We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Nieuwe ETF-richtlijn heeft 3 belangrijke voordelen voor beleggers

De laatste discussienota van ESMA bevat enkele opmerkelijke nieuwe regels die gunstig zijn voor beleggers 

Ben Johnson 06 augustus, 2012 | 11:24
Facebook Twitter LinkedIn

De European Securities and Markets Authority (ESMA) heeft in haar meest recente rapport van 25 juli een discussienota gepubliceerd met richtlijnen voor beursverhandelde fondsen (ETFs) en andere regels in verband met beleggingsfondsen. De meeste nieuwe richtlijnen die in de nota worden beschreven, stemmen overeen met Morningstar's reactie op het vorige ontwerp van de discussienota. We benadrukken hieronder drie belangrijke overwinningen zijn voor beleggers uit de nieuwe richtlijnen.

 

1.Winst gegenereerd via effectenleentransacties dient gedeeld te worden

Uit het rapport van de ESMA: 

“Wat betreft winstdelingsovereenkomsten beveelt ESMA aan dat alle opbrengsten, na aftrek van de directe en indirecte operationele kosten, moeten worden terugbetaald aan het beleggingsfonds.”

 

Volgens Morningstar is dit voor beleggers een positieve ontwikkeling, waar we oorspronkelijk vorig jaar al om vroegen in een grondige studie over de effectenleenpraktijken onder Europese ETF-providers, opgesteld door mijn collega Hortense Bioy. Destijds benadrukte zij dat:


“…er wat winstdeling betreft uiteenlopende praktijken worden gehanteerd. Terwijl sommige ETF-providers 100 procent van de inkomsten uit effectenleentransacties (na aftrek van kosten) aan het fonds bezorgen, zijn er andere die tot 50 procent van de opbrengst voor zich houden. Op basis van deze verschillen, waaruit duidelijk blijkt dat sommige bedrijven guller zijn dan andere, moeten we de vraag stellen of niet alle providers 100 procent van de verdiende opbrengst aan het fonds zouden moeten terugbezorgen. Het zijn uiteindelijk immers de aandeelhouders van het fonds die 100 procent van het risico dragen dat met deze praktijken gepaard gaat. Dit zou ongetwijfeld leiden tot een superieure risico-rendementsverhouding en zou in het beste belang van de beleggers zijn.”

 

Dat de ESMA nu van fondsbeheerders eist dat alle winst, na aftrek van de kosten, die gegenereerd wordt uit effectenleentransacties, wordt terugbezorgd aan de aandeelhouders van het fonds, is voor beleggers een groot succes.

 

 

2.Beschikbaarheid en transparantie van informatie over referentie-indices

Uit het rapport van de ESMA, over referentie-indices van UCITS-ETFs (ETFs die vallen onder de UCITS-richtlijn):


“Op basis van de ontvangen feedback heeft ESMA het toepassingsgebied van de richtlijnen uitgebreid naar alle financiële indices. Ondanks de sterke weerstand van belanghebbenden over de bekendmaking van de berekeningsmethoden van financiële indices, heeft de Autoriteit beslist om het voorstel dat voor discussie was opgesteld, te bevestigen. De ESMA is inderdaad van oordeel dat deze onderdelen voor beleggers uiterst belangrijk zijn, en merkt op dat bepaalde marktdeelnemers reeds de volledige berekeningsmethode bekendmaken in de vorm van index rule books die publiek beschikbaar zijn op het internet.” 

 

Bovendien vermeldt het rapport:

 

“Wat betreft de publicatie van indexcomponenten en hun respectieve wegingen was de ESMA er sterk van overtuigd dat deze informatie aan beleggers moet worden meegedeeld, maar beveelt zij aan dat dit na een zekere termijn zou kunnen plaatsvinden.”

 

De vereiste van meer transparantie bij de berekening en samenstelling van de indices die door ETFs en andere beleggingsfondsen worden gevolgd, is voor beleggers een tweede, belangrijke overwinning. Hierdoor zullen huidige en potentiële beleggers beter gefundeerde beslissingen kunnen nemen en de kosten die gepaard gaan met enkele meer complexe en exotische benchmarks die door ETFs worden gevolgd, beter kunnen begrijpen. Meer transparantie over de index betekent voor beleggers een beter inzicht in de activa die zij aanhouden (of waaraan zij zijn blootgesteld in geval van fondsen die gebruikmaken van synthetische replicatie) en in de kosten die zij daarvoor betalen.

 

3.Labels

 Uit het rapport van de ESMA:

 

“De ESMA beveelt aan dat beleggingsfondsen het identificatielabel 'UCITS ETF' gebruiken zodat ze makkelijker door beleggers kunnen worden geïdentificeerd, en dat dit label niet in nationale talen mag worden vertaald. Ook beveelt de ESMA aan dat de begrippen 'UCITS Exchange-Traded Funds' of ETF niet mogen worden gebruikt door beleggingsfondsen die niet voldoen aan de definitie van UCITS ETF's.”

 

Het lijkt misschien eenvoudig, maar de vaststelling van een duidelijke definitie en duidelijke richtlijnen voor de naamgeving van UCITS ETFs biedt beleggers een grote hulp om wijs te raken uit het soms onoverzichtelijke universum van de beursverhandelde producten (ETPs, Exchange Traded Products). Als u meer te weten wilt komen over de verschillen tussen verschillende ETP-structuren, kunt u hier terecht voor een serie artikelen over ETPs.

 

TAGS
ETF
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings