalallocatie (wat er met de ingehouden winst gebeurt). Lage opbrengsten leiden vaak tot een zwakke correlatie tussen het dividend en de aandelenkoers, zelfs als het dividend toeneemt. Uiterst hoge rendementen kunnen te riskant zijn. “Ik richt me op wat ik de sweet spot noem, rendementen tussen 3-4 procent en 7-8 procent”, zegt Peters.


Leer in het vervolg hoe een dividendportefeuille op te zetten en te beheren >





Leer alle aspecten van dividendbeleggen. Hoe dividendaandelen te vinden en een portefeuille samen te stellen. Hoe de dividendvalkuil te vermijden. En zie wat typische dividendaandelen en aantrekkelijke dividendbeleggingsfondsen zijn. Bekijk het 'Dossier dividend'.


(Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen onder de titel Op wereldwijde dividendtour.)

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings