Zes vragen van beleggers over de toekomst van China

MORNINGSTARS SELECTIE - China kende recent zijn tienjaarlijkse leiderswisseling. Die vond plaats tegen de achtergrond van een haperende wereldeconomie, terwijl de Chinese economie volgens Schroders een fase van stabilisatie is ingegaan.

Virginie Maisonneuve, 06 december, 2012 | 11:33
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel geeft Virginie Maisonneuve, head of global and international equities bij vermogensbeheerder Schroders, antwoord op vragen over de richting die China na de recente machtswisseling zal inslaan en gaat in op de belangrijkste prioriteiten voor de beleggers. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.

In welke zin is de wisseling van de wacht in China gunstig voor de beleggers?
Om te beginnen bestaat de kans dat de nieuwe leiding stappen zal zetten om de economische groei een nieuwe impuls te geven. Het laatste jaar van de tienjarige ambtstermijn in China is meestal een overgangsjaar, waarin weinig nieuwe initiatieven worden ontplooid. Dit is waarschijnlijk door veel beleggers, mede door de externe druk van de wereldwijde financiële crisis, ten onrechte opgevat als een "harde landing".

Verder denken wij dat Xi Jinping, hoewel hij tijdens de overgang relatief weinig heeft losgelaten over de richting waarin hij het land vanaf maart 2013 wil leiden, een positieve invloed zal hebben. Hij vertegenwoordigt een nieuwe generatie Chinese leiders, hoewel hij nog steeds in de traditie van het Deng Xiao Ping tijdperk staat. Xi is een pragmaticus en diplomaat, en kan ervoor zorgen dat 's werelds tweede economie een prominentere geopolitieke rol in de wereld gaat spelen, die beter in verhouding is met zijn economische macht. Dit kan gepaard gaan met een verandering in het buitenlands beleid.

Welke hervormingen zijn te verwachten van de nieuwe leiders en wat zijn de gevolgen voor beleggers?
Wij voorzien onder de nieuwe leiders geen radicale omslag in het hervormingsbeleid, hoogstens hier en daar een accentverschuiving. Ze zullen vermoedelijk prioriteit geven aan financiële hervormingen, prijshervormingen – in sectoren zoals gas, aardolie en elektriciteit – hervormingen in de staatssector waarbij mogelijk activa van noodlijdende bedrijven zullen worden overgedragen, en begrotings- en belastinghervormingen.

De noodzaak om zowel meer woningen te bouwen als de stijging van de huizenprijzen "acceptabel" te houden, zal mogelijk leiden tot welkome hervormingen in de grondpolitiek, die gevolgen hebben voor ontwikkelaars, bouwers en de grondstoffensector. Tot slot verwachten wij een focus op verstedelijking. Deze bedraagt in China ongeveer 35 procent (als alle plattelandsarbeiders in de steden niet worden meegeteld) en zal nog vele jaren als motor voor de groei kunnen dienen.

Is de stijgende consumptie voldoende reden om in China te beleggen?
De consumptie in China is een belangrijke megatrend en zal de komende drie decennia blijven groeien. Geschat wordt dat de Chinese consumentenuitgaven de komende jaren van USD 2 biljoen zullen stijgen tot USD 6 biljoen in 2020. Ter vergelijking: de wereldwijde consumentenbestedingen zullen in 2020 naar schatting USD 40 biljoen bedragen. Dit betekent dat China straks 15 procent voor zijn rekening neemt, tegen 5 procent nu.

Naarmate het bbp per hoofd van de bevolking stijgt en de bevolking ouder wordt, zullen de bestedingen verschuiven naar de dienstensector. Dit komt mede door de toenemende verstedelijking. Toegang tot de groei van de Chinese consumentenuitgaven en de kansen die deze biedt, kan niet alleen worden verkregen door middel van Chinese beursgenoteerde aandelen, maar ook via ondernemingen uit andere delen van de wereld die op deze groei inspelen. Daarom moeten beleggers hun aandacht richten op de winststromen van zowel internationale als lokale bedrijven.

De sterke groei in China heeft niet tot een duurzame stijging van de Chinese aandelenmarkten geleid. Hoe komt dat en zal hierin snel verandering komen? 
De macro-economische ontwikkelingen en de aandelenmarkten lopen niet altijd parallel. Dit was de afgelopen 12 tot 18 maanden om verschillende redenen ook het geval in China. Ten eerste durfden veel buitenlanders niet op de lokale Chinese markt te beleggen omdat ze vreesden dat China op een harde landing afstevende.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid